Müşteri (jüpiter) yıldızı gezegeni

Rüyada bu yıldızı görmek, Melikin hazinedarina ve yardımcisma delalet eder. Müsteri, yildizinin ayla beraber görülmesi, alim satima, rızka ve saninin yüceliğine delalet eder. Asaği doğru inen veya ugursuz ve yanar bir halde bulunan müşteri yildizi, ayla beraber otursa, bu rüya kurralara, hikayecilere, meclis sahiplerine, hadiscilere, rüya tabircilerine, ızdırap veren şiirlere, namaza, oruca, ibadetlere ve hacca delalet eder.

Necm suresi

Necm suresini rüyasında okuyup dinleyen kimse, düşmanına karşı muzaffer olup, onları kahreder. Hak Teala Hazretleri kendisine salih bir evlat nasip eyler. Gurbette kimsesi varsa silaya döner. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bu süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; Allah yolunda cenk edecek ve mübarek yolda ölecek bir evlata sahip olmaya işarettir.

Bağışlamak

Suçundan ya da hatasından dolayı bir kimseyi bağışlamak o kimseye iyilik yapmaya, Biri tarafından bağışlanmak ondan gelecek iyiliğe, devletin birini bağışlaması devletten gelecek atıfet ve ihsanlara delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Rahmet Etmek.)

Eğer bağışlamaktan kastınız bağış yapmak ise Bağış yapmak başlığına bakınız.

Karpuz çekirdeği

Rüyada görülen karpuz çekirdeği, şişman bir evlatla tabir olunur. Çekirdek beyazsa iyidir, sarı ise hastalığa, siyah ise deliliğe işarettir.

Gülyağı

Rüyada gül yağı ve benzeri güzel kokulu yağlar görmek hayırlı bir şöhrete, kahramanlığa, bir rivayete göre de hacca gitmeye ve iyi kalpli biri tarafından verilecek mal ve şerefe yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Gülyağı, zekaya, dinç bir dimaga, halka yakınlığa, mütevazi ve yumuşak olmaya işaret eder.

Jübile Yapmak

Alın teri ve emeğin, azim ve iradenin taçlanmasına, pratikten teoriye dönmeye ve böyle hizmet etmeye delalet eder.

Kişinin yabancı çevreye gireceğine işaret eder.

Tehlike

Rüyada kendinizi büyük bir tehlike içinde görmek, son zamanlarda ailenize musallat olan talihsizliklerin artık son bulduguna, bundan sonra korkacak bir şey kalmadiğına yorumlanır.

Rüyada tehlike içinde olduğunu görmek; herşeyinizi kaybedip çok kötü bir duruma düşmeye işarettir.

İplik

Rüyada iplik, delil ve sahiddir. Bundan dolayı bir iplik teli büktüğünü ve bunu bir insanın boğazina atip bununla o insani çektiğini yahut o iplik teli ile bir urgani çektiğini gören kimse kumandan ve halkı bir yere götürür.

İp, yapılmakta olan veya yapılacak iş hakkında bilgi verir. Rüya ipliğin durumuna göre yorumlanır.

Fil

Ibn-i Şirine göre ; rüyasında geceleyin bir file bindığını gören evlenir. Gündüz bindığını gören karisini boşar veya hizmetçisini kovar. Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir. Bir fili yükledığını gören büyük bir ise ge-çer. Bir filin ayağı ile başına başarak, kendisini öldürdüğünü gö-ren bir musibete uğrar. Iki başlı bir file binmis olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak başka bir ise girer. Kirmanîye göre; rüyada fil görmek devlet büyüğü ile, file binmek mevki ile; derisi, eti, kemiği ve diğer parçalari mal ve men-faat ile ve nimet ile yorumlanır. Savas sırasında bir file binmis ol-duğunu gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanıni ortadan kaldirir. Filden düstüğünü gören, bela ve musibete uğrar.

Cabirül-Magrîbîye göre; rüyada gezmek için çıplak file bindığını gören, bir kadınla evlenir. Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittiğini görmek, o memlekette hükümetin değişeceğine isa-rettir. Bir filin kendisini ayaginin altına aldığını görmek hükü-met reisinin rüya sahibine kötülük edeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada file bindığını gören, doğruluktan ayrılmistir. Bir rivayete göre file binmek, kötü ün yapmak-tir.

Bazı yorumculara göre ; rüyada file binmek veya fil görmek ke-derdir. Çünkü filin eti yenmedigi gibi sütü de içilmez. Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru gel-dığını ve ona bindığını gören, rifata ve büyük bir mevkie ulaşır, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamınin birbiriyle çatismasina delalet eder. Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.

Caferi Sadika göre ; Rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkani, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savas, düşmanlık, zulüm. Bir başka rivayete göre de: Rüyada file bindığını veya sahibi olduğunu ya da file galip geldığını gören kimse, devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makarna nail ve izzet içerişinde uzun bir ömür sürer. Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanii tarafından bir afet ve bela erişir. eğer rüya sahibi hasta ise ölür. Rüyada gündüzün file bindığını gören kimse, hanımını boşar. eğeriyle file bindığını ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kiziyla evlenir. eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine devlet başkani tarafından helal mala nail olur. Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanidir, dediler. Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir. eğer binse bakanlik ve valilige nail olur. eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginlesir. Fil, salih millete, alimlere ve insanların şereflilerine işaret eder. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve mesakkate düsmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksiklige ve malı ziyana uğrar. eğer file bindığını görse, bir mülke nail olur. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medineden başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder. eğer fili Medinei Münevverede görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder. Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttugunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa işaret eder. eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine işaret eder. eğer ayağı altına almazsa, rüya sahtbine anz olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder. kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez. Filin söyledigim gören kimse, devlet başkanindan büyük bir hayra erişir. Filin koşarak kendi arkasina düstüğünü gören kimse, zarar eder. Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zaran erişir. Fil, kendisini yakalasa, okimseye düşmanının zararı erişir. Bir kadın rüyada file bindığını görse, o kadının öleceğine işaret eder. Filler, kıtlık ve kuraklik ile tabir edilir. Rüyada bir savasta file bindığını gören kimse, ölür. Fil eti yediğini gören kimse, mala erişir. Filin azasindan veya derişinden ya da kemiginden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir. Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur. Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider. Bir fili öldürdüğünü gören kimse bir kişiye zulmeder. Bir kimse rüyada birtakim insanların fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savasta iseler onların maglup olmalarına işaret eder. Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder.
Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.

Rüyada fil görmek hayra yorulur ve keyfinizin yerine geleceğini simgeler.

Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız. İş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına almayı da başaracaksınız.

Kısmettir. Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır.

Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse, akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır. Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse, akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır. Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Seyis

Mala, tedbirli yöneteciye, işleri idare eden kimseye; Seyis bazen deyyus ve eşini kıskanmayan kimseye delalet eder. Halk arasında fesat tohumu ekmekle uğraşan bir adamdir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada hayvan bakan seyisi görmek, mal ve tedbirli bir reise işarettir. Seyiste ve onun Isminde hayır yoktur. Bazen de seyis, nikah memurunun katibine işarettir. Seyisin hayvanlari buluşturduğunu ve onunla beraber de zincirin görülmesi, o kimsenin deyyus olmasına ve harami helal olarak tanimasina işarettir. Zira zincir cehennemde olanların azaplarındandir, Bir kimseye seyis denmeksizin rüyada erkek hayvanla disisini buluşturduğunu görmesi, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa nail olmaya işarettir. Seyis, işleri idare eden kimseye de işarettir. Çünkü seyis, siyaset kelimesinden türetilmistir.