Mezar, mezarlıkRüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlıkta bulunduğunu görmek, bir suçtan dolayı aranmak-ta olduğuna; bir mezarlıkta bir cenazenin gömüldüğünü görmek, bir suçtan dolayı tutuklandigi yerden tahliye edileceğine delalettir. Büyük bir mezarın üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda-ki yazilan okuduğunu görmek, bir büyük günah işlediğine işaret-tir. Büyük bir alanda başka mezarlar olmadığı halde, kendisinin orada bir mezar kazdiğını görmesi, ecelinin yakın olduğuna delil-dir. Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden Önce kendi mezarıni yaptirip üzerine adini yazdirdığını görmek, tanıdığı bir kadının evleneceğine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettirdığını görmek, kendisinin veya ço-cuklarıni o mahallede bir ev yaptıracaklarına delalet eder. Kendi evinin çatısında bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna işaret-tir. Bazı yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasında bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandığını görmek, fakirlesmege işarettir. Rüyasında aile halkından birisine veya kendisine bir mezar kazdiğını veya kazdirdığını görmek, o şehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına delalet eder. Bir kimse-nin rüyasında aile kabristaninda olduğunu ve orada ailesine ait mezarlari onardığını. topraklarıni düzelttiğini görmesi, ömrünün sağlıklı ve uzun olarak geçeceğine delildir. Rüyasında aile mezarliginda olduğunu ve mezarların üzerine çiçek dikip suladığını görmek bir çocuğu olacağına; mezar taçlari üzerinde Kuşların su içmesi için yapılan küçük oyuklardan Kuşla-rin su içmek için geldiklerim, fakat kapların içinde su bulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektiğine delalet eder. Rüyasında ölmedigi halde gömüldüğünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattığını görmek, bir kadınla nikahlanmasina işarettir. Rüyasında bir mezari aç-mak için topraklari kürekle kaldirdığını görmek, o ölünün hayatta iken yaptığı işi yapmaya çalisacağına işarettir. eğer ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eğer zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sağ olduğunu anlamak kazandigi malın haram olduğuna ve edindigi bilginin de doğru oldu-guna delildir. Ölü bir insani mezarında ölü görmek, muradina er-mekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarıni görmek, eğer mevsim kurak geçiyorsa. havanin uygun bir şekilde yagmurlu açacağına ve o yil hububatin bollasacağına işarettir. Kirmaniye göre; rüyasında kendisi için veyahut başka biri için bir mezar kazıldığını veya kazdiğını gören, oturdugu yerde bir ev yaptırir. Bir mezari öptüğünü görenin, ömrü uzun ve sağligi de-vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldüğünü gören, hapishaneye girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis olduğunu gören, kadın ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasında dolaştığını ve açık mezarlara girip çıktığını gören, kötü insanların evlerine girer, yahut zindana atılır. adım, künyesin, kişiligini bildiği bir erkeğin mezarıni kazdiğını ve gömülü olan adama ulaştığını gören, o kişinin bulun-dugu meslege girer. Bir kişinin bir kabre indığını ve sonra çıkıp rü-ya sahibini oradan kovduğunu gören, bir tutuklu tarafından bir suçla suçlanir. Bir kapalı mezari kazip içinden yasayan bir adam çıktığını gören, sevince ulaşır. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktuğunu gören o kişi tarafından bir tehlikeye atılır. Rüyada bir mezara konulduğunu gören, bir ev satın alır. Mezarda üzerine top-rak örtüldüğünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta toprak kazdi-gini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Taninmis mezar, Allahin emriyle tabir olunur. Mezarin üzerinde yeşillik görmek, me-zar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. Mezarlığa giderek ibret aldığını gören, işlerinde insafla hare-ket eder, Mezara giripte, taninmis bir adamın kabrinin kendi evine dönüstüğünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamın mezari üzerinde ayakta durduğunu gören, dünyalığa ulaşır. Bir mezarlıkta mezarlar arasında dolasip bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazı tabircilere göre; bir mezarda olduğunu ve üzerinde bir şey yazili bulunduğunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz. Kendisini mezarda görmesi, sıkıntıda olmaktir. Ibni Şirine göre; rüyasında mezara konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuğa çıkar ve hayır ve menfaatle geri döner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktığını gören, günahlarından kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafından su-al sorulduğunu gören bir meseleden dolayı mahkemeye düşer. Onlara doğru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. eğer cevapta yanılırsa, fenadır. Mezardan çıkarıldığım, tekrar mezara konulduğunu gören, devlet başkanindan hayır gö-rür. Ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hak-kındadır, Onlardan gayrı olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarına göre evvela hayra, sonra zarara uğrar. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kabristan görmek, vaza, Kuran okumaya. aglamaya, Ölümü hatirlamaya. korkmaya ve dünyadan alakayi kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin çadirlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazirlanmalarına işarettir. Bazen de kabristan, zina yapan kadının evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamaninda olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rizik elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korKuşuz halde olanlar için de korkudur. Kabristani görmek, korku ve ümide, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Müsriklerin kabristanini görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bidat yerlerine, tenha ve işsiz hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristain, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan farig olmaya, aglamaca ve mevizelere işarettir. Bazen de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bidatin evlerine ve zimmilerin mahallesine işarettir. Bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhosların bulunduğu meyhanelere, namaz kilmayan ve Allahi zikretmeyen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir. Bazen kabristani, hapis kimseye işarettir. Kabristana girdığını, özellikle orada bir bina yapmış olduğunu gören kimse hasta ise bu hastalığından ölerek kabristana girer. Hasta değilse rüyayı görenin durumuna bakmalidir: eğer oraya girdiği zaman korku ile ağladığını yahut Kuran okuduğunu yahut kibleye dönerek namaz kıldığını görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasina dahil olarak ibadet ve taate nail olur. Gördügü ve isittigi seylerden menfaatlanir. Oraya girdiğinde çıplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapiyorsa. yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve asiklar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder. Ezan ile kabristana girdığını gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil ve gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasında doğrulukla sehadet ve hakki ifaya çalışır. Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir istir. Bundan dolayı, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdığını gören kimse, girdiği o [kabristandan iyilik ve hikmetle konuştuğunu ve tövbe ederek Hakka döndüğünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insafli olarak hareket eder. O) kabristana girdiğinde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagi bir hususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse. Bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.