TimsahRüyada timsah görmek, hasin ve aksi bir kimse ile tartisarak sonunda onunla mahkemelik olacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Timsah görmek, polise işarettir. Timsah, hain bir hirsizdir. Zalim ve hain tüccara da işarettir. Timsahin, kendisinl denize çekerek bogduğunu gören kimse, bir polisin eline düşer ve polis onun zulmen malim alarak öldürür. eğer timsahtan kurtulmus ise mezkur polisten de kurtulur. Rüyada timsah, fiska (günaha), harama, korkuya ve haram kazanca, rüzgarin esmesi ve yol kesicilerden korkmaya işarettir. Bazen timsahi görmek, boğulmak sebebiyle ömrün tükenmesine işarettir. Timsah görmekte hayır yoktur. Bazen timsah, alçak ve hakir düşmana işarettir. Timsahi karada da görmede hayır yoktur. Timsahi sudan karaya çektiğini gören kimse, düşmanına ve borçlusuna galip gelerek istediğini alır. Timsahin etinden, derişinden ve yagmdan bir şeye malik olduğunu görse, malik olduğu miktarca düşmanının malından eline geçer.

Alçak ve hakir düşmana, hain hırsıza, zalim tüccare ve polise delalet eder.

Timsahın karada yürüdüğünü görmek, onun çok tehlikeli düşmanları bulunduğuna; timsahı öldürürse, düşmanlarına üstün geleceğine işarettir.

Timsahın karada yürüdüğünü görmek, onun çok tehlikeli düşmanlara sahip olduğuna işarettir. Eğer timsah sizi ısırdıysa, yaşamınız tehlike içindedir demektir. Timsahı öldürmek, düşmanlarınızı alt edeceğinize yorumlanır. Gizli düşmanlarınız var demektir. Bu insanlara ve sağlık durumunuza dikkat edin.

Rüyada timsah görmek, gizli düşmanlarınız olduğu anlamına gelir. Bu insanlara ve sağlığınıza dikkat edin.

Rüyada timsah güçlü, emir vermeğe ve zayıfları ezmeye alışkın biridir. Rüyada timsah derişinden çanta büyük kısmet ama timsah derişinden ayakkabı ise düşmanın neden olacağı sıkıntıdır.

Gizli düşmanlarınız olduğu anlamına gelir. Bu insanlara ve sağlığınıza dikkat edin. Eğer timsah yakalayıp sizi yenilgiye uğratırsa, hayatınız gerçekten de tehlike içindedir. Timsahı yenip, onu öldürürseniz, bütün sorunların üstesinden geleceğiniz anlamına gelir.

Gizli düşmanlarınız olduğu anlamına gelir. Bu insanlara ve sağlığınıza dikkat edin. Eğer timsah yakalayıp sizi yenilgiye uğratırsa, hayatınız gerçekten de tehlike içindedir.İbrişim

Rüyada ibrişimle bir nakış işledığınızı veya işleyen birini görmeniz, büyük bir kimseden hayırlı bir yardım göreceğinize, fakir iseniz oldukça bol bir hayata kavuşacağınıza, zengin iseniz daha da zengin olacağınıza delalet eder.

Ay

Gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna, Ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye, Ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğa, Ayın güneşten büüyük görünmesi başbakanın (vezirin) devlet başkanına (sultana) üstün gelmesine, Ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine, Ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine, Alı eline almak veya böyle görmek evlenmeye, Ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe, Ayışığında yürümek anne şefkatine, Aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğa, Ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardıma, Dolunay vezirin azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunu geldiğine, Ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya, Ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna, Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulutiçine girmesi yönetimden gelecek kötülüğe, Ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatına, Ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydanagelecek hayra, aşı kimse için tövbe etmeye, Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, Hilalin doğup, ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına, Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve merte

İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak. Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak. Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

İş hayatında gerçekleşecek olan bir takım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. Aşk hayatında da büyük başarılara imza atacaksınız.

Rüyada ay, insanın bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzuru temsil eder.

Ay, devlet başkani ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Ayi kendi malı gibi elinde tuttugunu gören, büyük bir devlet memuru olur. Ayla savaştığını görenin, hükümet adamlari ile arasi açilir. Kendisinin ay olduğunu veya ayin yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie eriseceğine işarettir. Ayi karanlık veya gök yüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarınin bazı işlerde zorluklara ugrayacaklarına delalet eder. Ibn-i Şirine göre: ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayin iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birlestiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken. başka bir yildizla çarpistiğini görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savasacaklarına delalet eder. Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir. Cabirül Mağrıbiye göre; Ayi yaninda veya elinde gören adam evlenir. eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha asaği bir siniftandir. eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir siniftandir. Ayi parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulastirılacağına delalet eder. Ayin başka bir evden dogduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayi tutulmus görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayin hilal olarak dogduğunu veya yavas, yavas büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkani olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gök yüzünde bir ayin dogduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklastiğına delalet eder. Cafer-i Sadika göre; rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır : başkan, devlet adamı, arkadaş, sef, erkek, baba, anne, koca,eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanin görülüs şekline göre bunlardan uygun olani alinarak, rüya yorumlanır. Ibni Fudalea göre: ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayin yavas, yavas büyüyerek göğe yükseldiğini görmek dogan çocuğun büyüdügünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. Rüyada ayı günesle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarınin açılacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanina veya büyük bir alim yahut güzel bir oglan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayin ışığıni bulanik bir halde gören kimse, akrani olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayin kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin neticeye varmasina işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün seklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Ayin karardığını gören kimse, eğer devlet başkani ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanina itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayin günes olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya esi tarafin dan izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, ayin bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder. Bir kadın rüyada, bir yerde ayin olduğunu ve ellni aya uzattigi halde yetisemedığını görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Günes ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işlemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasini arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayin tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayin nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayin yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayin ilk gecelerinde ayı onbes günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzdlesmesine işaret eder. Ayi hilal şeklinde görmek, iyi değildir.

