AlemMinare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilal,lale vb. şekildeki tepeciği görmek devlet başkanı ile tabir edilir. Bakırdan alem zulüm ve haksızlığa uğramaya, Altın veya gümüşten alem halkın başkanına hayırhah olmasına, Ağaçtan alem devlet başkanının ssöz ve fiillerinde sebatsız, gaddar ve yalancı olmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Minare )

Rüyasında bir cami alemi gören kimsenin büyük bir mutluluk yaşayacağına ve iç huzura kavuşacağına işarettir.Suretil Meryem

Rüyada Meryem suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.

Hilkatın Değişmesi

Kendisi genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde rüyada çok ihtiyar olduğunu görmek, dinde iyiliğe, şerefinin ve haysiyetinin artmasına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanir. Ibn-i Şirine göre: ihtiyar veya orta yaşlı bir kadın rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona güler. Bir kadın rüya-sinda gayet güzel ve taze olduğunu görse, çok geçmeden vefat eder. Erkek de böyledir. Boyunun uzun, vücudunun kalin olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve şerefi de ziyade olur. Boyunun kısaldığını veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar. eğer memur ise işinden atılır. Bir rivayete göre iflas eder. Vücudunda her hangi bir azasinda eksiklik gören, dünyasinda başarılı olamaz. Kendisinin kadın olduğunu veya kadın cinsiyet organina sahip olduğunu görmek alçaklık, hakaret ve noksanlıktır. eğer bir mahkemesi varsa, hasim ile anlasir. Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeğin cinsiyet organi gibi şeyi bulunduğunu görse, sözü geçen biri olur. eğer hamile ise erkek bir çocuk doğurur. eğer hamile değilse hiç çocuğu olmaz. Bazen bu rüya kocaya, kardese ve ogula da nispet olunur. Bir kadın erkek olup kadınlarla münasebette bulunduğunu veya evlendığını görse bir hayra, bir şerefe, rızka ve bolluğa ulaşır. Rüyasında bir kadının erkek olup bir erkekle evlendığını görmesi şaşılacak bir şey görmesiyle yorumlanır. Kendişinde bir hayvan gibi bir kuyruk, boynuz veya tirnak olduğunu veya fil gibi bir hortumu bulunduğunu görmek hayırlıdır. Kuş gibi kanatli ve tüy-lü olduğunu görmek kadrinin kiymetinin artacağına delalet eder. Kuş olup uçtuğunu görmek üç şekilde tabir olunur: Yolculuk, bir işin hemen olması, ibadet. Eti yenmeyen cinsten bir hayvan olduğunu görmek iyi değildir. Rüyayı gören bir iş yapiyorsa, işinden olur. Bir rivayete göre, halk arasında kötü isim yapar. Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenen bir hayvana dönüstüğünü görmek, hayra delalet eder. Maymun ve benzeri gibi bir hayvan olduğunu görmek Al-lahin (C.C) gazabına uğrayacağına işarettir. Cafer-i Sadik (RA)a göre: hayvanlardan her hangi birine dönüstüğünü görmek on şekilde yorumlanır: Hakaret, küçük gör-me, gazap, musibet, intikam, alay, irtikap, fena iş, alçaklık, kötü görme. Böyle bir rüyada hayır yoktur. Danyal Aleyhisselama göre : kendisinde fayda olan bir şeye dönüstüğünü görmek, önce sıkıntıya sonra feraha delalet eder. Cabirül-Mağrıbiye göre: iyiden kötüye dönüsmek dünyada fenalığa, aksi, fena seyden iyi şeye dönüsmek ise din ve dünyada arzularının olacağına delildir. Abdulgani Nablusiye göre: erkeğin kadına dönüsmesi ha-yir değildir. Alçaklık, hakaret, iyi yolda olmamak, fesat, sefalet ve fakirliğe delalet eder. Aksine ihtiyarın genç, çirkinin güzel ve ka-dinin erkek olması hayırdır. Kuvvetin artmasına, mutluluk ve sevince, dinde iyiliğe ve nihayet hayra işarettir.

Aşifte

Rüyada asifte bir kadınla karşılaşmak, evliligin tehlikede olduğuna delalet eder. Asifte bir kimse ile dostluk kurduğunu gören kimse, esiyle aralarında oldukça önemli anlaşmazlıklar yüzünden ayrılmak tehlikesinde kalır. Bu yüzden çok dikkatli davranmasi gerekmektedir.

Veda

Rüyada birisiyle vedalaşan, gerçekten birilerinden ayrılır. Vedalaşırken ağlamak kötü olayların sona erdığını bildirir.

Veda rüyaları aynen çıkar. Vedalaşırken gözyaşı dökmek ise çok iyidir.

Rüyasında biriyle vedalaşan, gerçekten ayrılır. Vedalaşırken gözyaşı döktüğünü gören, tatsız bir olayı geride bırakır.

Rüyasında biriyle vedalaşan, gerçekten ayrılır. Vedalaşırken gözyaşı döktüğünü gören, tatsız bir olayı geride bırakır.

Ruhun cıkması

Rüyada ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, emanetleri sahiplerine vermeye veya hastanin hastalığından yahut hapis kimsenin hapislikten kurtulmasına işarettir. Bazen ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, rüya sahibinin görüşemedigi kimselerle görüşmesine işarettir.

İskambil oynamak

Rüyada iskambil oyunu oynadığını görmek, bir tanıdığınız vasıtası ile hileli ve kanunsuz işlere tes-vik edileceginizi gösterir. Böyle bir tesvike kapılmamaniz menfaatiniz icabıdır.