Suya DalmakRüyada suya dalmak, casusa, menfaata ve riziklara işarettir.İsim

Rüyada adının başka bir isimle degistiğini gören, yeni bir hayata başlar ve mutlu olur. Kendisinin başka bir adla çağrıldığını görmek, eğer çağrılan ad kötü bir ad ise, başına kötü bir iş geleceğine; iyi bir ad ise delalet ettiği manaya göre bir hale uğrayacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada ismini degistirdığını gören kimsenin falinin hayırlı olması ile işaret eder. Rüya sahibi mutlu ve selametle olur. başka bir isimle çagnldığını gören kimse, eğer çagnidigi isim kötü bir isim ise büyük bir ayıp ve şiddetli bir hastalığına işaret eder. Eğer güzel bir isimle çağrıldiysa, bu ismin manasının güzelligi derecesine göre yüceliğe şerefe ve keramete nail olacağına işaret eder. Rüyada adının yanlış söylenmesi veya kendisinin başka bir isimle çagirıldığını görmek, bulunduğu ticari veya siyasi durumunun değişeceğine işarettir. Söylenen adının mana olarak iyi olması hayır, manasının kötüye delalet etmesi ise şerre yorumlanır.

Bakınız; Ad.

Rüyadaki isimler çok önemlidir. İsmin anlamı çok büyük değer taşımaktadır.

Şaşılık

Rüyada şaşı birini görmek; yalan bir haber duymaya, kendini şaşı görmek; verilen bir sözü yerine getirmemeye işarettir.

Otogar

Rüyada otogar görmek, yolculuğa işarettir.

Rüyada otogar görmek; uzun ve yorucu bir yolculuğa işarettir.

Su

Genel anlamda su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine; Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve haastalıktan kurtulmaya, Berrak su içmek temiz hayata, rızıkza, Sıcak su içmek hastalık ve hüzne, İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa, Akarsu ticaret ve kazanca, durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye, Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya, Evirde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye, Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa, Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere, Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye, Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye, Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa, Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye, Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi evlenmesine, Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kuran okumaya, üzüntü v

Rüyada görülen su, güzel bir hayat ve iyi bir rızıkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve hayra işarettir. Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine; sıcak su içtiğini görürse, çok şidetli gam ve tasaya; bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanılmasına işarettir. Su bekarlar için, evlenme şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır. Sıcak su içmek, çok fazla üzüntü ve sıkıntı çekileceğine işaret eder. Suyu emmek, maddi sıkıntı içinde olmak anlamındadır. Bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, rüyayı görenin hastalanılmasına yorumlanır. Sudan içilmesi, para sıkıntısının olmayacağına rahat bir yıl geçirileceğine yorumlanır.

İnsanın sağlığı, maddi durumu, çevresi, duyguları ile ilgili bilgiler verir. Rüyada görülen su berrak ve temiz ise kişi istediği kadar iyi olacak demektir. Rüyada büyük su kitleleri gören kimse kısmet alır.

Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka işarettir.Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi saadete, toplu mala ve ganimete,fazla hayra ve “O, sudan bir beser yaratip da onu soy sop yapandir.Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye işarettir. Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rizikların ucuzluk ve bolluguna ve adaletin yayilmasina işarettir.Suyu emmek geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandanselamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir.Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiginden daha fazla içtiğini görmesi,o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, okimsenin hanımının kendisinden kaçmasina işarettir.ibn-i Sirin (R.A.) Rüyada su görmek “eğer onlar o yol üzerinde dosdogru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik” (cin Suresi, a. 16) mealindeki ayete göre dince fesada ve “Süphesiz Allah sizi bir irmakla imtihan edicidir” (Bakara Süresi, a. 249) mealindeki ayet geregince de belaya işarettir, dediler. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verıldığını görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnindaki çocuktur.sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder. Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir. Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir. Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek Suretiyle, dedikoduculuk yapar. Akintisi olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akintisi olmaya bir suya düstüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düsmesine işarettir. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayiftir, dediler. Kokmus su sıkıntıli ve zahmetli geçime ve eksiklige işarettir. Acı su, aa birgeçime işarettir.Rüyada fazla sıcak olan suyun gündüzün kullanilmasi azap ve siddettir.Tuzlu su, maisetçe mesakkattir. Bulanik ve kokmus su, haram maldir. Siyahsu görmek, rüya sahibinin bulunduğu evin harap olmasına işarettir. eğer siyah suyu içerse, o kimsenin gözünden korkulur. San su, hastalıktir.Bulanik sular güçlüge, çetinlik ve mesakkata işarettir.Bir kimse rüyada deniz suyu içtiğini ve suyun bulanik olduğunu görse, okimseye hükümdar tarafından üzüntü ve keder erişir.Bulanik suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akmasi veya bir insanınonu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için, eğer bütün insanlar içmişlerseonların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına işarettir. Bazı tabirciler bulaniksu, zalim bir hükümdardir, dediler. Rüyada bulanik suda guslettigim veondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.)sifa bahseder, eğer hapis ise, kurtulur. Tuzla su kederdir.Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir ikadına işarettir. Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete işaret eden sözü de varsa imaninin kuvvetlifolmasına işarettir. Bazı tabirciler bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıylaberaber Allah (C.C.)a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.bazı tabirciler, su üzerinde yürüdüğünü gören kimse, bir tehlikeye düşer. eğer sudan çıkarsa ihtiyaçlarınin hepsi hasıl olur. Rüyada derin bir suya .,düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça i dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir adamın hizmetinde bulunur, dediler. eğer suya düsan kimseye nehir galip gelirse, o kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır. Suda bogulacak olsa, o kimse yakalandigi hastalıktan ölür. Bazı tabirciler de rüyada suya düstüğünü gören kimse, sevinç ve nimete nail olur, dediler. Rüyada safi ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komsusu ve dostları hakkında iyilik eder. Safi bir suya sahip olduğunu görse, çok hayra erişir. Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Bazen su, bekar erkek için, hanıma, bekar kız için de kocaya işarettir. eğer suyu helal bir kabdan içerse nikah sahih olur. eğer haram bir kabdan içerse nikah bozulur. Bazen de su içmek fakirlerin içecekleri ve cömert kimselerin aralarında alıp verdikleri şeye işarettir.Bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur. Aile ve çoluk çocuğu île bir araya gelir. Su île kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder. Tatli suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtidat eder veya sapıklığa düşer, yahut onun işleri müskül duruma girer. Rüyada suyu kabiyla yüklendigim gören kimse, fakirse mal kazanir. eğer zengin ve bekar ise, evlenir, evli ise, hanımı ondan hamile kalır. Bir kab içine su koyduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür. Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suca, kitlığa ve Ihtilafa düsmeye işarettir. Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldığını ve haddini tecavüz ederek evlere girdigim ve hane halkının bogulacak bir duruma geldigim görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve serli kimseler helak olur. Bir yere suyun akmasi üzüntü ve kederdir. Yesil su, devamlı bir hastalıktir. Bazı tabirciler yeşil su sıkıntıli ve zahmetli bir geçimdir, dediler. Rüyada siyah su içen kimse kör olur. Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtiğini görse, evlenir. Bir kuyudan su çıkardigim, kirba veya testi gibi şeylere su bosalttiğini gören kimse, bir kadınla nikahlanir, Rüyada soğuk su ile gusletmek, tövbeye ve hastalıktan sifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekarlikla mal elde eder. Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve boştan ve ekin suladığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer.

Rüyada su görmek; mala, pınardan tatlı su içmek; murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye, suyun içine girmek; bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, acı su içmek; evlenmeye, acı su ile yıkanmak; eşinden boşanmaya, kirli ve bulanık su; hastalanmaya, bu suyu içtiğini görmek; öleceğine işarettir.

Baht

Bahtiniz ile ilgili bir rüya, karşılaşacağınız zorlukların kendi hatalarınız yüzünden olduğunu gösterir. Bu bakimdan işlerinizde daha düsünceli ve daha temkinli hareket etmeniz gerekmektedir. Rüyada talihin yaver gitmesi, dikkatli ve uyanık hareket etmeye işarettir.

Gardiyan

Rüyasında bir tutuk evinde olup da gardiyanlarla konuştuğunu görmek sıkıntı içinde olduğuna, eğer gardiyanlardan biri kendisine bir söz söylüyorsa, bu sıkıntıdan yakında kurtulacağına, gardiyanlar kendisini bir hücreye kapatıyorlarsa, işlerinin ters gideceğine; bir hücreden çıkarıyorlarsa, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. eğer bir gardiyan tarafından tutuk evinden dışarıya salıveriliyorsa, artık bütün sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder.

Bir tutuk evinde olduğunuzu ve bir gardiyanla karşılaştığınızı görmek, kalabalık bir aile içinde olduğunuz için çok sıkıldığınıza bu hayatın sizin için çok sıkıcı geldiğine ve uzun zaman böyle baskı içinde yaşayamayacağınız için içinizin daraldığına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada gardiyan görmek sıkıntıya işaret eder. Gardiyanların kendisini bir hücreye kapattığını görse maddi ve manevi zarara uğrayacağına işaret eder.

Gardiyan görmek, zalim kocaya ve huysuz bir kadına da işaret eder.

Adi iskemle sandalye

Evlerde oturulan adi iskemleleri görmek, umumiyetle kadın olarak tefsir olunur. eğer iskemlenin üzeri örtülü ise, hayırlı ve ugurlu kadındir, iskemle üzerine iskemle görmek, yüksek mevkie delalet eder. Gusülhane iskemlesi temizliğe, kötülüklerden ve kirlilikten arinmaya ve hayra delalet eder.

Ecel

Kişinin ömrü uzun olacak ve yaşamı anlam kazanacaktır.

Taun

Bakınız; Veba.

Rüyada görülen taun uyuz hastalığına işarettir. Rüyada bir şehirde veba hastalinin görülmesi, devlet başkani tarafından o sehre yapılacak iskenceye işarettir. Bazen veba, kabre, dinde olmayan şeylere işarettir.