İş hayatında gerçekleşecek olan bir takım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.

Rüyada ay görmek, sevdığınız kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işaretir.

Suretil Fecr

Rüyada Fecr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, ölüm anma kadar sünnet üzere yasamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de müminler için dua etmeye ve bu dua sebebiyle menfaatlenmeye işarettir.

Sigara ağızlığı

Rüyada sigara ağızligi görmek ve kullanmak, dedikodu yapacağınıza, bir mecliste bulunup boş seylerle vakit öldüreceğinize işarettir.

Zatürre

Rüyada zatürre hastalığına tutulmus birini görmeniz veya bu hastalığa tutulmaniz, bir yakıninizin hasta haberini alacağınıza veya bir dostunuzun ameliyat edildığını isiterek onu hastanede ziyarete gideceğinize işarettir.

Kürek kemiği

Rüyada kürek kemiği, kadına delalet eder. Bazı tabirciler kürek kemikleri kuvvet ve kudretle tabir edilir. Bundan dolayı, gerek fazlalik ve gerekse eksiklik gibi kürek kemiklerinde meydana gelen şeyi sen insanın kuvvet ve hanimiyle tabir et. Bir kimse rüyada kürek kemiğine bakmak istese, ancak görmeye kadir olmasa, o kimsenin bakmak istediği kürek kemiği tarafindaki gözü sakatlanir. Bir kimsenin kendi omuzunda agir bir yük olduğunu ve onu tasimaya kuvveti yetmedığını görmesi, o kimsenin suç ve birçok günahları üzerine olmasına delalet eder.

Bakınız; Kemik.

Kokulu şeyler(ıtriyat)

Rüyada kokusu yayilmak suretiyle herhangi bir kokulu şeyi görmek, rüya sahibi alim biri ise, parası çogalir, fakir ise hali vakti iyileşir ve herkes ondan faydalanir. Yaninda kokulu bir şey olduğunu gören, hayır ve menfaate erişir. Bir koku süründüğünü gören, herkesin övgüsüne nail olur. Halka kancik koku (lavanta) sattığını gören güzel vaatlerde bulunup sonra vaadinden cayar. Güzel kokan bir kadın görmek bes şekilde ta bir olunur: Sonsuz hayatı, güzel bir eş, hayır, menfaat, sevinç. Her ne cinsten olursa olsun, koku, mal ve menfaat ile tabir olunur. Bir kadının yaninda bir çok lavanta olduğunu görmek, onun dindar ve iyi huylu biri olduğuna; o kokudan birini aldığını görmek, o kadının dininden faydalanmaya delalet eder. Cafer-l Sadika göre: rüyada herhangi güzel kokan bir lavanta görmek, gerek sulu ve gerek koyu, dokuz şekilde tabir olunur: Güzelligi övme, ilim meclisi, dindar erkek, asil bir kadın, vaat, hak ve doğru din, sevinçli haber, para, güzellik.

Biber

Zahmetle birlikte elde edilecek mala ve dünyalığa delalet eder.

Rüyada biber yemek, yapacağı bir işten dolayı pişman olacağına işarettir.

Dedikoduya ilginiz başınıza büyük sorun açacak. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin ve olur olmaz herkese güvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz, iyileşeceksiniz, biber almak geçim sıkıntısı yaşayacağınıza işarettir. Rüyada biber yemek, yapacağı bir iş nedeniyle pişman olacağına işarettir

Dedikoduya olan merakınız başınıza büyük dert açacak.

Biber görmek, heyecan verici haber anlamına gelir.

Biber hem iyi ve hem kötüye yorumlanır. Rüyasin-da yeşil taze bir biber yediğini görmek, bir çocuğu olacağına; biber tursusu yediğini görmek, esiyle arasinin açılacağına; kara veya kırmızı toz biberden yemeğine serptiğini görmek, acı bir haber alacağına; bir bahçeye biber ektiğini görmek, yeni bir iş için bir daireye bas vurduguna; bir boştanda ekilen biberlerden topladığını görmek, hayatinda mutlu günlerin yakın olduğuna işarettir. Rüyasında yeşil biber yemek, dostluguna güvenilir bir insan olduğuna, fakat yaptığı işten dolayı pişman olacagi anlamina ge-lir.

Dedikoduya olan merakınız başınıza büyük dert açacak. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin ve herkese güvenmeyin.

Yaltaklık etmek

Dünya metaindan bir şey için bir insana yaltaklik etmesi, istenmeyen ve makbul olmayan bir rüyadir. Kendişinde olan ilmi öGrenmek için başkasının kendisine yaltaklik ettiğini gören kimsenin şerefe nail olmasına, dindeki doğruluğuna ve istediği şeye kavuşmasina işarettir. Denilmistir ki, yaltakçilik adetinden olan kimsenin rüyada yaltakçiligi kötü değildir. Ancak adetinde yaltakçilik olmayan kimsenin rüyasi ise zillet ve hakarete işarettir. Tanidigi bir kadın kendisine yaltakçilik etmesl. düşmandan emin olmasına işarettir. Rüyada yaltakçilik ve yagcilik, cömertliğe, takvaya ve sadaka vermeye işarettir.