Büyük abdestRüyada sokak ortasinda büyük abdestini yaptığını gören, yaptığı bir hata yüzünden bütün halka rezil olur. Büyük abdestini bir kağıt üzerine yaparak, onu derleyip be-raber götürdüğünü gören, işledigi hatayi herkesten gizlemeye ça-lisir. Bir başka rivayete göre de: Küçük veya büyük abdest yaptığını gören kimsenin üzüntüsü gider. Mal sahibi ise malın zekatim verir. eğer, abdest yeri abdesthane gibi bilinen bir yer ise ihtiyaci için sarf edeceği şeyin mesru olmasına işaret eder. Abdest yaptığı yer, meçhul ise, bilmedigi yere malını harcar. Bir yere abdest edip toprakla üstünü örttüğünü gören kimse, bir malı yere gömer. Rüyada büyük abdestini yaptığını gören insan, dünyevi bir kısım sikinyilarından kurtulur, affa ve aflyete mazhar olur.

Rüyada büyük abdest görmek; Haram mal, hırsızlık, zarar ve ziyana, hastalığa, menfaate işarettir.Siyah Nokta ve Benekler

Bir kimsenin rüyada yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmesi, o kimsenin işinde çok günah işlemesine ve mal elde etmek için halk yanında yapacağı yaramazlıklarına işarettir.

Utar Tablası

Rüyada utar tablasi, insanların sir ve emanetlerim muhafaza eden erkek ve kadına delalet eder. Utar tablasi, malı toplayıp muhafaza eden bir hizmetkara da delalet eder.

Fıçı

İçinde bal, yağ, su vs. gibi gıda maddesi bulunan fıçı ilminden ve dünyalığından faydalanılan kimseye, İçinde şarap, zift vs. bulunan fıçı günah ve fesatla meşgul birine delmalet eder.

Rüyada fıçı görmek size çok yakın birileri hakkında çok önemli bir karar almaya zorlacağınız anlamına gelir.

Dolu bir fıçı, zenginlik demektir. Boş fıçı, fakirliğin ve sıkıntının işaretidir.

Dolu ve içinde ne olduğu bilinmeyen fıçı, paradır.

Rüyada fiçi görmek bolluğa delalet eder. Rüyasında sirtinda bir fiçi taşıdığını görmek büyük bir kismete nail olacagi-na; boş bir fıçı tasıdığını görmek, ferahlığa işarettir. Bazılarına göre; rüyada fiçi görmek, neye mahsus ise ona göre tabir olunur. eğer fiçi bal için ise halkın ondan faydalandiğına, yag fiçisi ise ha-yir için para harcayan erkeğe; su fiçisi ise halkın istirahatini sağlayan bir kişiye; veya kötülük yapmaya yatkin bir adama işarettir. Bu fiçilardan birine sahip olduğunu gören bu vasifta biri ile arka-daslik eder.

Alyans

Nişan yüzüğü evlenmeye, evlada, mala delalet eder. ( Ayrıca Yüzük maddesine bakınız.)

Rüyada alyans taktığını görmek, bekar ise evleneceğine, evli ise bir çocuğu olacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Bir başka rivayete göre ise ; Rüyada parmağına alyans taktığını veya satın aldığını gören kimse, bekar ise bir müddet daha evlenmemesine, evli ise esi ile arasinin açilmasina işarettir.

Gören için muhakkak bir evliliğe işarettir.Evli bir kadının bekar birine alyans vermesi, kocası ile uzunca bir süre devam edecek geçimsizliğe, bir kadının alyansını kaybetmesi, dul kalacağına işarettir.

Sur

Allah yolunca savaşan mücahidlere, ululuk sahibi devlet başkanına ya da bu nitelikteki diğer devlet yöneticilerine; Sur bazen önde gelen alim ve evleyalara, hakla batılı ayıran şeriate ve çok sevince, Dervaze, büyük sokak ve sur kapılarını gündüzün kapallı görmek, burada meydana gelecek hoş olmayan durumlara; bu kapılardan girmek iyi ticarete, sanata ve ve rızka, Bu kapıları açık görmek bir ise girmeye, Şehrin hisarları, kale ve surları üzerinde olmak korktuğundan emin, umduğuna nail olmaya; buralarda görülen olumsuzluklar ileri gelen kimselerde görülecek olumsuzluklara delalet eder. Daha geniş yorum için Dervazeye bakınız.( Kıyamet Suru için Bakınız; İsrafil -a.s.-)

Rüyada kale suru görmek, devlet başkanina veya Islam şeriatina tabir olunur. Bir kalenin surunun yıkıldığını görmek, o yer devlet büyüğünün ölümüne, din ve şeriatin yolunda gitmeyeceğine, o yerde emniyetin ve asayişin azaldiğına; surdan bir parçanin kopmus olduğunu görmek, o yer devlet büyüklerinden birinin ölümüne delalet eder. Rüyada yeni bir sur yapıldığını görmek, o yerde büyük bir devlet adamı olacağına, surun bazı yerlerinin tamir olunduğunu görmek, o yere yeni bir amir geleceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya yahut şehrin relsine ve muhafizina işarettir. Bazen de sur, o şehrin abid veya lim olan birisine hakla batil arasini ayiran şeriata, bazı kere de sevince işarettir. Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimse düşmanından ve korktugundan emin olur. Bir kimse rüyada bir şehrin burçlarınin yıkıldığını görse, o şehrin vali ve muhafizi ölür veya görevinden alınır. Bir kimse rüyada bir şehrin burç ve surunda bir gedik meydana geldiğinl hatta o gedikten şehrin içerisine bir arslan veya sel yahut hirsizların girdığını görse o şehirde Islamin zayiflamasina, ilmin revaçsizlığına işarettir. Meçhul burç ve sur islam, ilim, Kuran, mal, emniyet, takva ve duBya ve düşmanlardan korunulacak her seve, zevce, zirh, seyyit ve babaya işarettir. Bir kimse rüyada şehrin burç ve surlarınin hayvan gibi yürüdüğünü görse, sultan bir işinden dolayı o burç ve surun yürüdügü tarafa yolculuk yapar. Bir şehrin surlan, mütevelli ve hakime işaret ettiği zaman, duvarinin yüksek yerleri hakim ve mütevellinin etbaa ve hizmetçileridir. Surların yüksek yerleri, düşmanın haline muttali olmaya işarettir. eğer şehrin suru, mala işaret ederse, onun burçlari o malın bekçisidir. eğer şehrin suru, melike işaret ederse, o surun burçlan, melikin hazirligi, silah ve hububatidir.

Atlet (iç çamaşırı)

Kişinin mahrem olan sırlarına delalet eder. Temiz atlet latif hatıralara ve bunlara hürmete, Kirli atlet, unutulmak istenen hatıralara ve evdeki huzursuzluklara delalet eder.

Badana

Evin iç duvarlarını badalamak kalp temizliğine, aile huzuruna, şeref ve yüceliğe, Cephe duvarını badanalamak yüz güldürecek başarıya, dış duvarların tamamını badanalamak şöhret ve iyilikle anılmaya delalet eder.

Badana yapıyor görmek sorunların aşılması ve rahat bir hayat anlamına gelir. Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması anlamına gelir.

Badana yapıyor görmek sorunların aşılması ve rahat bir hayat anlamına gelir. Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması anlamına gelir.

Badana görmek aydınlik günlere yorumlanır. Rüyasında evini badana yaptığını veya yaptırdığını görmek sıkıntıdan kurtulacağına; eğer memursa daha büyük bir mevkie geçeceğine; tüccarsa karınin artacağına; halktan biri ise hükümetten iyi bir idareye kavuşacağına, delalet eder. Odasina renkli bir badana yaptırdığını görmek sevinecek bir haber alacağına; badana yaparken kireçlerin odasinin her tarafina yayildığını görmek, ummadigi bir yerden büyük bir haber alacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada evine badana yaptırmak, rüya sahibinin imaninin sağlam olmasına ve rüya sahibinin işlerinin doğru gitmesine işaret eder.

Rüyada evinizin badana yapıldığını görmek, yeni kıyafetler alınacağına,badanayı kendinizin yaptığını görmek, işlerinizin iyi gideceğine, hayatta emin adımlarla ilerleyeceğinize işarettir.

Fakir ve İyi Kimselere Hizmet

Rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak, Allah (C.C.) indinde yüce olmaya, güzel ölüme, salih kimselerle arkadaş olmaya, bazen de bu rüya, o kimsenin kıymetli olmasına işaret eder.