OdRüyada bir adamın ödünü dişiyle kestiğini ve o adamın da öldüğünü gören kimse, o adama fazla kin besler, ödünden kan çıktığını ve onu içtiğim gören kimse, cahil ve şerli olduğundan dolayı o adamın malını kendisi için helal görür. Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye ve kullanılan aletlere delalet eder. öd insanın sırdaşıdır.
Öd görmek öfkelenmeye, bir şeye canı sıkılmaya; lezzete, haz ve neşeye; âlet ve malzemelere; insanın sırdaşı olan kimseye; Bir kimsenin ödünü dişleyerek onu öldürdüğünü görmek, o kimseye aşırı kin beslemeye; o kişinin ödünden çıkan kanı içtiğini görmek, cehalet ve öfkesinden dolayı o kişinin malını kendisi için helâl saymaya delalet eder.

Rüyasında kişinin ödü korkudan patlarsa kişi müjdeli bir haber alacak demektir.Örfî idare (sıkı yonetım)

Rüyada memleketinizde siki yönetim ilan edildığını bu yüzden bazı sartlara tabi olduğunuzu görmek, size bulunduğunuz işte geniş bir salahiyet verileceğine; yapmak istediğiniz işlerin hududunun genişleyeceğine; size bağlı personelin artirılacağına işarettir.

Altgeçit

Bir iş ya da maksat için güvenli yolu tutmaya, gerçek ve zorunlu sebeplere uymaya delalet eder.

Raf

Güvenilir kimseye, yardımsever zevceye, faydalı iş ortağına; Rafa eşya yerleştirdığını görmek bilgin ve zeki bir çocuğundan yahut şerefli ve sırlarını muhafaza eden namuslu bir kadından rızıklanmaya; Rafçı, genişliğe ve bol rızka delalet eder.

Rüyada raf görmek , hayatınzın düzgün bir çizgi üzerinde ilerleyeceğini ve mutlu günler geçireceğinizi gösterir.

Rüyada raf görmek, yaşamınızın düzgün bir şekilde devam edeceğine ve çok güzel günler geçireceğinize yorumlanır. Boş raflar, kötü şansın ve üzüntünün haberidir. Rafların dolu olması ise muradınıza ereceğinizi haber verir.

Boş raflar, şanssızlığın ve uğursuzluğun işaretidir. Dolu raflar ise, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamına gelir.

Hayırlı kısmet, ün ve onurdur. Kişinin hayatına yeni bir düzen vereceğine işarettir.

Rüyada raf görmek, sırları saklayan bir kimse olarak yorumlanır. Rüyasında bir rafa kitap veya her hangi bir eşya veya biblo gibi şeyler yerleştirdığını gören kimsenin çok bilgi edinecek bir oglu dünyaya gelir. Bir başka rivayete göre, ömrünün sonuna kadar ona sadik kalacak ve bütün sirlarıni saklayacak olan bir kadınla evlenir. Kirmaniye göre; rüyada raf görmek, sadik bir iş ortağına delalet eder. Rüyasında raf görmek on şekilde tabir olunur: Es, başkanlık, ferahlik, hayat, yoldan gelmek, dogum, hac, rütbe, kiymet Bu rüyada görülecek iyi veya kötü her şey bu on durum üzerine kiyaslanarak tabir olunur. Rüyasında rafin üzerine çıkıp oturduğunu gören, büyük bir ise geçer. Ve halk içinde itibar kazanir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen raf, sir saklayan ve ayıplan gizleyen kimseye, yardım seven bir hanıma işarettir. Bir kimse rüyada kendi yaninda raf olduğunu ve ona eşya yerleştirdığını görse, o kimsenin, muhtelif ilimleri bilen alim ve zeki bir çocuğu olur, yahut şerefli, sir saklayan namuslu bir kadın île evlenir. Bazen de raf emin bir kimseye yahut sahibine faydali olacak iş ortagma işarettir. Rüyada raf yapan mobilyaciya görmek, genişlige ve bol rızka işarettir.

Boş raflar, şanssızlığın ve mutsuzluğun işaretidir. Dolu raflar ise, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamındadır.

Boş raflar, şanssızlığın ve mutsuzluğun işaretidir. Dolu raflar ise, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamındadır.

Sure 069 Hakka

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allaha yakınlığa, günahlardan tövbeye, hak üzere olmaya işarettir.

Yakalamak

Rüyasında birşeyler yakalayan insan kısmet alır. Yakalanan şeye göre de yorumlanır.

Pastırma

Namaz ve zekatı vakti geçince eda etmeye, bir şeyi bulunması gereken yerin uzağına koymaya yahut işlemleri geciktirmeye yahut yolculuğa delalet eder.

Rüyada pastırma, sucuk ve salam gibi şeyleri satın almak veya satmak, kısmet ve nimete işarettir. Bunlar para ve iş konuşunda iyi haberler müjdeler. Fakat rüyada bunları yemek, hiç de iyi bir şekilde yorumlanmaz. İşlerde güçlük çekmeye ve ertelemeye işarettir.

Rüyada pastırma, sucuk ve salam gibi şeyleri yemek, hiç de iyi bir şekilde yorumlanmaz. İşlerde zorluğa ve bu nedenle işlerin ertelenmesine yorumlanır. Fakat rüyada bu şeyleri satın almak veya satmak, kısmet ve nimete yorumlanır. Bunlar para ve iş konuşunda iyi haberler haber verir.

Aileden gelecek pek de hayırlı olmayan paradır. Kişinin hak yiyerek servet yapacağına işaret.

Rüyada bir pastirmacidan pastirma satın aldığını görmek, yakında bir yolculuğa çıkacağına, uzak bir akrabadan beklenmedik bir mirasa konacağına ve zekat ve hac farzlarıni bir an önce yerine getirmek için bir uyarı olduğuna delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada pastirma görmek, yolculuğa, rnuamelerini geciktirmeye ve bir şeyi mahalinin disina koymaya veya namaz ve zekati vaktinin dışında eda etmeye işarettir.

Rüyada pastırma yediğini görmek; para biriktirip bunu yararlı bir işte kullanacağına, birisine pastırma vermek; birisine para vermeye, birisinden pastırma almak; pastırma veren kişiden para alınacağına, dükkanda kendini pastırma satarken görmek; sahip olduğu mallardan oldukça büyük bir kısmını sadaka olarak dağıtacağına işarettir.

Korku

Eğer rüyada korkuyorsanız, bilinç altında bazı korkularınızın bulunduğuna işarettir. Bu korkular çok yakında ortaya çıkacak ve bu korkularla yüzleşeceksiniz bazı zorlukların üstesinden geleceksiniz demektir.

Eğer rüyada korkuyorsanız, bilinç altında bazı korkularınızın bulunduğuna işarettir. Bu korkular çok yakında ortaya çıkacak ve bu korkularla yüzleşeceksiniz bazı zorlukların üstesinden geleceksiniz demektir.

Rüyanızda korkuyorsanız, bilinçaltında bir takım korkuların varolduğu anlamına gelir. Bunlar yakında açığa çıkabilir ve bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Rüyanızda korkuyorsanız, bilinçaltında bir takım korkuların varolduğu anlamına gelir. Bunlar yakında açığa çıkacak ve bir takım zorlukların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Rüyanızda korkuyorsanız, bilinçaltında bir takım korkuların varolduğu anlamına gelir. Bunlar yakında açığa çıkacak ve bir takım zorlukların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.