DağDağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir Dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya, Dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rüütbe kaybetmeye, Dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara, Dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zaafiyetine, Dağın yanması devlet başkanını vefatına, Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, Dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, Dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve kopluma ancak zararı dokunan yönetime, Dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere, Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya, Dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boşü çokmüsonü, Dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, Kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, Dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, Dağda b

Rüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.

Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.

Dag rüyada zorlukla tabir edilir. Rüyasında büyük bir daga tirmandığını görmek, eğer zirveye ulasmis ise, hayatinda bütün zorluklari yeneceğine işarettir. Daga tirmanirken, birçok zorluklara ugradığını, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre asaği düstüğünü veya tamamen dagdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmek, hayatinda birçok zorluklara rastlayacağından, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir. Dagin orta yerinde daha fazla tirmanamayacağıni hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir işinde başarılı olamadigi için durmadan meslek degistirdiğine isa-rettir. Rüyada bir dagdan asağiya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına delalet eder. Danyal Aleyhisselama göre; bir dagin üzerinde olup bunu kendi malı zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete göre adil bir başkanin emrine girer. Bir daga çıkarak tepesine ulaştığını gören, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dagin yerinden koptugunu veya parça ,parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yikilisina ve halkının dagilmasina delalet eder. Bir dagda kendisi için yatip kalkacak yer hazirladığını gören, büyük bir dev-let makaminda iş bulur. Bir dagdan indığını gören, işinden olur, itibari sarsilir. Bir rivayete göre yüksek daglardan inmek, yap-mak istediği bir işten vazgeçmektir. Cabirül-Mağrıbiye göre; bir daga veya yüksek bir yere çik-tiğini görmek, muradinin olmasına ve istegini elde etmesine delalet eder. Bir dagdan düstüğünü görmek, din ve dünyasinda noksanlığa delildir. Bir dagin yeşillendığını ve güzellestiğini görmek, o yeri yöne-tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dagda yırtıcı bir hay-van görmek, dinsiz ve vicdansiz bir devlet adamı ile tabir olunur. Dagin yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasiz, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dagin dikenler ve çalilar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıklari ile rahatsiz eden bir devlet başkanina delalet eder. Cudi dağına çıktığını gören, hayır ve fayda görür. Arafat daginda bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel-i Lübnana çıktığını gören, ilim adamlari ile buluşur ve onlardan fayda görür. Karanlik ve korkunç görünüslü bir dagda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar. Dagda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine isa-rettir. Bir daga çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdığını görmek, bazı kişilerin sirlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı ögrendiğinden dolayı menfaat görür. Bir dagi uzaktan gören, önemli bir konuyu düsünür ve yapmaya karar verir. Dagda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradina erer. Caferi Sadik (RA)a göre; dag görmek bir devlet başkani, devlet büyüğü ve rahata ulasmakla tabir olunur. Kirmaniye göre; bir dagin kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur. Dagin etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanisir ve fayda görür. Bir daga dayandığıni gören, büyük bir kimseye sığınır. Dagin üzerin-de kendisine sağlam bir yer hazirlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginlesir. Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bir dagi yıktığını gö-ren, ömrünü ziyan eder. Kendisini dagdan asağiya atip kendisine bir zarar gelmedığını gören, eline geçecek bir büyük iş veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dagdan düstüğünü ve hemen ayağa kalktiğini görenin işi tamamlanmaz. Bir dagda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümege delalet eder. Bir daga çıkmak istediğini gören, kati kalpli bir kimseye giderek ondan bir işi hakkında yardım ister. Bu rüyada pek hayır yoktur. Daga ne kadar kolaylıkla çıkarsa, maksadına da o kadar kolaylıkla ulaşır. Daga çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tirmandığını görmek, acele bir hayra ulaşacağına delalet eder. Zorlukla daga çıkmaya basladığını ve tepesine ulaştığını görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklasmistir. Abdulgani Nablusiye göre: rüyada büyük bir dag görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatirli bir büyüge, babaya, büyük bir tüccara, dagin tepesi yuvarlak ve yassi ise, zengin fakat kati yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli yolculuğa, hayal ve düsünceye tabir olunur. Rüyada bir daga çıkıp orda oturan, suyundan içen, halk için çalışan bir devlet başkani tarafından büyük bir bidelalet getirilir, yahut bir ticarete atilarak para kazanir. Salimiye göre ; dag görmek büyük bir kismete delalet eder. Rüyasında bir daga tirmandığını görmek, karli bir iş için bir uzak yolculuğa çıkacağına, dagdan indığını görmek, karli bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dag eteginde oturup dinlendığını görmek, kendisine teklif edilen karli bir ise girip girmeyeceğine karar vermek için düsündügüne, bir dagin eteginde bir dag evinde bulunduğunu görmek, bir iş için çağrıldigi bir yere gideceğine, dagda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayı hayır işlerinde harcayacağına delalet eder. Dagda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldiğına, dag eteginde sudan abdest alıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduguna, üzerinde yeşillik olmayan çıplak bir daga tirmandığını görmek, teşebbüs ettiği işten hayır gelmeyeceğine delalet eder. Dagin küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine , dagin oldugundan daha fazla büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dagin üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada dag görmek, sani yüce, dehsetli ve söhretli, emrini yerine getiren iktidarli ve sebatli bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dag yayilip açildigi degirmilestigi zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındir. Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dag inançsiz ve azgin bir amirdir. Çünkü o dag Allahi tesbih etmeyen ve insanların faydalanmadigi ölü gibidir. Dagin üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatli bir amir tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarinca mala sahip ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler. Dag üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allaha hamd ettiğini gören kimse J adil bir devlet başkani olur. Dag üzerinde azginlik, isyan ve haddi tecavüa ettiğini gören zalim olur. Dagin üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduguj nü görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dagdan indiğin^ gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise işinden alınır. Tüccarsa zara eder. Nebatat olmayan bir daga çıktığını gören, inançsiz başkanin hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygi ve endişe gelir. Dag içinde olan yol ve yoKuş azaptir. Bundan dolayı yoKuş bir yoldan indığını gören kimse azabindan kurtulur. YoKuşu çıktığını görse, zahmet ve mesakkatla beraber, değeri yüksek olur. Dagin etraf inda olan büyük taslarla agaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanidirlar. Bundan dolayı bir kimse dagin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir. Dagdan düstüğünü görenin hata ve günahi meydana gelerek kendisine zarar verir. Dagdan düserek ayaginin kinidığını gören kimse başkanin nazarinda düşer ve malina zarar gelir. Dagin yandığını veya düstüğünü görmek, sanli, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanidir. Bir dagin sallandigim, fakat yine durduğunu görmek, o yerin devlet başkan7ina bir musibet ve siddet isabet edeceğine işarettir. Çikmakta olduğu dagin yarisma geldiğinde yukan çıkması ve asaği inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yansinda vefat eder. Ömrü ise kırk senedir. Daga çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur. Daga çıkmak yükseklik, asaği inmek zillettir. Yukan çıkmak valilige işaret ettiğinde, asaği inmek de görevden alinmaya işarettir. Daga yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanina dagin gölgesinde oturduğunu gören, bir devlet başkanının himayesine siğınarak rahatça yasar. Dagi yüklenip ondan agirlik ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarin işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dag kendisine hafif gelirse o işleri de güçlük çekmeden idare eder. Gökten, şehir üzerine bir dagin indığını görmek, o şehire bir valinin geleceğine işarettir. Bir şehirden bir dagin göğe doğru çıktığını görmek, o şehrin vahşinin alinmasina işarettir. Dagin tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. eğer dagin tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dagin tepesinden attigi şeyin kıymeti miktarınca kuvvetli olur. Çikmayi arzu ettiği bir dagin tepesine çıktığını gören kimse, dagin üzerine çıkıp orada oturuncaya degin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorlugu nisbetinde arzu ve isteklerine kavuşur. Bir tepeden yahut bir köskten ya da bir dagdan indirildigim gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez. Dagi uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir. Bazıları da, dag, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir. tbni Sirin (R.A.) demistir ki bir kimse kendisinl bir daG üzerinde görse, anne babasına aşı olur ve eceli yaklasmistir. Dag üzerinde oturınasi onun ölümüdür. Dag eteginde olması hayat ve yasayişinin müddetidir. Bir kimse daga çıktığını görse devlet ve yükseklige işarettir dediler. Dagların canlandığını sonradan eski hallerine döndüklerim görmek, o şehir halkına gelecek şiddetli bir korkudur. Ancak Cenabi Hakk o korkuyu sonradan onlardan kaldirir. Dag üzerinde agaç gören kimse makarna, yükseklige, halk arasında güzel isimle anilmaya ve söhrete işarettir. Bir kimse birtakim liderlerin bir dagin kule veya tepesinde toplandiklarim görse, o şehir halkının veya bir mahallenin başkanının ölmesine işaret eder, yahut Allahtan istenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düserler. Rüyada görülen daglar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağinp feryad etmeye, ızdırap ve issizlige de işarettir. Bir mağaraya girdığını gören, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allaha tevekkül eder. Bazen, dag, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, Bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sigimp himayesine girdiği kimseye işarettir. Dagda bulunan su, agaç ve meyve ile dagin yüksekligi ve faydasizligi insanın hayır ve şerrine işarettir. Dag, vaade işarettir. Rüyada dag ve dagin yürümesi siddet ve korkuya Bazen de yolcu için denizde bogulmaya işarettir. Dagin yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir. Bir daga gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. Ya da geçimini temin edebilecegi bir meslegi öğrenir veya bir rütbeye işarettir. Yahut faydali bir yolculuk yapar, yahut devlet başkanının hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir seyle vaad olunur. Daga düzgün bir yoldan geldigim gören, maksad ve arzusuna mesru yoldan vasil olur. Tabirde, kendisine gelinen dagi da muteber tutmak lazımdır. Söyle ki Kendisine gelinen dag, Arafat, Kat, Cudi, Lübnan, Uhud, Kasyan, Tur, Mukattem v.s. gibi şerefli daglar olursa, o kimse alimler ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazen de o kimse bu dagların bulunduklari yerlere yolculuk yapar ve maksadına kavuşur. Dagin yerle bir olduğunu gören kimse ölür. Bazen de rüyayı gören ibadet , ve taata işarettir. Daglar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere işarettir. Bazen de dag, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dagda kuyu kazdiğını yahut taslari bir dagdan diğer bir daga naklettiğini gören kimse, kalbi kati birisiyle tartisir ve bunda güçlük çeker. Bir kimse rüyada gögsünde iki dag bulunduğunu görse halka iki sene valilik Dag çocuk dogurmaga ve kişiye üzüntü ve aa verecek söze de işarettir. Dagin kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir savasin çikmasıyla bir devletin diğer bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve siddetin çikmasıyla, alimler arasında ihtilaf ve istirabin çıkmasına işarettir. Bazen de o yerde adalet meydana gelir. Bir kimse gemiden daga indığını görse, Nuh Aleyhisselamin oğlunun hikayesine binaen o kimsenin yok olması yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerim yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir. Bazen degdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanina düstüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer. Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidaüardan temizlenmeye işarettir. Dagin göğe yükselerek insanların baslari üzerinde olduğunu görmek, insanlari kaplayacak bir korku ve siddete işarettir. Çünkü, Allah tarafından korkutmak ve günahkarlari tehdit için Tur dagi Beni israilin basma gölge gibi kaldirilmisti. Dagin yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir. Dagi devirdigim gören kimse dagin büyüklüğü nisbetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demistir. Daga çikmayi murad ettiğini gören kimse, kalbi kab ve düsüncesiz birisine yaltaklik etmeyi arzu eder. Dagin yere battiğini görmek, o yerin devlet başkani veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir