Harpten KaçmakHarpten kaçmak, makatta ortaya çıkan bir hastalığa veya işlenmekte olduğu şerre yeniden dönmesine işaret eder. Savastan kaçmak, günah işlemeye ve Allah-u Tealanın gazabına ve onları savasa tesvik ettiğini gören kimse, insanların arasında koguculuk yapar ve onları birbirine düsürür.Suretil Vakia

Rüyada Vakia süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, dünyada fakirlikten emin olmaya, ahirette iyi amelle riziklanmaya ve cennete ilk girenler grubuna dahil bulunmaya işarettir.

Lületaşı Lüle Taşı

Sevinç ve neşeye vesile olacak hayırlı haber ve gelişmelere delalet eder.

Çevrenizde iki yüzlü insanlar var demektir. Eğer dikkat etmezseniz, bu insanlar sizin ayağınızı kaydıracak demektir.

Çevrenizde iki yüzlü insanlar var demektir. Eğer dikkat etmezseniz, bu insanlar sizin ayağınızı kaydıracak demektir.

Hümeze Suresi

İbn-i Şirin e göre; rüyasında Hümeze suresini okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, sözünü geçiren ve halk arasında sevilen bir kişi olur. Dünya malına düşkün olup sonunu düşünmez. Akrabasıyla dedikodu yüzünden geçinemez. malını rastgele savurur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Hümeze süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işarettir.

Vaad Etmek

Rüyada bir kimseye bir şey vaat ettiğinizi görmek, bir iş hususunda bazı kişilere borçlanacaginiza yorumlanır.

Pençe

Rüyada pençe görmek, kuvvete, geçim rahatlığına işarettir.

Rüyada pençe görmek, kuvvete, geçim rahatlığına yorumlanır.

Güç, başarı, üstünlük, kuvvet simgesidir. Kişi pençe yerse kişinin durumu eskişinden çok daha iyi olur. Pençe iz bırakır ama kan çıkmazsa bu hatırı sayılır paradır.

Rüyada pençe görmek; kuvvete ve parasal bakımdan rahatlığa işarettir.

Üzülmek

Bakınız; Üzüntü.

Rüyada üzülen kişi tam tersi neşelenir.

Rüyada üzülmek, kederlenmek iyi sayılır. Rüyasında üzülen tam tersine, sevinir.

Rüyada üzülmek, kederlenmek iyi sayılır. Rüyasında üzülen tam tersine, sevinir.

Sur Kapıları

Rüyada büyük sokak veya sur kapılarının tabiri, şehir ve kasaba kapılarının tabiri gibidir. Bundan dolayı bir kimsenin gündüz vakti bu kapılan kapanmis olarak görmesi, şehrin kapılarının kapanmasini icab ettirecek bir Surette şehirde bir hadisenin olmasına işarettir. Bazen de bu kapılan görmek, rüya sahibinin barindigi meskenine işarettir. Bu kapılar yenilik ve eskilik gibi seylerden meydana gelen durum zikredilen şeylere ait olur. Bu büyük kapılara girmek, tüccarin ticaretine yahut bir valinin vilayetine yahut bir meslek sahibine işarettir. Bir kimse açık ve büyük bir kapı görse o kimse bir işçinin isine girer.

Nebi

Rüyada nebi görmek hocaya, alim bir zata, babaya; izzet ve şerefe, doğru istikamet ve halis amele, dünya hayatının türlü hallerine delalet eder. Rüyada Nebilerden herhangi birini görmek, babaya işarettir. Çünkü baba da çocuğuna nebi gibi şefkatli davranir ve onun ne dünya da ne ahirette azab çekmesini istemez. Peygamber, hocaya da işarettir. Zira hoca da ögrencisini Peygamber terbiyesi ve ilmi yetistirir. Ayni zamanda Peygamber Kuran öğreten bir muallime de işarettir, denilmiştir. Rüyada peygamberlere yakısan vasifta onları görmek, onların arkasında namaz kilmak, onlara uymak ve arkasindan gitmek, peygamberin verdiği bir şeyi yemek veya peygamberden bir şey öğrenmek veya bir haber almak, peygambere tabi olmaya ve yolunda gitmeye işarettir. Bunların aksinin görülmesi ve peygamberin önüne geçilmesi ise, gören sahsin bidat sahibi olduğuna ve sapıklik içinde bulunduğuna işarettir. Peygamberin görülmesi, alim, hakim, hatip ve terbiyeciye işaret edeceği de söylenmistir. Çünkü bu insanlar halkı Allah yoluna davet ederler. Peygamberin güzel bir şekilde görülmesi, onun ümmetinin iyi işler yaptığına ve peygamberinin yolunda gitmelerine, peygamberin üzüntülü ve iyi şekilde görülmemesi ise, ümmetinin fesat ve bidat içerişinde bulunmasi île tabir edilir. Rüyada peygamberlik iddiasinda bulunduğunu gören kimse, durumuna göre bir memuriyete girer, mesela hakimlik görevi bekliyorsa hakim olur, ögretmenlik bekliyorsa ögretmen olur. Bunlardan hiçbirine ehil değilse, batil bir iddiada bulunmus olmakla beraber, devlet adamlarından birisi vasitasıyla ona bir bela isabet eder. Bir kimse rüyada peygamber olsa yahut Allah (C.C.)a inanmalan için halkı çagirsa, eğer onun bu çağrısini bir şahıs kabul ederse, rüyayı gören büyük bir rütbeye nail olur. Yahut onun adasi ve ona benzeyen bir nebinin dünyada mübtela olduğu sıkıntılara benzeyen bir sıkıntı ve musibet ona isabet eder. Bir kimse rüyada Nebilerin bir yerde olduklanm görse ve ora halkı da savas halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler. eğer kıtlık içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir. Peygamberlerden bisinin elbisesini giydığını gören kimse, devlet adamı ise, saltanat ve devlete kavuşur, talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri vazih ve açık olur. Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehit olarak ölür. Yahut rızkı noksanlasir. Musibetlere tahammül eder. işinin sonu zaferle neticelenir. iyilikle emredip kötülükten insanlari sakindirir. Bir kimsenin rüyada, ibadet, taat, iyilik ve ihsan gibi nebilerin bazı amellerim yaptığını görmesi, mütedeyyin ve imanli bir insan oluşuna işarettir. Fakir, müflis veya işi zor olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o sahsin işlerim kolaylastirir ve o peygamber sebebiyle onun işleri biter. Nebileri rüyada görmek, iki şekilde olur Rüya sahibi o nebiyi ya kendi sekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, söhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve degisik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah (C.C.)in onu o sıkıntıdan kurtarmasina işarettir. Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hiyanet etmesine ve sözünden dönmesine işarettir. Rüyada peygamberin devrinde yasadığını gören kimse, şeref ve nimete erişir, eğer buna layık birisi ise, seytan o kimse ile oynamistir. Peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü gören kimse, salih bir şahıs ise, ahirette maksat ve arzusuna kavuşacağına işarettir. (Ayrıca Bakınız; Peygamber.)