PudraBakınız; Yüz.

Etrafınızda bir takım sahtekar ve yalancı insanlar var. Dikkat edin.

Yüze sürülen pudra yakışırsa kişinin sırrını saklayabileciğine işaret eder.

Etrafınızda bir takım sahtekar ve yalancı insanlar var. Dikkat edin.

Etrafınızda bir takım sahtekar ve yalancı insanlar var. Dikkat edin.Kalabalık

Meydanları ve stadyumları dolduran kalabalıklar döküntü insanlara, amaçsız ve şuursuz kitlelere, Kendini kalabalıklar içinde iyi bir konumda görmek rütbeye, hükmetme yetkişine ve isim yapmaya, Kalabalık görmek tüccar için bol müşteriye, ağzı dualı kimse için ondan dua isteyenin çok olmasına, Kamu menfaatine yahut hayırlı bir maksatla bir araya toplanan insanların meydana getirdiği kalabalık rahmet ve nusrete, hayır ve berekete delalet eder.

Rüyada kalabalık gören kimsenin işlerinde bütün engelleri aşarak, güzel bir yaşam süreceğine yorumlanır.

Rüyada kalabalık gören kimsenin işlerinde bütün engelleri aşarak, güzel bir yaşam süreceğine yorumlanır.

Kişinin yaptığı hata yüzünden sıkılacağına işaret eder.

Rüyada kalabalık insanlar arasında olduğunu ve aralarından çikamadığını görmek, büyük bir devlete ereceğine delildir. Rüyasında kalabalık arasında yol bulup bir kenara çikabildiğini görmek, tüccarsa karinin artacağına, memursa terfi edeceğime, ögrenci ise sinifi geçeceğine, ev kadını ise kocası ile arasının çok iyileşeceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görse, rütbe ve saltanatı büyük olur ve isim yapar. Eğer o kimse tüccar ise. müşterisi çok olur, duası makbul kimselerden ise dua isteyenleri çok olur.

Mükri

Rüyada Mukri görmek emri bilmaruf ve nehyi anilmünker yapmaya delalet eder. Eskiden Profesörlerin dersinin yalnız muhteviyatim anlatmasi için bir önceki dersi tekrar eden imtiyazli talebeye denir.

Sadaka vermek

Rüyada sadaka verdiğini gören, eğer alim ise, ilminden kazanir, eğer bir devlet adamı Ise san ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çogalir, sanatçı ise halk ondan fayda görür. fakir ise zengin olur. Kirmani?ye göre; rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düsünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur. Cabirül-Mağrıbiye göre; rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdığını gören, hasta ise iyileşir. sıkıntısi varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. eğer günahkar ise Allah?u Teala onu tövbe etmeye nail eder. Dinsiz ise Islamiyeti kabul eder. Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dagittiğini gören kimsenin malinda bereket olur. Abdulgani Nablusiye göre; Rüyada sadaka, belaların define, hastaların iyilesmeşine, rızk ve berekete, nimete delalet eder. Rüyasında ölmüs hayvan, sarap, ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan seylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malinda ve başkasının malinda, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalik, günaha günah ile karsilik verilir. Rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yapiyorsa, o işinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur. Sadaka vermek hayır ve berekettir. Taninmis zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahise bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hirsiza sadaka vermek, hirsizliktan vazgeçeceğine işarettir. Ibn-i Kesire göre; rüyada sadaka vermek, malını çogaltmak, düşmani çildirtmaktir. Çünkü sadaka ile seytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyasi da hayır ve bereket ve mal çokluğuna delalet eder. Rüyada gizli sadaka veren, eğer aşı ise, günahları bağışlanır. Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklasmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenip verdiğini gören, Alim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanir. Sanatçi ise bir çok çirak yetistirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya; bir dinsizi doyurmak düşmanıni kuvveti indirdiğine işarettir. Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tespih çekmege, kabir ziyaretine ve Kuran okumaya delalet eder. Rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin, bela ve afetten kurtulmaya işarettir.

Sürülmek

Rüyada sürülmek, hapisliktir. Bundan dolayı bir yerden sürüldügümi gören kimse, hapsedilir. Sürülmek, süren kimsenin delilini isbat etmesine delildir. Bazen de sürülmek, el kesilmesine işarettir.

Bakınız; Sürgün.

Odleklik

Rüyada her seyden korkan, çekinen ödlek bir kimse olduğunuzu görmek, herkese karşı fazla saygili ve kabuğu çekilmis, halim selim bir kimse olduğunuza işarettir. Maiyetinizle veya evinizde, yahut iş arkadaşlarınin birinin çok ödlek bir kimse olduğunu görmek, bugünlerde yapacağınız işlerin başarılı olacağına, mutlaka aksak bir tarafinin bulunacağına delalet eder.

Taşlar

Büyük taşlar önemli, mevki sahibi kimselerdir. Küçük taşlar ise haber, sözdür.

Anlayışlı

Kendinin anlayışlı biri olduğunu görmek feraset sahibi olmaya, salih Müslümanlığa, Ferasetli birini görmek, sevgileri kuvvetli, dinde güvenilir bir kimsele delalet eder. Anlayışsız kimsenin tabiri bunun zıddıdır.