Merdiven basamaklarıRüyada merdiven basamaklarıni görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder. Merdivenin basamaklari, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklasmaya, bazan da merdiven basamaklari, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere delalet eder. Bazan da merdiven basamagi, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve katibine delalet eder. Bir kimse bilinmiyen bir basamaga çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardagin en yukarisina çıktığını gören kimse Cennetin en yüksek derecesine vasil olur. Onun yüksek yerine çikmaksizin biraz asağida durdurulduğunu görse, ölümden sonra Cennetin yüksek derecelerine çikmaktan men edilir. Merdiven basamaklarından indığını gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıkli hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indigi yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yaninda ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanın mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir. eğer merdivenden, tanımadığı bir yere inse yahut önceden tanıdığı Ölmüs bir kavim üzerine inse veya kendisini parçalayacak olan ve içerişinde aslan ve yırtıcı hayvanlar bulunan bir çukura yahut bir kuyuya yahut kendisini gagalayacak bir Kuşun yanina ya da bağlı bir gemiye veyahut hörgüçlü deve üzerine inse bu halde, zikrolunan. merdiven basamaklari, onun ömrünün günleridir. Basamaklardan indigi miktar onun ecel ve ölümüdür. Rüyayı gören uyanıklıkta hasta değilse, o kimse isyankar veya kafir olur. eğer indigi yer cami, suluk, yeşillik ve güzel kokulu bir yer ve orada yikanmak gibi güzel olan şeylerin olduğu bir yer ise, o kimse Müslümanlığa sarıhp tevbe ve istigfar ederek bulunduğu halden döner. eğer indigi yer anlatilan yerlerin ziddi olursa, yani korkutucu , ve büyük ateş, muzir hayvanat, yilan ve mahveden büyük şeylerin bulunduğu yer, o kimsenin derece derece helaka yaklasmasina delalet eder. eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tugla gibi seylerden olursa rüya çirkindir. Bazıları da, merdiven basamaklan hayırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, ikincisi oruç, üçün cüsü zekat, dördüncüsü sadaka, besincisi hac, altıncisi cihad ve yedincisi Kurandir, dediler. Merdivenin basamaklari balçık ve kerpiçten olursa hayırlı amellerde yükselmeye delalet eder. Kiremitten olursa bunda hayır yoktur. Çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklari vali için yükseklik ve din ile beraber izzettir. Tüccar için din ile beraber ticarettir. Merdivenin ayaklari tastan olursa kalb katıligi ile beraber yüksekliktir. Agaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yüksekliktir. eğer altından, olursa rüya sahibi devlet ve servete ve bolluğa nail olur. eğer gümüsten olursa her basamagin adedince cariyelere nail olur. Bakirdan veya tunçtan olursa dünya metaina nail olur. Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükselecegi kadar anlayis ve zekaya sahip olur. Bazıları da, merdiven basamagi ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklastiğini gören kimse, yükseklige, ibadete nail olur dediler. Vali için her basamak velayettir. Basamakların birdenbire üzerine varmak, rüya sahibinin ugrayacağı tehlikeye ve rüyada gördüğü miktar müskilat ve kolaylıklara işarettir. Yapilmis basamaklar işlerin kolaylığına, agaçtan yapılmış merdiven basamaklari bazan işte sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye delalet eder. Rüyada basamaklardan yukariya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve Cennetteki derecedir. Sayarak merdiven basamaklarına çıktığım gören kimse o basamakların sayısıi kadar hayat sürer. Bes basamak, bes vakit namazdir. Basamaklarda meydana gelen Kuşur ve noksanlik, namazda meydana gelen noksanlıktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir