Sure 057 HadidRüyada Hadîd süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; güzel ahlaka ve dince kuvvete işarettir.Öğüt

Bakınız: Nasihat.

Kişi öğüt alırsa özel hayatına çok dikkat etmelidir, hata yapabilir. Öğüt verirse kalp kırar.

Haberleşme

Her türlü iletişim vasıtasi ile gerçekleştirilen haberleşme yarı buluşma mesabesinde olup, akraba ve dostluk bağlarının pekişmesine, rızık ve uzun ömre, Savaşan tarafların haberleşmesine tanık olmak hastanın vefatına, düşmanlıkların giderilmesine, Habeer getirip götürmek izzet ve şerefe delalet eder.

Kambur Olmak

Rüyada kambur olduğunu gören kimse, yakınları ve evlati tarafından kuvvetli ve muktedir bir kimsenin ona yardımci olmasıyle çok mala yahut mülke nail olur. Kamburluk, kendisinde söhret olan bir iş ve rüya sahibi üzerinde birikip ödemeye muktedir olmadığı bir borçtur. Bazen de kamburluk günaha işarettir. Bazı tabirciler, kamburluk uzun hayat, bazılari da evlattır, demişlerdir.

Hudut

Rüyada bir yabancı memleketle memleketimiz arasındaki sınırda bulunduğunuzu ve karsida yabancı memleketin bayrağının dalgalandığını görmek, evinizde ve iş yerinizde rahatınızın kaçtığına, yabancı bir ülkede çalışma arzusu duyduğunuza delalet eder.

Tavşancıl

Tavşan avında kullanılan bu yırtıcı kuş, yakın ve uzağında olanların kendisinden korkup çekindiği, güvenilmez, asabi bir saltanat ve varlık sahibine; Bu kuşun evine konduğunu görmek vefat etmeye, Bu kuşun etini yemek tamahkarlığa, Bu kuşun dişisi Kuşurluu kadınlara, yavruları da zinadan olma çocuklara delalet eder.

Çelenk

Sevinç ve üzüntüye; katı kalpliliğe ve ecnebi adetlerini benimsemeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çiçek.)

Tatlı söz, iltifat duyulacağı anlamına gelir. Kişinin çevresi ile uyum içinde olacağına işaret eder. Ama çelenkin taze ve canlı çiçeklerden yapılmış olması gerekir.

Rüyada çelenk görmek kutlama ile yorumlanır. Rüyasında bir abideye çelenk koyduğunu görmek bir işinden dola-yi takdirname alacağına, ögrenci ise diploma sahibi olacağına has-ta ise ameliyat yapilacağına ve sağlığına kavuşacağına, evinin önüne çelenk koyulduğunu görmek bolluk ve berekete; kendisinin bir dügüne veya törene çelenk gönderdığını görmek büyük bir dev-let adamından hayırlı bir haber alacağına delalet eder.

Sevinç ve üzüntüye; katı kalpliliğe ve ecnebi adetlerini benimsemeye delalet eder.

Boğmak

Solunum yolu hastalığından boğulmak haksız kazançtan ceza görmeye, İple boğulmak üstlendiği işten dolayı sıkıntı çekmeye, Kendini asarak boğduğunu görmek üzüntüye ya da bu işin meydana geldiği yerde yaşamaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Boğulmak.)

Rüyasında birisini boğduğunu gören kimse bir iyilik yapar.

Bir kimse rüyada bogulduğunu görse, kendisine yüklenen emanet ve velayetten dolayı izdirap çeker. Bir kimse kendisini asarak bogduğunu görse, üzüntü ve kedere ve o kimse nin evinde ve kendisini asip bogduğunu gördüğü yerde ikamet etmemesine işaret eder.