KabirRüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlıkta bulunduğunu görmek, bir suçtan dolayı aranmak-ta olduğuna; bir mezarlıkta bir cenazenin gömüldüğünü görmek, bir suçtan dolayı tutuklandigi yerden tahliye edileceğine delalettir. Büyük bir mezarın üzerinde ayakta durdugu ve mezar taşındaki yazilan okuduğunu görmek, bir büyük günah işlediğine işarettir. Büyük bir alanda başka mezarlar olmadığı halde, kendisinin orada bir mezar kazdiğını görmesi, ecelinin yakın olduğuna delil-dir. Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden Önce kendi mezarıni yaptirip üzerine adini yazdirdığını görmek, tanıdığı bir kadının evleneceğine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettirdığını görmek, kendisinin veya ço-cuklarıni o mahallede bir ev yaptıracaklarına delalet eder. Kendi evinin çatısında bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna işarettir. Bazı yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasında bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandığını görmek, fakirlesmege işarettir. Rüyasında aile halkından birisine veya kendisine bir mezar kazdiğını veya kazdirdığını görmek, o şehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında aile kabristaninda olduğunu ve orada ailesine ait mezarlari onardığını. topraklarıni düzelttiğini görmesi, ömrünün sağlıklı ve uzun olarak geçeceğine delildir. Rüyasında aile mezarliginda olduğunu ve mezarların üzerine çiçek dikip suladığını görmek bir çocuğu olacağına; mezar taçlari üzerinde Kuşların su içmesi için yapılan küçük oyuklardan Kuşların su içmek için geldiklerim, fakat kapların içinde su bulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektiğine delalet eder. Rüyasında ölmedigi halde gömüldüğünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattığını görmek, bir kadınla nikahlanmasina işarettir. Rüyasında bir mezari aç-mak için topraklari kürekle kaldirdığını görmek, o ölünün hayatta iken yaptığı işi yapmaya çalisacağına işarettir. eğer ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eğer zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sağ olduğunu anlamak kazandigi malın haram olduğuna ve edindigi bilginin de doğru oldu-guna delildir. Ölü bir insani mezarında ölü görmek, muradina ermekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarıni görmek, eğer mevsim kurak geçiyorsa. havanin uygun bir şekilde yagmurlu açacağına ve o yil hububatin bollasacağına işarettir. Kirmaniye göre; rüyasında kendisi için veyahut başka biri için bir mezar kazıldığını veya kazdiğını gören, oturdugu yerde bir ev yaptırir. Bir mezari öptüğünü görenin, ömrü uzun ve sağligi de-vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldüğünü gören, hapishaneye girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis olduğunu gören, kadın ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasında dolaştığını ve açık mezarlara girip çıktığını gören, kötü insanların evlerine girer, yahut zindana atılır. adım, künyesin, kişiligini bildiği bir erkeğin mezarıni kazdiğını ve gömülü olan adama ulaştığını gören, o kişinin bulun-dugu meslege girer. Bir kişinin bir kabre indığını ve sonra çıkıp rü-ya sahibini oradan kovduğunu gören, bir tutuklu tarafından bir suçla suçlanir. Bir kapalı mezari kazip içinden yasayan bir adam çıktığını gören, sevince ulaşır. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktuğunu gören o kişi tarafından bir tehlikeye atılır. Rüyada bir mezara konulduğunu gören, bir ev satın alır. Mezarda üzerine top-rak örtüldüğünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta toprak kazdiğını gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Taninmis mezar, Allahin emriyle tabir olunur. Mezarin üzerinde yeşillik görmek, mezar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. Mezarlığa giderek ibret aldığını gören, işlerinde insafla hareket eder, Mezara giripte, taninmis bir adamın kabrinin kendi evine dönüstüğünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamın mezari üzerinde ayakta durduğunu gören, dünyalığa ulaşır. Bir mezarlıkta mezarlar arasında dolasip bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazı tabircilere göre; bir mezarda olduğunu ve üzerinde bir şey yazili bulunduğunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz. Kendisini mezarda görmesi, sıkıntıda olmaktir. Ibni Şirine göre; rüyasında mezara konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuğa çıkar ve hayır ve menfaatle geri döner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktığını gören, günahlarından kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafından sual sorulduğunu gören bir meseleden dolayı mahkemeye düşer. Onlara doğru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. eğer cevapta yanılırsa, fenadır. Mezardan çıkarıldığını, tekrar mezara konulduğunu gören, devlet başkanindan hayır görür. Ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hakkındadır, Onlardan gayrı olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarına göre evvela hayra, sonra zarara uğrar. Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre işarettir. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder. Cenaze görmeksizin kabre girdığını gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi safin alır. Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdiğını görse, hile ile bir kadınla evlenilir. Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu görür kimse büyük bir günah işler. Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdigi kabir, ahiret evidir. eğer kazdigi o eve girerse o kimsenin ecelinin yakın olmasına işarettir. eğer o kabire girmezse, bu rüyanın sahibin bir zararı yoktur. Rüyada bir kabir satın alarak içine görmedığını gören kimse, bir kadına nikahla malik olur. Bir kimse, rüyada bir kabrin bir yerden i diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin evlat ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına işarettir. Taninan kabirler, hakkın emrine; meçhul kabirler de münafik bir kavme işarettir. Rüyada dam üstünde bir kabir kazdiğını gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder. Rüyada kabirler üzerine yağmur yagmasi. Allah (C.C.)in rahmetinin tecelli ettiğine işarettir. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, evlenir. Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet etmesine işarettir. Kabirler. uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer. zevce ve hapishanelere işarettir. Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdiğını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya o şehirde ikamet eder. Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur. Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye. üzüntü ve keder erişir. Veya işlerinde sıkıntıya düşer. Yahut hapsedilir. Dikilmis bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikahlanir. Rüyada bir ölünün kabrini açtiğini gören kimse, o ölünün yol ve meslegini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur. eğer O ölü bilimse o kimseye ilim ve hikmet erişir. eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. eğer kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri olduğunu görse, o kimseye erisecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna işarettir. ölmüs bir insani kabirde ölü olarak bulan kimse maksat ve muradina erisemez. Rüyada Resülullahin (S.A.V.) kabri seriflerini açtiğini gören kimse, Resulullahin (S.A.V.) unutulmus olan bir sünnetini ihya eder. Ancak Resulullahin (S..A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kiracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bidat ve sapıklığa düşer. Tanımadığı ölülerin kabirlerinden siçrayıp kalktiklarıni ve evlerine doğru gittiklerini görse, rüya sahibinin oturdugu şehir halkından serli kimselerin Müslüman olmasına işarettir. Rüyada bir kafirin veya bidat ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtiğini gören kimse, sapıklıkların yollarında gitmeyi arzu eder. Veya hile ile haram mala karışır. eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir şeye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastlasa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasina işarettir.

Kabir yaptığını görmek ev tamiratı yapmaya, Kabri sadece görmek hapse yahut inzivaya çekilmeye, Canlı olarak kabre girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya, Bekarın kabir kazması bir kadını hileyle nikahlamaya, Ölünün defnedildiği kabrin tam üzeriinde ayakta durduğunu görmek büyük bir günah işlemeye, Bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına, Kabri satın aldığını fakat içine girmedığını görmek evlenmeye, Bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine, Dikilmiş bir kefenle kabre defnedilmek evlenmeye, Dam üstünde, çatı vs. gibi yerlere kabir kazmak uzun ömre, Kabir ziyareti hapishane ziyaretine, Bir kabri açtığını görmek, orada medfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talıp ve sahip olmaya, Esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak arzu ve isteğine kavuşamamaya, Peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya etmeye, derinlere doğrukazıp, kemiklerine ulaştığını görmek, sünnet işliyorum zehabı ile bidatlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye, Ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada bir insanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekar ise hile ve yalanla bir kadınla evlenir. Kabir üzerinde ayakta durması onun büyük bir günah işleyeceğine işarettir. Dam üstünde kabir kazması, ömrünün uzunluğuna; kabirleri gezmesi, hapishanede bulunan mahkumları ziyaret etmesine işarettir.

Bir insanın kabir yaptığını görmesi bir evi onarması demektir. Kabir kazmak ise, bekarlar için düzenbazlıkla gerçekleşen evlilik demektir. Kabre girmek ise iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak anlamındadır.

Temiz mezar, geçmişle ilgili bir şey yüzünden para alınacağına işaret eder. Kişi kabre kendi girerse ömrü uzar.

Rüyada kabir görmek; mahpusa düşmeye, kabir yaptırdığınızı görmek; evinizi tamir ettireceğinize, açık bir kabri örtmek; sağlıklı, uzun bir ömür sürmeye, kabri kazıp içinden diri insan çıktığını görmek; teşebbüs edilen işte başarı sağlanacağına, birinin sizi kabre koymaya çalıştığını görmek; bir tehlikenin yakınınızda olduğuna, bakımlı, çiçeklerle süslü bir kabir görmek; o memleketin zengin olup kalkınacağına işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir