Eyyüb (a.s.)Mihnet ve çileye, hayatta çetin imtihanlara tabi tutularak bunu başarmaya ve sonunda rahmet-i Rahmana ulaşmaya, Eyyüb Aleyhisselamın eşini görmek rahmete nail olmaya, iman üzere dünyadan ayrılmaya delalet eder.

Eyyub (A.S.)i görmek belalara. malın, evladin ve hanımın kay bolmasına ve buna da sabir ile tahammül edileceğine delildir. Bazen Onu görmek, mal ve çocuklarınin dinden çikmasidir. eğer rüyayı gören hasta ise hastalığı iyileşir. Bazen dahi kabul olması için yaptığı dua ve istediği şeye işarettir. Hz.Eyyübun elbisesini giydığını gören kimseye bela ve ugursuz şeyler isabet eder. Dostlarından aynlir ve çok hasta olur. Sonra bunların hepsinden kurtulur. Büyük kimseler yaninda methedilir. Bazı tabirciler, Hz.Eyyübu görmek belaya, yalnızlığa, müjdeye, aziz olmaya ve sevaba işarettir, demişlerdir. Bir kadının rüyada Hz.Eyyüb (A.S.)in hanımını görmesi malının gitmesi ve sirlarınin asikareye çıkması demektir. Veya sonunun hayır olacağına alamettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir