Dere, vadiAgaç ve odunu çok bir vadiye girdığını gö-ren, iyi kalpli ve zengin bir kimse ile arkadaş olur ve ondan hayır ve fayda görür. eğer girdiği vadi agaçsiz ve çıplak ise, bu rüyanın tabiri yukaridaki rüyanın aksinedir. Bir vadide kaybolup bulun-madığını gören ölür. Danyal Aleyhisselama göre: büyük vadi bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Kirmaniye göre: rüyada vadi görmek hacca gitmekle yorumlanır. Cafer-i Sadika göre; rüyada vadi veya dere görmek dokuz şekilde tabir olunur: Hac, devlet büyüğü, ihtisam, mal, nimet, tica-ret, başkanlık, zafer ve ilim. Abdulgani Nablüsîye göre; Rüyada vadi ve dere görmek, agaçli, çayırlı ve sulu olursa, hayır; bereket, menfaat, devlet ve ik-bal ile tabir olunur. Dere kuru, taslik, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukaridakinin aksinedir. Agaçlı, çimenli ve sulu bir dereye girdığını gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içtiğini gören, rahat ve geçimi bol olarak ömür sürer. Kenarlari dik, kayalik, çıplak ve kuru bir dereye girdığını gören, geçim zorlugu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ekili ve güzel bir bölgede bir deresi olduğunu gören, büyük bir sansa ve rütbeye, eğer layık ise, bir devlet büyüğü olur.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir