KınaZinet eşya sına, mal ve yeteneğe, Kına ve boya kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbiseye, Kadının eline kına yakması kocasından göreceği iyiliğe, kınanın tutmadığını görmesi kocasının sevgisini açığa vurmamasına, ele yaktığı kınanın nakışlarının boozularak karıştığını görmek çocuklar yüzünden sıkıntıya düşmeye, Erkeğin elinin üzerine nakışlı olarak kına yakması iş ve sanatında şöhret bulmaya yahut zillete düşmeye, avuç içini kınlaması mala, sevinç ve ferahlamaya, Parmak uçlarının kınalı görünmesiüzüm ve hurma mevsiminin gelmesine, El ve ayakların kınası kişinin durumuna uygun düşen eve, mal ve dünyalığa, Kına ve boya durumunu gizlemeye, amelleri gizli yapmaya, Parmakların kınalanması ya da boyanması Allahı çokça zikretmeye, tesbihhata, Sakalı kınalamak sünnete uymaya, Saçları ağaran kimsenin başına kına yakması gücünün artmasına, derecesinin yükselmesine, Saçları kınalamak kadın için sevinç ve mutluluğa, erkek için makam ve maddi imkana, Kına satan kimse müjde ve sevince, şefkat ve herhamet görmeye delalet eder.

Rüyada kına görmek, iş yaşamında iyi işlere girişeceğinize işaret eder. Rüyasında kına yakan kişi, güzel haberler alacak demektir.

Rüyada kına görmek, iş yaşamında iyi işlere girişeceğinize işaret eder. Rüyasında kına yakan kişi, güzel haberler alacak demektir.

Beğenilmek ve kısmettir.

Rüyada kina görmek süsle yorumlanır. Rüyasında eline kina yaktiğini görmek, ziynete, süse düşkün bir kişi olduğuna işarettir. Rüyasında başka birisinin eline kina yaktiğini görmek, merhamet, sefkat ve müjde ile tabir olunur. Kirmaniye göre; kinayi bir kap içinde görmek, mal ve müjdedir. Ellerini veya ayaklarıni kina ile boyadığını gören, ailesini zengin eder. Bir rivayete göre de dinde fesattir. Diğer bir rivayete göre, ailesine ait bazı işleri saklar. Sakalini kina ile boyamak, ibadeti gözleme, fakirligini halktan saklama, uzun ve hayırlı ömür, Allah (cc) rizasi için çalışmak şeklinde yorumlanır. El ve ayaklarına kina koyduğunu gören, kadın ise hileci olur. Bir rivayete göre kocasının işlerine hizmet eder. eğer boyamak seran mekruh ve kinadan başka bir seyle yapılırsa, gelinlerden gayrısi için hayirsizdir. Bir rivayete göre gelin için de iyi değildir. Kina yaktiğini fakat tutmadığını görmek, halka göre meshur olan yani bilinen malını saklamaktir. Kinanin tuttugunu görmek, ayıplarınin gizli kalacağına delalet eder. Saç ve sakalini çamurla ve ona benzer seylerle boyadığını gören, halini olmayacak mazeretlerle örtmege çalışır, veya tiksindigi bir fenalığa uğrar. Vücudunun boyanmasi uygun olmayan yerlerini boyamak hayırlı değildir. Ancak ilaç için boyuyorsa buna diyecek yok. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kina kişinin yapacağı isteki kabiliyetidir, Kina mal ve alideki zinetede işarettir

Rüyada kına görmek; sağlığınızın düzeleceğine, işlerde başarıya ve bol kazanç elde etmeye işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir