GözGözler din ile yorumlanır.

Rüyada kendisini kör olarak görmek veya gözünün çıkmış olduğunu görmek büyük bir günah işlemekle yorumlanır. Bir rivayete göre, dünyada mutluluğu geniş ve rızkı bol olur.

Diğer bir söylentiye göre de, evlatlarıni kay-beder. Bazı yorumcular bu rüyayı gören kişi hakkında marifeti az ve kimsenin kiymetini bilmez olarak yorumlamislardir. Rüyada iki gözünün beyaz olduğunu gören, uzun zaman boyunca keder içinde kalır.

Ebu Said El-Vaize göre; göz insanın dine inanisi, kötüyü iyiden ayirisi ile yorumlanır. Rüyasında gözlerini degismis şekilde görmek, görüş kudretinin zayi olacağına işarettir. Gözlerinin kapanmis olduğunu görmek hüzne ve kendi dininden çıkıp başka bir dine gireceğine, Kuran okumaşini unutmaya yorumlanır. Kör iken görmekte olduğunu görmek, hak dinine gireceğine işarettir. Ibn-i Kesire göre; kör bir adamı rüyada görmek, gurbete çıkacağına delildir. Gözlerinde bir hastalık olduğunu görmek evlada yorumlanır. Sag göz erkek, sol göz ise kız çocuklari demektir. Rüya buna göre tabir edilmelidir. Kör bir adamı elinden tutup gezdirmekte olan kimse kötü yola düsen birini selamete çıkariyor manasına gelir. Rüyada tek gözlü bir adam görmek hayra yorulmaz. Çünkü iblis tek gözlüdür. Deccal da öyledir. Gözlerinden hasta olduğunu gören eğer zengin ise malının bir kısmı elinden gider. Bir rivayete göre de hastalanır. Gözlerinde ağrı olduğunu gören, dininde fesada düşer. Ölüme yaklaşır. Ağrının azlığı veya çokluğu ve çokluğu bu yorumun şiddetli veya siddetsiz olduğunu gösterir.

Gözlerinde ağrı olanin bu ağrısının geçtiğini görmesi hasta ise iyileşeceğine, dini zayifsa kuvvetleneceğine delalet, eder. Gözlerinin kulaklarına kadar uzandığını gören kimse kör olur. Gözünde kırmızılik gören kimse başkasının hiddetine muhatap olur. Gözünün patladığını gören, işledigi bir suçtan dolayı ceza görür. Iki gözünün birden patladığını gören sevdiklerinden ayrılır yahut mal, evlat, ev gibi sevdigi seylerden birinde istemediği bir halle karşılaşır.

Rüyada gözün patlamasi bazen uzun ömürle de yorumlanır. Göz çıkarmak da bir göz hastalığına tutulacağına delalet eder.

Rüyada tek gözlü olduğunu görmek, yarı malının elinden çıkmasına veya büyük bir günaha girdiğine veya yarı ömrünün eksildiğine delildir. Bu rüya sahibinin eğer evladı varsa ölür. Gözleri büyük bir kadınla evli olduğunu görmek, ahmak ve cahil bir kadınla evleneceğine işarettir. Gözlerini tedavi ettirdığını gören bes olaydan biri ile karşılaşır:Dini kuvvetlenir, malı artar, yolcusu gelir, çocuğu olur, gözleri kuvvetlenir. Süs için gözlerine sürme çektiğini gören kimse, kendisine ün getirecek iyi bir iş yapar, bekar ise evlenir, fakir ise eline helal mal geçer. Bir başka rivayete göre de, gözlerine sürme çeken iki kadınla evlenir. Uygun olmayan bir seyle gözlerine sürme çeken zina eder.

Ibn-i Kesir ve Nafiye göre; insanın gözü evladı, pek sevdigi karısı ve esidir. Gözünde ağrı olduğunu görmek dinde noksanlik demektir. Bu noksanda derece, gözünün kör olduğunu görmesi ile ölçülür. Böyle bir rüyayı gören eğer çok dindar ise, namaz ve niya-zini aksatmamasina dair bir ihtardir. Rüyada iki gözden ziyade gözü olduğunu gören kimse zengin olur. Ibn-i Fezaleye göre; insanın gözü halinin ölçüsüdür. Göz rüyasi rakip ile ölçülür.

Gözünü başka birisinin alıp götürdüğünü görmek, bir hastalığa tutulmakla yorumlanır. Gözlerini tedavi et-tirdığını görmek dilini tutmasi için ihtardir. Bir rivayete göre de halini islah eder, çok sevecegi bir oglu dünyaya gelir, gurbette bir sevdigi varsa döner veya ondan iyi bir haber alır.

Gözlerinin görüş kuvvetinin herkesten daha iyi olduğunu gören kimse, din hususunda makbul sayılır. Eksik olduğunu görmek ise bunun aksidir. Gözünde leke olduğunu görmek, halk arasında iyi bir nam birakmadiğına ve sevilmediğine işarettir. Gözlerinin beyaz olduğunu gören, kedere uğrar veya sevdiklerinden ayrılır.

Gözlerinde beyaz olduğunu ve bunun gittikçe açildığını iyilestiğini gören kimse, uzun müddetten beri kaybettigi bir sevdiğine, akrabaşına kavuşur. eğer kederli ve sıkıntıli ise bunlardan kurtulur, feraha kavuşur. Gözünde sarı bir leke olduğunu gören kimse bilmedigi bir suç işlemiştir, tövbe etmelidir. Kalbinde bir göz olduğunu görmek, o kimsenin iyi yolda olduğuna işarettir.

Gözlerini yediğini görmek, malını yemek ile yo-rumlanir. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek, şeriata aykiri davrandiğına ve Allahin inayetinden yoksun olduğuna yorumla-nir. Göz kapaklarınin kenarlarınin beyazlandığını görmek, bas kisminda bir azasının hastalanacağına işarettir. Vücudunun herhangi bir yerinde bir veya bir kaç göz olduğunu görmek, mal ile tabir olunur. Bazı yorumculara göre; güzel göz sihre,büyüye, ölüme veya hayata delalet eder.

Bazen gözler bütün yakın akrabalara işarettir. Gözlerini güzel olmuş görmek, hidayete erismekle, ilim sahibi olmakla tabir edilir. eğer oglu, esi veya sevdiklerinden birisi hasta ise iyileşir. Rüyayı gören Hiristiyan ise Islamiyet?i kabul eder, fakirse zengin olur. eğer tüccar ise çok kazanir. Memursa rütbesi büyür. Olduğundan daha büyük bir gözü olduğunu veya başka birinde böyle bir göz olduğunu görmek, Allahü Teala (CC) Hazretleri tarafından hidayete eristiğine delildir. Gözlerinin yerinden firlayıp bir kişinin üzerine düstüğünü görmek, o kişiyi iyice taniyacağına işarettir. Gözünde her hangi bir noksan, eksik olduğunu görmek, işinde bir zarardan sikayet edeceğine delildir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklik yolunu gören kalb gözüdür. Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis tse, yaptığı işi bir daha yapmayacağına işaret eder. eğer bu rüyayı gören bir felakete uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına işaret eder. eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanina dönmeyeceğine işaret eder. Rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarıni ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez.

Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine işaret eder. eğer rüya sahibi o yabancıyi taniyorsa onun kizim alır veya ondan bir hayır görür. Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düstügünu görse, o kimsenin erkek kardesi, oglu vs. gibi akrabasi ölür.

Rüyada gözlerinin ağrıdığını görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve Kuşurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa işaret etmesi daha fazladır. Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettigim veya kör olduğunu görse, namazim terketmesi veya zekatim vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir. Çocugu olmayan salih bir kimse rüyada gözlerinden rahatsiz olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar. Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağına işaret eder. Rüyada gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini islah eder. Bazı tabirciler, rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, malını islah eder, bazılari da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözlerinin ışığı olur, dediler. Bazı tabirciler ise eğer o kimsenin sürülmüs ve kaybolmuş bir erkek kardesi varsa onu arzu eder ve onun sağlık haberini alarak sevinir, dediler.

Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüsünden daha hayırlıdır. Gözlerinde beyazlik bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdigi bir kimseden aynlir. Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu, sonra bu perdenin açilmasıyla gözlerinin isiklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmis bir kimsesiyle bir araya gelir. eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (C.C.) onun üzüntüsünü giderir. Rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimsenin, dininin icaplarim yerine getirdiğine ve gönlunden dogarak söyleyecegi hikmetli şeylere işaret eder. Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malını yer.

Rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, islam dinini zedeler. Bir kimse, kirpigini birisinin yolduğunu görse, o adam onu rezil edecek düşmanidir. Rüyada göz kapaklarınin beyaz olduğunu gören kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa işaret eder. Vücutta bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek eğer o gözler tabii olan göze benziyorsa mala işaret eder. Bazen çok güzel göz görmek sihire, ölüm ve hayat, bazen de aile, akraba ve evladlarim bir araya toplamaya işaret eder. Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve başiretle riziklanir. eğer yaninda hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdigi bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir. Rüyayı gören fakirse zengin olur. eğer bunların hiçbirisi o kimsede yoksa, durumuna uygun bir memuriyete girer. Bazen rüyada göze ilisen karartilar sıkıntıya işaret eder. Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akmasi, bedende meydana gelecek afetlere işaret eder. Rüyada anlatilmaz derecede görülen pek büyük gözler bazen Cenabi Hakk (C.C.) tarafından zuhur edecek yardıma işaret eder.

Rüyada gözlerin mahvolması hak tarafından inecek azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisinden gizlenen bir kimseye gözü ilisse, o kimse o sahsi görür. Rüyada gözünde bir eksiklik hisseden kimse, bazen de ayağında meydana gelen bir zarardan dolayı sikayette bulunur. Sag göz erkek, sol göz de kız evlada işaret eder. Rüyada göze bir şeyin düsmesi, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan aynimaya işaret eder. Gözlerinin kulak olduğunu gören kimse, kör olur ve gözüyle gördüğü her şeyi kulagiyla işitir. Rüyada gözlerinde kizarti gören kimse meydana gelen bir hadiseden dolayı kizar. Rüyada iki gözünü çıkardığını görse, çok sevdigi çocuğu ondan ayrılır veya mal, çocuk yahut ev ya da malik olduğu ve onlarla göz aydınlığına kavuştugu bir şeyde sinirlendigi ve kizdigi bir şeyi görür. Rüyada göz oymak uzun ömre işaret eder. Bazen de göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıya işaret eder. Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna işaret eder. Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğunu görmenin tabiri de, böyledir.

Rüyada tehlikeli bir kimseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişi hakkında hile yapar ve ona kin tutar. eğer o tehlikeli kimseye gözlerini açarak baktığını görse, o adam serli olan o kişinin işlerine nezaret ve yardım eder. Rüyada gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yirtar ve halk içerişinde ona şiddetli bir keder isabet eder. Gözüyle zina ettiğini gören kimse, namahrem kadınlara bakar. Bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düsürdügüm) gören kimse, dince zaran dokunacak bir iş yapar. Rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvan gözü bulunduğunu gören kimse, kaybolmuş bir malı bulur. Rüyada gözünün esmer renkte olduğunu gören kimse, dostunun hanımına şüpheli bir şekilde bakar. Siyah göz, dindir. Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve bosta kalacağına işaret eder. Çocugu çok olan bir kimse böyle bir rüya görse, o kimsenin çocuklarınin hasta olacaklarına işaret eder.
İnsanın iman nuruna, kalb gözüne, feraset ve sezgi gücüne, Göz ucuyla bakmak kin ve nefrete, Birçok gözü olmak dindar ve salih kul olmaya, Tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız bir taraftan menfaat beklemeye; dinen zayıflamaya,, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahut doğru sözlü, mümin bir kimseye, Gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahut kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, Şaşı göz üçkağıtçı ve yalancı insana, Güzel göz sevinç, neşe ve akllılığa, iman ve ilim aydınlığına, Çirkin göz kötü söz ve nazara, Kirpikleri yolunmuş göz dine zarar vermeye, Bir kirpiğinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, Sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna, Gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, Göz oymak uzun ömre, Göze perde inmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutlulğa, Gözkapakları malı koruyan her türlü tedbire ve onu gövenceye alan zekata, Gözkapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere, Gözkapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, Gözde görülen çapak çocuğa, Gözün zayf görmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, Gözleri yummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerine getirmeye, Göz ağrısı ve ondagözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçeklere gözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Göz yaşı.)

Size zarar vermek isteyen bir kişinin sizi gözetlediğine haber verir. Bu rüya, birinin sevgilinizi elinizden almaya çalıştığı anlamına da gelir.

Rüyasında bir çift güzel göz gören kişi, büyük birisi tarafından korunuyor demektir. Kişinin kendine güveneceğine ve sıkıntılarını aşacağına işarettir. Çirkin göz ise sinsi düşmandır.

Göz kapanır ise insan bir zarara uğrar.

Göz rüyalarına dikkat etmek gerekir.  1. Erkek çocuğum gaz çıkardı. Bende daha rahat çıkarsın diye bacaklarını karnına dogru bastırma hareketini yaptım. Ve birden bire gözler bebekleri içeriye kaçtı ve ardından sarı bir sıvı geldi.

  2. Rüyamda bana zarar veren bir kadinin kalemle 2 gözünü oydum hiç korkmadım ve acımadım tabiri nedir sevgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir