Haram Bir ŞeyRüyada haram olduğunu bildiğiniz bir şeyi almak veya yemek, haksız olarak bir kimsenin malını ele geçirdiğinize veya bir rüşvet karşılığı bir iş yaptığıniza ve sonra bundan pişmanlık duyup vicdan azabı çektiğinize işarettir.Rebiülevvel ayı

Bu ayda görülen rüya, sahibine se-vinç ve ferahlik getirir. Tüccarsa kâr eder ve para kazanir. Rüyasında Rebiülevvel ayını gören kimsenin iyi ahlaklı bir oğlu dünyaya gelir. Bu ayı rüyasında gören bütün sıkıntılarından kurtulur. Düsmanindan emin olur. Çünkü Sevgili Peygamber (SAV) Efendimiz bu ayda dünyaya gelmişlerdir. Bir başka rivayete göre de: Bu ayı rüyada gören kimsenin kazanç ve ticareti sürekli ve karli olur. Sevinç ve ferahlığa erişir. Bu ayda görülen rüyalar sahih olup, rü yayi görenin sallh bir erkek çocuğu olur. Rüya bu ayda görülmüs ise, iyiliği emredtp kötülükten sakindiran bir devlet adamı müjdesi alır.

Ezmek

Kişi birisini ezer ise hayır işler. Ezilir ise ani üzüntü yaşar ama daha sonra müjde alacaktır.

Rüyada her hangi bir şeyi ayağı ile veya her han-gi bir seyle ezdığını görmek, düşmanlarına üstün geleceğine isa-rettir.

Hızır Aleyhisselam (A.S.)

Rüyanızda Hızır Aleyhisselamı görmeniz, çok sıkıldığınıza ve ne yapacağınızı bilmediğinize işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Hızır (A.S.)i görmek, kıtlıktan sonra ucuzluk ve bolluğa, nimetin çokluğuna rüya sahibinin bulunduğu siddet halinden emniyete erişmesine işaret eder. Hizir (A.S.)i gören kimsenin ömrü uzun ve hacc etmek nasip olur.

Güz

Kişinin umutlarının boşa çıkacağına işarettir.

Karia suresı

Karia suresini rüyasında okuyan veya başka birisini okurken dinleyen kimsenin sevabi tartida agir gelir. Sonu hayra ulaşır. Halk arasında saygın bir kişi olarak taninir. Dininde kuvvetli ve Allah (cc) katinda makbul olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Karia süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işarettir.

Kelleci

Rüyada kelle satan kimseyi görmek, kuyumcu gibi halkın sermayesini tasarruf eden kimseye delalet eder. Bazan da onu görmek, Ölüme yahut sıkıntılara düsmeye, eğer sattigi kelle taninmiyor yahut killari ve boynuzlari kanli ise, alimlerin yok olmasına ve reişlerin cimriliğine delalet eder. Özellikle ontara hakim ve satıcısı bulunan kimse taninmiyor veya siddet sahibi birisi ise, kelleci şehirlerinde kendileri için kiymet ve şerefli olan halkın reişlerinin malikidir. Bir kimse kelle satandan bir kelle satın alsa o kimse reişlerden faydalanacagini bir hocayi veya kendisinin meşgul olacagi bir hizmetçiyi talep eder. Kelleci, gerek saltanat ve gerek sanat ve tedbir ciheti ile halkın reisini kahredendir. Kelleci, sultan ile de tabir edilir.

Törpü Törpülemek

Eğe (törpü) dile, ilim ehli için güzel ibadete, Eğe ( törpü) ihtiyaçları gidermeye, yardımcıya, nikaha ve dünüre; Bir şeyi eğelemek (törpülemek) evlenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Eğe Eğelemek.)

Karpuz ve kavun

Rüyada kavun, üzüntülü, kederli, hastalıkli ve çok mahkumiyeti olan birine işarettir. Kavun gören kimseye. çaresi ve akibeti bilinmeyen bir gam isabet eder. Kavun yediğini gören kimse hapisten çıkar. îbni Sirin, rüyada elini semaya uzatip bir kavun alsa o kimse mülk talebinde bulunur ve ona nail olur, demistir. Tamamen yetismis kavun vücudun sıhhatidir. Bir kimse rüyasında insanların kendisine yetismemis ham bir kavununu verdiğim görse, o kimse halk nazarinda agir ve serin bir kimse olur yahut hakkında insanlar agir sözler söyler. Kavun tarlasi evhamli birtakim insanlara işarettir. Rüyada kavun görmek başka bir kimseyi sevmek veya birisini sünnet ettirmek ve iş yapmak isteyen bir kimse için iyi değildir. Rüyada kavun issizlige işarettir. Evinden kavunlari attığını gören kimsenin. attigi kavunların sayinca ev halkından vefat olur. Rüyada görülen kavun, hastalıktir. Tamamen yetismemis ve olmamis karpuz, sağlamliktir. Yesil karpuz sehre, çocuğa veya hanıma işarettir. eğer. karpuza ihtiyaci olan bir hasta, rüyasında eline karpuz geçtiğini görse hastalığından kurtulup afiyete kavuşur.

İnşirah Suresi

Rüyada inşirah suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin islam ile nurlanmasına, işlerinin kolaylaşmasınana, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.