ŞerefeBakınız; Minare.Ağaç çiçeği

Kibirli, faydası dokunmayan, zararlı adama yahut işinde sebat göstermeyen bir kimseye delalet eder.

Zorluklara ve istikrarli çalışmaya karşı sebati olmayan bir adama işaret eder. Bazı tabirciler, bu çiçeği görmek, tehlikeli, kibirli ve menfaatsiz bir adama işaret eder, demişlerdir. Bazı tabirciler Agaç çiçeği, insani din ve dünya işlerinde irsad eden zahiri ve batini nurdur demişlerdir. Nar çiçeği, gelin, eş, erik, zerdali, kayisi, armut ve ayva çiçekleri rüya sahibinin isitecegi iyi sözlere işaret eder.

Rüyada agaç çilegi yediğinizi görmek, sağlıklı bir kimse olduğunuza ve arkadaşlarınız tarafından sevildiğinize delalet eder.

Ebubekir (r.a.)

Yaşıtları arasında yüceliğe, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye; ehil olanlar için hilafet ve önderliğe, Onu görmek hayır ve iyilikte öne geçmeye, cömertliğe, erkek evladına, her türlü hayrın meydana gelmesine, insanlar için hayırhah olmaya, Hz. Ebbu Bekir (r.a.) Efendimizi görmek bazen çocuklar cihetinden gelecek sıkıntılara yuhat hak yolda çekilecek mihnet ve sıkıntılara, Onunla oturmak, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine uymaya, insanlara öğüt vermeye; hacca gitmeye; şehid olarak ölmeye;Onu görmek Allah (c.c.) yolunda savaşarak galip gelmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Peygamberimizin Halifeleri.)

Rüyada Hz. Ebu Bekir Siddiki (RA) görmek, çok iyi kalpli, çok temiz bir arkadaş edineceğinize, bol nimetlere kavuşacağınıza, çevrenizde size gösterilen inancin artacağına, vefa ve fedakarlığınızın herkes tarafından takdir edileceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Hz.EbO Bekir (R.A.)i görmek, akrani arasında yücelige kıymetli kişiler arasında tutulmaya işarettir. Bazen Onu görmek, Allah yolunda malını intak etmeye ve erkek çocuğa, sadakayi muhafazaya işarettir. Hz.Ebu Bekiri görmek, erkek veya kız evlatlari tarafından siddet görmeye, korkuya, gözden kaybolmaya ve siddetten necat bulmaya, Allah yolunda clhad yapmaya, hacca gitmeye, düşmanlari üzerine galip gelip muvaffak olmaya işarettir. Hz.Ebu Bekiri rüyada sağ olarak gören kimse, Allahin kullarına karşı merhametli ve şefkatli olur. Onunla beraber oturduğunu gören kimse Hakka tabi olur. Sünnete ittiba ederek Ümmeti Muhammede nasihatta bulunur.

Sivrisinek

Rüyada sivrisinek görmek, alçak, zayıf insani rahatsiz edici bir adamla kiyaslanir. Evine sivrisineklerin girdığını gören, kedere ve sıkıntıya düşer. Burnuna bir sivrisinegin girdığını ve çikmadığını gören, bela ve eziyete uğrar. Burnundan sivrisinegin çıktığını gören, bela ve siddetten kurtulur. Sivrisineği görüp Allahin (C.C.) büyüklüğünü düsünen ve hayal eden bir kişi tövbe ve istiğfar eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada sivrisinek, kan döken ve bedeni çirkinlestiren düşmanla tabir edilir. Sivrisinek, bazen de namus ve hürmete ve makam sahibi olan kimse üzerine yeis ve siddetin gelmesine işarettir.

Bakınız; Sinek

. Sinsi, acımasız, can yakıcı, fırsat düşkünü insandır.

Gaddar

Bakınız; Zalim.

Çok gaddar olan bir kimseyi rüyada görmek, o kimseden büyük bir iyilik göreceğinize işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada iktidar sahibi kimse tarafından yapılan gaddarlık mahvolmaya ve ülkenin harap olmasına işaret eder. Eziyete uğrattığı adamın kendisine beddua ettiğini gören kimse Allah (c.c.)in azabindan sakinsin. Rüyada eziyete ugradığını ve kendisine eziyet edene beddua ettiğini göre kimse kendisine eziyet eden kişiye karşı galip gelir.

Dakika

Rüyasında dakikaları sayan kimse istediği şeye tam zamanında kavuşur. Ama özellikle bir sayı çıkmış ise ona göre de yorumlanır.

Rağbet ettırmek

Rüyada hayırlı bir iş yapmak için işini veya arkadaşini veya ortagini tesvik ettiğini görmek, kötü ve tamahkar birisi ise tövbe etmesine. Peygamber (SAV) Efendimizin sünnetlerine devam etmeye, günahlarından kurtulmak için hayır ve iyilikte bulunmaya delalet eder. Hayırlı işlere rağbet ettirmek fasıkın tövbe etmesine, diğerlerinin sünnete uymakla kazanacakları dünya ve ahiret mutululuğuna delalet eder.

Yabanı Sığır

Rüyada görülen yabani sigiri görmek, çok ibadet eden ve ehil sünnetten ayrılmis bulunan lider bir kimseye işarettir. Rüyada kendi başını yabani sığır başı olduğunu gören kimse, reislik ganimet ve yabancı olan birtakim insanlara amir olur.

Eflatun

Rüyada eflatun rengin görülmesi pek hayra yorulmaz, genellikle bir rahatsızlık habercisi sayılır.

Rüyada eflatun renk görmek iyeye yorulmaz, genellikle bir hastalık ve sıkıntı.demektir.

Rüyada eflatun rengin görülmesi pek hayra yorulmaz, genellikle bir rahatsizlik habercisi sayılır.

Çelik başlık

Her çeşit koruyucu başlık, kask vs., mal emniyetine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Miğfer.)

Rüyada başında migfer veya çelik baslik bulunduğunu gören kimse, malının eksilemeyeceginden emin olur. tzzet ve şerefe sahip olur.