Hayır Yapmakİyi niyetle işlenen hayırlar arzuların gerçekleşmesine, malın ziyade bereketlenmesine, şeref ve yüceliğe, hayır işlerinden kaçındığını görmek ve hayra yanaşmamak mahrumiyet ve üzüntüye; vefat etmiş olan atalarının, akraba ve yakınlarının ondan hayır umduklarına delalet eder.

Rüyada hayır yaptığını gören herkes, arzulama ulaşır. Rüyada Allah (C.C.) rızası için malını sarfettiğini gören kimse, mala sahip olur. Bir hayır yapmadığını gören kimse, ticaret yapiyorsa zarar eder.Şeytan Taşlamak

Rüyada seytan taslamak, borç ödemeye, düşmana galip olmaya ve güzel amel işlemeye işarettir.

Bakınız; Cemerat.

Talak

Rüyada boşandığını gören erkekse, maddi kazanca, kadınsa evlilikte tartismali bir döneme işarettir.

Üye

Bir derneğe yahut herhangi bir sosyal amaçlı kuruluşa üye olmak yardımlaşma ve dayanışmaya; gerek hayır üzerine gerek şer üzerine birliktelik sağlamaya, Kendiliğinden gelen üyelik hayra, Muhtarın yahut başka birinin azası olduğunu görmek, birine bir husuusta yardım ve destek veremeye delalet eder.

Uyanık Durmak

Rüyada görülen uyanıklık, kişinin çok fazla sevdigi çocuklarından veya dostlarından birisinin kaybolmasıdir. Uyaniklik dost ve arkadaşlardan ayrılmaga işarettir. Bundan dolayı rüyada geceleyin çok uyanık kaldığını ve uyuyamadığını gören kimse, dostlarından aynlir.

Horoz

Müezzine, güzel ve etkili söz söyleyen kimseye, yerli yersiz söz söylemeye, evin erkeğine yahut oğul evladına, Horoz ile mücadele etmek biriyle münakaşa etmeye, Horozun ibiği ile kişiye zarar vermesi yaralanmasına, Horoz kesmek namaza önem vermemeye, Horrozun ölmesi müezzinin, hatibin yahut kişinin kendisinin vefatına, Horoz, bulduğu ile yetinen cömert bir kimseye, Kişinin kendini horoz olmuş görmesi vefat etmesine delalet eder.

Öten bir horoz görmek, yakında evleneceğinizi haber verir. Horoz dövüşü görmek ise, aile içinde bazı huzursuzluklardan dolayı taşınacağınız anlamına gelir. Ayrıca rakiplerinizle de tartışacaksınız. Horoz aynı zamanda şöhret ve başarıya da işaret eder. Sabah vakti horoz sesi duymak, güzellikle olarak yorumlanır.

Rüyada horoz görmek çok iye yorulur. Horoz dertlerin geçeceğini bildirir. Horoz ayrıca güçlü elinde türlü imkan bulunan biri olarak ta yorumlanır.

Öten horoz evlilik ve mutluluk habercisidir. Eğer horoz dövüşü gördüyseniz, aile içi huzursuzluklardan dolayı taşınacağınız anlamına gelir.

Kişinin sıkıntılarının geçeceğine işaret eder. Güçlü ve elinde türlü imkanları olan bir kimse olarak da yorumlanır. Horoz ne kadar güzel ise kısmet de o kadar büyük olur.

Rüyada bir horozu olan yabancı bir adama söz ge-çirir, horozu kestiğini gören, düşmanına üstün olur. Horoz sesi duymak hayırlı bir habere delalet eder. Kirmaniye göre: rüyada horoz görmek evlatla yorumlanır. Üzerine bir horozun saldirdığını gören bazı dost ve düşmanlari yü-zünden üzülür. Cabirül-Mağrıbiye göre: elinde bir horoz olduğunu görmek, bir çocuğu olacağına delalet eder. Rüyada beyaz horoz gör-mek iyi ve emniyetli bir hizmetçiye işarettir. Bir horozla kavga ettiğini gören biri tarafından bir felakete uğrar. Horoz kestiğini gö-renin hizmetçisi vefat eder. Bir horozu tutup kucakladığını gören, iyi huylu bir kişi ile dostluk kurar. Ebu Sait El-Vaize göre: Rüyada horoz görmek, cesur ve kah-raman bir erkek olarak tabir olunur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada horoz, sevimli bir erkek çocuktur. Bir kimsenin rüyada aldığı horoz, onunla bir adamın arasini bulmaya işaret eder. Rüyada horoz gören kimsenin, hikmet sahibi bir kimse veya alimlerin yanlarına gidip gelmekle onlardan çok menfaat görmesine işaret eder, denilmiştir. Kendisinin horoz olduğunu gören yakında vefat eder. Bir horozun gagasiyle kendisini bir veya iki kere vurduğunu gören kimseyi öldürür. Horoz, müezzine, yahut hatibe yahut güzel okuyan kimseye işaret eder. Bazen de horoz kendisi yapmadigi halde iyilikle emreden bir kimseye tabir edilir. Bazen de horoz, çok evlenen adama yahut simsara yahut bekçiye işaret eder. Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkeğe yahut bulduguyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısi çok olan kimseye tabir edilir. Bir kimse rüyada bir horoz aldığını görse, o kimsenin erkek bir çocuğu olur, yahut bir ev satın alır, yahut bir kaybı geri gelir veya kaybindan haber gelir. Civcivler, hizmetçilere işaret eder. Bir kimse rüyada kırmızı bir horoza rastgeldığını görse, bir hizmetçiden istifade eder. Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, bir kimseyle tartisir. Horozdan kendisine istenmeyen bir şey isabet etmisse, o kimseden de kendisine horozdan isabet eden şeyin miktarinca kötü gördüğü bir şey isabet eder.

Rüyada horoz görmek çok iyi sayılır. Horoz sıkıntıların geçeceğini müjdeler. Horoz ayrıca güçlü elinde türlü imkan bulunan biri olarak ta yorumlanır.

Daktilo

Rüyada daktilo görmek, korkunç ve üzücü olayların habercisidir.

Farkında olmadan yaptığınız hataların sonunda size yarar geleceğine işarettir. Dul bir kadın için varlıklı ve iyi kimse ile evleneceğinize ve mutlu olamayacağınıza işarettir. Bu rüyayı görürseniz ertesi günü neşeli geçirirsiniz.

Rüyada daktilo görmek, bir sirkete ortak olmak için hisse senedi satın alacağınıza, veya borsadan devlet tahvili satın alacağınıza işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada daktilo görmek rüya sahibinin haline göre tabir edilir. Takva ve ilim sahibi birisi ise halkın onun ilminden istifade edeceğine Ehli dünyanın görmesi ise yaptığı işlerle insanlari huzursuz ve rahatsiz edeceğine işarettir.

Yosun

Rüyada yosun görmek, gereksiz işlerle uğraşarak, vaktinizi boşa harcadığınıza, daha önemli işlerle meşgul olmanız gerektiğine yorumlanır. Bu rüyayı genç kız görürse ilerde çok mutlu olacağına işarettir. Kadınlar görmüşse, uzun süredir görmediği bir arkadaşıyla karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyada yosun görmek, gereksiz işlerle uğraşarak, vaktinizi boşa harcadığınıza, daha önemli işlerle meşgul olmanız gerektiğine yorumlanır. Bu rüyayı genç kız görürse ilerde çok mutlu olacağına işarettir. Kadınlar görmüşse, uzun süredir görmediği bir arkadaşıyla karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyada yosun görmek iş ve para ile ilgili sorundur.

Rüyada yosun görmek, gerek işinizde, gerek evinizde çok yalan söylediğiniz için daima tedirgin bir halde bulunduğunuza ve bu yalanlar birer birer meydana çıktıkça çok utanarak, kötü durumlara girdiğinize delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yosun görmek, tecrübeli olmaya, istikbali garanti altana almayave faydali yatirimlar yapmaya işarettir.

İskambil Kağıdı

Eğlence amacıyla iskambil oynuyorsanız, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz demektir. Para için oynamak, maddi sıkıntıya gireceğinizin işaretidir.

Rüyada para kazanmak için değil de eğlence amacıyla iskambil oynuyorsanız, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz demektir. Para için oynamak, maddi sıkıntıya işarettir.