KurbanRüya yorumcusu için tabirinde hata yapmaya; diğer kimseler için adağını yerine getirmeye, rızka, hastalık ve şiddetten kurtulmaya; kişiyi Allaha -c.c.- yaklaştıran amellere, Kurban, mal taksimiyle ilgili bir memuriyete girmeye; bütün gam ve kederlerden kurtulmaya, müjdeye, sevinç ve berekete; hamile kadın için erkek çocuğa, Kişinin kendini kurban etmesi borçtan kurtulmaya, zenginliğe yahut içinde bulunduğu her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, Kurban hacca gitmeye, kurktuğu şeyden güvende olmaya, ilahiyardım ve zafere, Kurban eti dağıtmak üzüntü ve kederin gitmesine, izzet ve şerefe nail olmaya, Kurban bazen çetinlik ve şiddete, düşmanlık ve münakaşaya, avdan gelecek kazanç ve rızka, Kurban eti çalmak Allah Tealaya iftirada bulunmaya delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Boğazlamak.)

Rüyada kurban kesmek, kötü gözlerin neden olduğu sıkıntıdan kurtulmayı işaret eder. Ama kurban eti iyi sayılmaz.

Rüyada kurban adagini yerine getirmedığını görmek siddetten kurtulmasına ve hastasinin iyilesmeşine delalet eder. Bazen de koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlardan gelecek menfaatle rızklanmaya delalet eder. Kurbandan insanın Cenab-ı Hakka yaklasmak kastettigi şey anlasılır ve öyle tabir edilir. Deve kurban ettiğini gören kimse, cuma namazlarıni kaçirmaz. Kurban görmek, bazen mal bölüsüleceğine de işarettir. Kurban bütün keder ve gamlardan kurtulmaya, sevindirmeye ve berekete müjdedir. Rüyayı gören hamile kadın ise, hayırlı bir erkek çocuk doğurur. Rüyada şeriat bakimindan kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı kurban kestiğini görmek hayır ve menfaattir. eğer rüya sahibi bir yere bağimli ise kurtulur. eğer kederi ve sıkıntısi varsa geçer. eğer hasta ise iyileşir. eğer fakirse zengin olur. Borçlu ise borcunu öder, hacca gitmemis ise gider, darlikta ise Allah (C.C) rızkıni genişletir. Kirmaniye göre, kurban etinin halka bölünüp verıldığını görmek, zengin bir adamın vefat ederek malının akrabalarına taksim olunacağına işarettir. Cabirül-Magyibiye göre; kurban görmek iki şekilde tabir olunur: Biri müjde, diğeri berekettir. eğer rüyayı gören kadın ise ve hamile ise bir hayırlı çocuk doğurur. Bir koç kurban ettiğini görmek fidyedir. Bunun bereketi ile belalardan kurtulur. Azasindan birinin noksan olduğu görülen bir hayvanı kurban etmek dininde noksan olacağına işarettir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada kurban görmek adak hususunda vefa, hastalıktan sakinma, fayda ve menfaat ile tabir olunur. Bir deve veya öküz veya koç kurban ettiğini gören, çok büyük bir sevap işler. Rüyada kurban kestiğini gören, esir ise kurtulur, tutuklu ise tahliye edilir, borçlu ise borcundan kurtulur, fakir ise geçimi kolaylaşır, kederli ise sevinir. Kestigi kurbanin etini dagittiğini gören, sıkıntıdan kurtulup feraha erer ve şerefe nail olur. Bir hastanin kurban kestiğini görmesi onun ölümüne, başka bir rivayete göre de iyilesmeşine yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kurban, hastanin iyilesmeşine işarettir. Bazen de koyun, keçi ve sığır gibi ev hayvanlarından gelecek menfaatle riziklanmaya, işarettir. Deve kurban ettiğini gören kimse, cumaya erken saatte gider. Sigir kurban etse ikinci, koç kurban etse üçüncü, tavuk kesse dördüncü, yumurta tasadduk etse (sadaka verse) besinci saatte cuma namazina gider. Kurban görmek bazı kere mal taksim eden memur olmaya işarettir. Kurban, bütün keder ve gamlardan kurturmaya, sevinmege ve bereket olmasına müjdedir. Rüyayı gören, hamile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir. Kendisini rüyada kurban ettiğini görse, esir ise esaretten kurtulur, borçlu ise borcundan kurtulur. Fakir ise zengin olur ve kolaylığa kavuşur. Herhangi bir seyden korkan kimse kurban kestiğini görse, korktugundan emin olur. Haccetmemis kimse görse, hacca gider. Seferde bulunan kimse görse, nusret ve zafere erişir. Gam ve kederli birisi görse gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşur. insanlara kurban eti dagittiğini gören kimse, üzüntü ve kederinden kurtulur, izzet ve şerefe nail olur. Bir kimse kendisinin kurban eti çaldığını görse Allah (C.C.)a iftira eder. Bazı tabirciler dediler ki Hasta adam kendini kurban ediyor görse, ölür. Bazılan da, hastalığından sifa ve afiyet bulur, demişlerdir. Rüyada kurban görmek, zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle Allah (C.C.)a yaklasilan iyi amele işarettir. Kurban çetinlik ve siddete, düşmanlığı, aile ve akraba arasında çıkan münakasaya, savasa veyahut avdan gelecek kazanç ve faydaya işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.