Değnek ve bastonIbn-i Sirin e göre: Rüyada degnek veya baston görmek asil bir kişi ile tabir olunur. Bir degnege veya bir bastona dayandığıni gören, asil bir kimsenin yardımi ile isteğine ulaşır. Elindeki bastonun uzadığını gören muradina erişir, ki-saldığını gören maksadına ulaşamaz. Elindeki bastonun birdenbi-re yilan olduğunu görmek, dostlarınin düşman olacağına delalet eder. Elindeki bastonunun kendi bastonu olmadığını, degismis ol-duğunu gören, vefat eder. Bastonunun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete ve menfaat göreceğine işarettir. Birini bastonla dövdüğünü görmek, ona karşı kötü bir söz söyleyeceğine delalet eder. Bastonu ile bir tasa vurup oradan su çıktığını gören, fakir ise zengin olur; hasta ise veya hastasi varsa iyileşir; tüccarsa kâri artar, yolcusu varsa gelir, bir rivayete göre, ko-layca ele geçirecegi servete delalet eder. Elindeki bastonunun ki-rıldığını gören, işinden çıkar, tüccar ise iflas eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada asa görmek, şerefli, kuvvetli, kudretli ve halka yardım eden bir kimseye işaret eder. Asanin kırıldığını gören kimse, memur ise vazifesinden alınır, eğer tacir ise, ticareti elinden gider. Asayi üzerinde bulunduğu yere vurduğunu gören kimse, o yere veya o yerde bulunan ve ona el koyan kimse üzerine, galip gelir. Rüyada görülen asa kendisine itimad edilen bir kimsedir. Rüyada başka bir kimseyi asa ile dövdüğünü gören kimse, dövülen kimse hakkında dil uzatarak onun namusuna nakise getirecek söz söyler. Rüyada tasa asa ile vurduğunu ve ondan su kaynayıp aktığını gören kimse fakir ise, zengin olur, eğer zengin ise, onun zenginligi artar. Bazen rüya sahibi zahmet çekmeden rızka erişir. Bazen de asa, sapık bir dine sahip olan bir kimseye işaret eder.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir