Merdivene ÇıkmakRüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını gören, hayır ve iyilik bulur. Eline helal rızk geçer. Kireç ve tugladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görenin dini fesada uğrar. Tastan yapılmış merdivenden çıkmak, kati kalpli kimseye işarettir. Tahta ve agaçtan yapılmış merdiven, dinin zayıf olduğuna delalet eder. Kirmaniye göre; uzun bir merdivenden çıktığını gören, büyük bir mevki sahibi olur. Merdivenden indığını gören, memur veya işçi ise işinden çıkarilir. Halktan biri ise itibardan düşer. Merdivenden inerken ayağı kayıp düstüğünü gören yerinden olur. Merdivenden düserken kendini toplayıp tutunduğunu ve kalktiğini gören, işten çıkarilmis ise yeniden isine alınır. Halktan biri ise itibari geri gelir, Cabirül-Mağrıbiye göre; bir merdivenden çıktığını, indığını, tekrar çıktığını ve yine indığını gören, halkın işlerinde çalışır ve halk bundan fayda görür. Genis ve muntazam bir merdivenden çıktığını gören, hayır işleri ile uğraşır ve herkesten dua alır. Birinin elinden tutup merdivenden çıkardığını gören, bir kimse aracılıgi ile rütbe ve makam sahibi olur ve fayda görür. Cafer-i Sadika (RA) göre; rüyada merdiven görmek, düşmana zafer ve fesat kimseler için günah işlemektir. Rüyasında bir merdivenden çıktığını gören kuvvet ve kudret sahibi olur. Dini kuvvetlenir, hasta ise ve merdivenin başına kadar çıkarsa, ömrü sonuna gelmistir. Uzun ve geniş bir merdiven çıktığını gören, büyük bir makama erişir ve bir çok büyük kimselerle arkadaş olur. Eski bir merdivenden çıktığını gören, kazanir ve kazancının faydasini görür. Merdivenden düstüğünü gören, dininde fesada uğrar. Eski bir merdiveni aksar şekilde adım adım indığını görenin, ticaretinde durgunluk olur. Bir agaç merdiveni çıkarken, merdiven basamaklarınin kırıldığını görmek, düşmanına yenileceğine işarettir. Bir merdiven bulup onunla bildiği bir yere indığını gören, keder ve sıkıntısından kurtulur. Abdulgani Nablüsiye göre; rüyada merdiven, dünya ve ahirette yükselmenin ve itibar kazanmanin anahtaridir. Yolculuk, konak yerleri, günler, ömür ve ev halkı ile tabir olunur. Merdivenden inmek, yolculukta ise, memleketine dönmege; memur ise, işinden çıkarilmaya, zengin ise, fakirliğe, hasta ise ölümüne delalet eder. Bazı tabircilere göre; merdiven hayırlı bir istir. Birinci basamak namaza, ikinci basamak oruca, Üçüncü basamak zekata, dördüncüsü sadakaya, besincisi hacca, altıncisi mücadeleye, yedinci Kur an okumaya, ve bu şekilde her basamak ayrı ayrı hayırlı bir ise delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen agaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve mesakkata işarettir. Bazen de merdiven, işlerde selamete işarettir. Bazen agaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçinmayan kimseyi de, kötülükten kaçindirmaya işarettir. Bazen de merdiven görmek işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek oi istediği şeyinin gizli tutulmasina işarettir. Bazen de merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye işarettir. Bir kimse merdiveni yere düsmüs olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmis ve yerine konulmus görse, hastalığından kurtulur. Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Merdiven yolculuğa ve sani yüce bir kimseye de işarettir. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasinda yükseklige erişir. Çiktigi merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yükseklige erişir. eğer düşmanlık içerişinde ise, düşmanına galip gelir. Kendisinin bir demir merdivenden düstüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indığını görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa ve kendisi de Uzerinde bulunsa düşmanına maglup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur. Agaç merdiven, münafik bir kimsedir. Bazılan da, agaç merdivenden yukari çıkmak, kendllerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktir, dediler. Merdivenden yukari çıkmak, liderlige bazen de serli kimselere tasimaya işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir