Koç

Bu Tabiri Paylas...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Bakınız; Koyun.

Koç, şerefli ve saygın bir adamı işaret eder. Birçok koç beslemek, hasmını yeneceğine yorumlanır.

Güç ve başarı simgesidir. Hele de kurban edilirse kişinin tüm hayatı iyi olacak demektir.

Rüyada koç görmek, paraya ve mutluluğa işarettir. Koç ayni zamanda kuvvetle de yorumlanır. Çarsidan bir koç satın aldığını gören, para kazanmak için bir ise teşebbüs eder. Birisine bir koçu hediye eden, ona yardım eder. Bir koç kurban eden, büyük bir fenaligi önlemis olur. Kirmaniye göre; rüyada koç görmek iri, kuvvetli ve iyi bir insanla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verıldığını gören, öyle bir adamla arkadaş olur. Bir koça bindığını ve istediği yöne gittiğini gören, iri bir adamı emri altına almis olur. Bir koçun kendi üzerine bindığını gören, iri bir adamın emrine girer. Bir koçun iki boynuzunu veya birini kirdığını gören, büyük bir adamı yener veya onun kuvvet ve menfaatini kirar. Koçunun boynuzlarıni büyümüs ve uzamis görmek, rüya sahibinin iyi bir adam olduğuna delalet eder. Bir koçun öldüğünü görmek, büyük bir adamın ölümüne, bir koçun kesilerek etinin dagitildığını görmek, büyük bir adamın ölümü ile malının varişleri arasında bölünmesine; rüya sahibi tutuklu ise tahliye edileceğine; hasta ise iyileşeceğine; korkuyorsa korKuşunun geçeceğine, borçlu ise ödeyeceğine delalet eder. Bir koçu yemek için değil, kizdigi için kestirdığını görmek, düşmanına galip geleceğine, bir koçu kesip derisini yüzdüğünü görmek, düşmanının malını elinden alacağına işarettir. Evinde yüzülmüs bir koç olduğunu görenin akrabasindan biri vefat eder. Bir koçu pişirdiğini gören, hasta olur veya hükümet tarafından bir cezaya uğrar. Bir koç bulduğunu gören, büyük bir memur veya buna kiyasla bir mevkie geçer. Kendisine bir koç verıldığını gören, bir hayır ve menfaat görür. Kendisine bir sürü verıldığını gören, her koç bir hesabiyla mal ve para sahibi olur veya her koç, bir yil hesabiyla, işinde kalır. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyasında bir koç için pazarlik ettiğini görmek, büyük bir adamın kendisine muhtaç olacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyrugunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın isine ve malina malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kizini alır. Etini yeme kasdi olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmani öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamaninda görse, zafere erişir. Bir takim koçların rüyada bir yerde boğazlanmis görülmesi orada harp veya kavga ile bir takim kimselerin öldürülmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç alması, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip kori o adam hasta olup ölüme yaklasmis bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düstügü hastalığından kurtarmasina işarettir. eğer rüyada bir koç boğazlasa. büyük bir düşmanına galip gelir. eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu basma ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koca bindigim, diledigi gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı maglup eder. Ve diledigi ve istediği bir şekilde onu kullanir. eğer koç ona güçlük çikanrsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz. Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindığını görse, iri yan bir adam siddet ve zor kullanarak o kimsenin Üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlanm veya birisinl kirdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düsürür ve onun kuvvet ve kudretini kirar. Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyamkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etintn taksim edildığını görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemis ise hacca gider. Hasta ise Allah (C.C.) ona sifa verir. Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüs bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısi ve kendisine yakınligi bulunan kimsesi ölür. Rüyada bir koçu kizarttiğini gören kimse hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valilige işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verıldığını gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç baslari götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın baslari götürülür. Koçların yünleri maldir. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanidir. Boynuzsuz koç vazifesinden alinmis veya devlet ve rütbesinden düsmüs zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir. Bir koçu kendi üzerine siçradığını gören kimse düşmanından hoslanmadigi bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir eza ve cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi île malının arasini ayirir ve kendisini malından uzaklastirir. Bir kimse rüyada disi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmani Üzerine galip gelir. Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nispet edilir. Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyrugunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın isine ve malina malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kizini alır. Etini yeme kasdi olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmani öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamaninda görse, zafere erişir. Bir takim koçların rüyada bir yerde boğazlanmis görülmesi orada harp veya kavga ile bir takim kimselerin öldürülmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç alması, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip kori o adam hasta olup ölüme yaklasmis bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düstügü hastalığından kurtarmasina işarettir. eğer rüyada bir koç boğazlasa. büyük bir düşmanına galip gelir. eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu basma ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koca bindigim, diledigi gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı maglup eder. Ve diledigi ve istediği bir şekilde onu kullanir. eğer koç ona güçlük çikanrsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz. Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindığını görse, iri yan bir adam siddet ve zor kullanarak o kimsenin Üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlanm veya birisinl kirdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düsürür ve onun kuvvet ve kudretini kirar. Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyamkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etintn taksim edildığını görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemis ise hacca gider. Hasta ise Allah (C.C.) ona sifa verir. Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüs bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısi ve kendisine yakınligi bulunan kimsesi ölür. Rüyada bir koçu kizarttiğini gören kimse hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valilige işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verıldığını gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç baslari götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın baslari götürülür. Koçların yünleri maldir. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanidir. Boynuzsuz koç vazifesinden alinmis veya devlet ve rütbesinden düsmüs zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir. Bir koçu kendi üzerine siçradığını gören kimse düşmanından hoslanmadigi bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir eza ve cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi île malının arasini ayirir ve kendisini malından uzaklastirir. Bir kimse rüyada disi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmani Üzerine galip gelir. Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nispet edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir