Su – Su İçmekRüyada her hangi şekilde akarsa aksin, su görmek, rızk, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, safa, ölüm, keder, çocuk, adalet, fitne, ganimet, toplu mal, ucuzluk ile tabir olunur. Ibni Şirine göre; rüyada su görmek, hayattir. Rüyasında su içen, güzel bir hayata kavuşur. Su görmek, saf ve berrak olursa, hayır ve menfaate, bulanik olursa, kedere ve geçim darlığına işarettir. Bir kadının kendisine su verdiğini gören, halk arasında yalancı olarak taninir. Durgun su yorumda akan sudan daha zayiftir. Bir rivayete göre, durgun su, hapse işarettir, Durgun bir suya düstüğünü gören, hapse girer. Tuzlu su keder; bulanik su geçim darlığıdir. Evinde siyah su görmek, evin yikilacağına, bu sudan içmek, gözlerinin kör olacağına tabir olunur Kokmus su haram mala, Sari su şiddetli hastalığa işarettir. Suyun yerde kaybolduğunu görmek, memur veya işçi olanlar için işinden çıkmaya; başkalari için ise yardım görmeden yasamaya yorumlanır. Çok sıcak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sıkıntıya delalet eder. Kirmani?ye göre; sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür. Etegi ile BU taşıdığını görmek, malinda ve dünya işlerinde eksiklige delalet eder. Bir siseyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin esi gebe kalır; eğer sise kırılırsa, dogumda annesi ölerek çocuğu yasar. eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir rızkı artar. Birisine parasız su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapi yaptırir. Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer. Nerede otursa olsun, suyun bollugu hayra tabir olunur. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyiz,ve berekete delalet eder. Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka; bulanik su görmek, zarara, geçim sıkıntısina delildir. Kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Elbisesi ile suya girdığını fakat elbisenin islanmadığını görenin din kuvveti yerindedir, sağligi iyidir ve bütün içleri düzgün ve yolunda olur. Evine veya boştanina su çevirdığını gören evlenir, üstüne su siçradığını gören, hayır ve menfaate erer. eğer bu su bulanik ve fena kokulu ise, tabiri aksinedir. Caferi Sadika (RA) göre ; rüyada su görmek, bes şekilde tabir olunur: Sadakat, kuvvet, dinde zorluk, büyüklerle arkadaşlik. Ebu Sait El-Vaiz?e göre; kadehte kendisine su verıldığını görenin çocuğu olur. Bir bardaktan saf su içtiğini görmek, esinden ve çocuklarından hayır görmektir. Siseden su içmek erkek, madeni bir kaptan su içmek ise kadına yorumlanır. Bir bardaktan su içip, suya kanmadığını görmek, karisinin ona itaat etmediğine ve ahlakinin bozulduğuna delalet eder. Uyanik olduğu zaman içtiginden daha fazla su içtiğini gören, uzun ömürlü olur. Içtigi su saf ve berrak ise düşmanından selamete, geçiminde sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Suda el yikamak, malinda tasarrufa delildir. Bazı yorumculara göre; suya bakip içinde kendini gören evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Suların yerlerde döküldüğünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altından suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımci olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. Denizin suyunu bir tarafa çevirip akittiğini gören, dinsiz bir kimseden mal edinir. Suyu akitan bir kapta mesela kalbur veya süzgeç gibi su saklamak istediğini gören, kendisine faydasi olmayan biri ise bağlanir. Bir çok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabin disina ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. Her hangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömre delalet eder. O sudan harcadigi ömrünün geçeni, kalani ise ömrünün geri kalanidir, eğer bütün suyu içerse, eceli gelmiş demektir. Her ne seyden olursa olsun, ilaç ile veya sikarak çıkarilan meyve veya sebze sulan rızk ve menfaat ile yorumlanır. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada su görmek, güzel bir hayat ile tabir olunur. Evinde su olduğunu görmek, mutluluk, toplu mal, ganimet ve hayrın çokluğudur. Rüyada su içmek, düşmandan selamet ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir. Rüyasında, uyanık olduğu zamanki adetinden fazla su içtiğini görmek, uzun ömre delalet eder. Bir bardak su içip doymadığını görmek, esinin kendisine ihanet ettiğine delalet eder. Elini suya soktuğunu gören, mal ve mülk pesinde kosar. Bir küp dolusu saf suyu olduğunu, gören, miras yer. Su bulmak için gezdığını gören, halk arasında yalancilik ve suna buna iftira ile suçlanir. Durgun su his ile yorumlandigi için, böyle bir suya düstüğünü gören, hapse girer. Kokmus su fakirlik, geçim darlığı ve sıkıntıdir. Acı su, acı hayatı çok sıcak su geçimde zorluk, bulanik su haram mal; sarı su hasta olarak tabir olunur. Derin bir suya düşüp dibine kadar yuvarlandığını gören, çok zengin olur. Bir rivayete göre, suya düsmek, ferahlik ve sevinçtir. Taskin ve coskun su azap ve fesatlik ile tabir olunur. Bir yerde suların tasip evlere kadar girdığını görmek, orada büyük bir ihtilalin meydana geleceğine, evinin dami üzerinden su aktığını görmek, hemen meydana gelecek bir belaya delalet eder. Bir rivayete göre, rüyada su görmek bekar için evlenmege; dul bir kadın için kocaya, fakir için rızka; zengin için malının artmasına; hasta için iyiliğe ve herkes için keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Mendilinde, kesesinde veya elbisesinin eteginde su tasligini görmek, malından ve yasayişinin gidişinden gururlandiğına delildir, Esinin hamile olduğunu ve bir sise su içtiğini gören kimse evli ise, bir mirasa, konar, Soguk su ile yikandığını gören hasta ise iyileşir, fakirse zengin olur, günahkar ise tövbe eder, tutuklu ise tahliye edilir, borçlu ise borcunu öder, bir seyden korkuyorsa bu korKuşundan kurtulur. Bir kuyudan su çektiğini gören kile ile mal kazanir. Denizin suyu bulanik olduğu halde, içtiğini görmek hükümet tarafından bir sıkıntıya ugramaga; denizin bütün suyunu içtiğini görmek, büyük bir hastalığa; susuz iken su bulup içtiğini görmek, ekinlerin o yil bereketli olacağına; suyu emerek içtiğini görmek kedere; bir küpten veya testiden su içtiğini görmek, bekar ise evleneceğine; evli ise bir kadından menfaat göreceğine işarettir. Kendisini susamamis ve su içmek ihtiyacinda olmadığını görmek hayır ile tabir olunur. Rüyada kendisinin susamadığını gören geniş bir geçime kavuşur. Ebu Sait El-Vaize göre rüyada soğuk su içtiğini gören, helal, iş edinir. sıcak su haram mala, tatlı su helal ve kolay kazanilan paraya, acı su haram ve güç ele geçen servetle tabir olunur. Danyal Aleyhisselama göre; su içmek ihtiyacindan uzak olduğunu görmek susuz olduğunu görmekten hayırlıdır. Bir kaç bardak su içtiği halde susuzlugunun geçmedığını görmek, dünya hayatinda son derece tamahkar olduğuna işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir