TevazuBakınız; Alçak Gönüllülük.

Bir kimse kendisini insanlara tevazu ediyor görse, zafere erişmesine kadru kiymetinin yüceliğine işarettir.İrin

Rüyada irin görmek karışıklığa işarettir. Rüyada irin görmek rüya sahibinin yaptığı ticarette veya işinde bazı karışıklıklar olduğuna delalet eder. Burnundan veya başka bir yerinden irin aktığını ve bunu mendili ile temizleyip sildığını görmek, karışıklıkların ortadan kalktığına işarettir. Rüyada irin görmek, rüya sahibinin, büyüyen ve kendisine itimat edilir veya her ayda kendisinden vergi alinan bir mal elde etmesine işaret eder. Bazı tabirciler, rüyada bedeninde bir yara veya çibandan irin çıktığını gören kimse, itham altında bulundurulur ve hakkında bir iftira yapılır dediler. San su, yara ve kabarciklardan çıkan şeyler, haram maldir. Bazıları da, büyük bir çibandan çıkan irin üzüntüden kurtulmaya işaret eder dediler.

Yaradan sarı su ve irin çıkması sevinç ve rahatlığa, Artarak çoğalan ve zekatı ihmal edilen mala, İrin bazen töhmet altında olmaya yahut şüpheli kazanca delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Sivilce.)

Rüyada vücutta irin çıkması bir iftiraya uğrayacağınıza yorumlanır. Vücuttan irinin aktığını gören kişinin bütün sıkıntılarından sıyrılacağına ve rahata kavuşacağına işaret eder.

İrin sarı ise hastalıktır. İrinden kan akarsa iyidir, yorumlanmaz.

Ruya yorumcusu

Rüyada, gördüğü bir rüyayı tabir ettirmek için bir tabirciye gittiğini görmek, gördüğü rüya için o tabircinin yorumunun aynen bu rüya için de geçerli olduğuna işarettir. O yorumcu rüyasini nasil tabir etmisse, bu tabir, bu rüya için de muteberdir.

Nahl Suresi

Ibni Şirine göre; rüyasında bu sureyi serifi okuyan veya bir kısmını okuyani görüp dinleyen, helal rızk ile riziklanir. Müslümanlar içinde sevilen bir kişi olur. Hz. Ömere (ra) göre, mal ve rızkı Allah (CC) tarafından sakli tutulur. Dünyada sıkıntı yüzü görmez. Afet ve musibetlerden emin, hali hayırlı, vücudu sağlıklı olur. Abdulgani Nablusiye göre de, ilim adamı olur. hasta ise iyileşir, helal rizik sahibi olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Nahi süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din alimlerini ve salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, O kimse, daimi rızka erer, demişlerdir. Hasta bir adamın rüyada Nahi Suresinl okumaşi veya Uzerine okunduğunu görmesi, hastalığından kurtulacağına işarettir.

Rahibe

Rüyada rahibe görmek, dünya zevklerinden artık usanç getirdiğinize, bundan sonra bir köseye çekilerek ibadetle meşgul olacağınıza delalet eder. Rahibe ile konuşmaniz veya onu bir mabette ziyaret ettiğinizi görmek, bir arkadaşinizla aranızın açılacağına ve bundan üzüleceğinize delalet eder. Rahibe ile bir konuda tartismaniz ise ev hayatınızda bazı geçimsizliklerin olduğuna, fakat yakında bütün bu olayların hepsinin düzeleceğine işarettir. Rüyada rahibe görmek , dünya zevklerinden artık el ayak çekmenize ve düzgün bir yaşantı sürmeniz gerektiğine, dünya nimetlerinden çekilmeniz gerektiğine ve düzgün bir yaşantı sürmeniz gerektiğine yorumlanır. Sevgilinizden ayrılma olasılığınız da olabilir demektir.

Yağ

İnsanı mutlu eden şeylere, hayata anlam veren değerlere , Yemekteki fazlalık ya da eksiklik niyet ve isteki eksiklik ya da taşkınlığa, İçyağının azı lezzet ve afiyete, fazlası katı kalpliliğe ve cimriliğe, Kuyrukyağı sadık ve munis eşe, insana gönülden bbağlı akraba ve doslara, Bitkisel yağ misafire ya da hastalığa, Kuyruk ve içyağı nimet, ucuzluk, bereket, işlerin yolunda gitmesine delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Yağını Çıkarmak, Zeytinyağı.)

Rüyada yağ görmek , büyük bir saadete doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunuza işarettir.

Rüyada yağ görmek, büyük bir saadete doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunuza yorumlanır Hem kendi hem başka insanların yaşamlarını kontrol altına almış bir insana yorumlanır. Bol miktarda sıvı yağ, mutluluğun haberidir.

Hem kendi, hem de başka insanların hayatını kontrol altına almışsınız. Bol miktarda sıvı yağ görmek, mutluluğun işaretidir. Renkleri güzel, temiz yağlar bolluk ve berekettir. Tortulu yağlar ise sağlık sorununa işaret eder.

Hem kendinizin, hem de başkalarının hayatını kontrol altına almak demektir. Mutluluk.olarak da yorumlanır.

Bazı tabircilere göre Yag, mal ve nimetle, bir rivayete göre, mirasla yorumlanır. Agir yaglar ilim ve hikmetle tabir olunur, Ibni Şirine göre; vücudunu her hangi bir yagla yaglanmis görmek, hastalık ile tabir olunur, israf etmeksizin başını yagladığını görmek sağlık ile tabir olunur. Cabirül-Mağrıbiye göre; yag yemek ve onlarla yağlanmak ziynet ve sağlığa delalet eder. Rüyada bıyığını ve gögsünü yagladığını gören, yalan yere yemin eder. Ismail El-Esasa göre, yagların hepsi, zeytin yagi hariç, hüzne işarettir. Zeytin yagi yemek mala delildir. Susam yagi görmek hayır ve menfaate, badem yagi görmek, çetin bir erkekten gelecek mala, bir rivayete göre, iyilik ve rahata delalet eder. Caferi Sadika göre; güzel kokulu yaglar alti şekilde tabir olunur: Güzel eş, övgü, güzellik, menfaat, iyi söz ve güzel huy. Hangi cinsten olursa olsun; kokusu fena ve bozuk yaglar üç şekilde tabir olunur: Ahlaksiz eş, kötü adam, çirkin söz. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yag görmek, mal, nimet, güzel bir hanim ve iyi bir söze işarettir.KoKuşu bozuk ve kötü yag görmek, ahlaksiz bir hanıma, fasik bir adama ve çirkin bir söze işarettir.

Vargel

Rüyada bir fabrikada vargeller görmeniz, size bu günlerde çok karli bir iş teklif edilecek demektir.

Tuzlamak

Rüyada bir yiyecek tuzlamak bolluk ve servettir. Ama tuzlanan yiyecek et ise iyi değildir. Bunun yanında tuzlanan balık ise servet büyük olacak demektir.

Tereyağ

Rüyada tereyağlı bir ekmek yemek, iyi şans demektir. Rüyada tereyağı almak veya satmak genç yaştaki erkek için; işlerinde başarı kazanmaya işarettir. Genç bir kız için bu rüya; hiç istemediği bir işte çok zorlanacağına işaret eder. Orta yaşlı kadınlar; için dikkatli olması gerektiğine yorumlanır.

Rengi sarı ise hastalıktır. Ama açık renkli ise çalışma sonucu ele geçen para ve bolluktur.

Takunya

Yolculuğa, ortağa, evin hanımına, dosta, dadıya, Takunya satın aldığını fakat onunla yürüyemedığını görmek evlenmeye, yürümek ise evlenmeye, Takunya kayışının kopması yolculuğu iptal etmeye, Tek takunya ile yürümek eş ve dosttan ayrılmaya, Takunya takvayya, tövbe etmeye de delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Takunyacı,Terlik.)

Rüyada takunya görmek, işlerinizin ağır bir tempoda ilerlediğine işarettir.

Rüyada takunya görmek, işlerinizin yavaş yavaş ilerlediğine yorumlanır.

Rüyada görülen takunya, zevce, dadi, dost, ortak ve yolculuktur. Rüyada takunya satın aldığını ve onunla yürümedığını gören kimse, bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuk ys Rüyada takunyalarınin kayisinin kırıldığını gören kimse, yolculuğu terkeder. Rüyada tek takunya île yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortagindan ayrılır. Rüyada takunyalanm çıkardığını gören kimse, memur olur. Rüyada takunyalarim kaybettiğini gören kimsenin, binegi çalinir. Rüyada takunyalarınin düstüğünü gören kimsenin, hanımının tutumu zemmedilir. Müsterek takunyalar, kız çocuğuna işarettir. Takunyalar gümüsten olursa, saldirgan bir kadınla; agaçtan otursa, karistinci bir kadınla, tabir edilir.