Çiş (sidik)Rüyada çiş ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir. Sidığının çokça akmasini görmek, rızkınin çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sidığını tutmasi ve bunu müskül duruma dar vardirmasi, bazan işlerinde acele etmesine ve tuttugu işin yanlisğına delalet eder. Zira, çiş ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmis olacagindan, bunlari defetmedigi müddetçe sükun ve rahata kavuşamayacağı tabiidir. Bazan da su kanallarınin kapanacağına delalet eder. Rüyada çiş, haram mala da delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere çiş ettiğini, görmesi, o yerden bir hanimla evlenmesi, yahut o yerden bir cariyenin nasi ile tabir edilir. Bazı tabirciler, rüyada çiş ettiğini gören kimsenin rüyasini geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir, etmişlerdir. Bir kuyu içerisine çiş ettiğini gören, helal kazancmdan tasadduk eder. Bir kumaş üzerine çiş ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba çiş ettiğini gören kimsenin alim ve fazil bir çocuğu olur. Rüyada Kuran ı Kerîm üzerine çiş ettiğini gören kimsenin hafiz bir evladı olur. Sidığının bir kismin akitip diğer bir kismim tuttugunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. eğer mihnet ve meşakkat içerişinde ise bu siddet ve mesakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasinm da bir yere çiş ettiğini ve çişlerinin birbirine karistigim gören, birbirlerine hisim (biri diğerine damad) olur. Rüyada sidığını tutan kimse hanımına kizar. Sidığının kendisini sikistirdığını görmesi, malim muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına delalettir. Helaya çiş ettiğini ve sidiğin orada birlestigim gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malinda noksanlik ve ziyan olur. Sidığını, insanların üzerlerine sürdüklerim görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar. eğer maruf ve meshur adamın kendi üzerine çiş ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düsürür, rüyada çokça çiş ettiğini gören kadının erkeklere sehvet ve istegi çok olur. Süt olarak çiş yaptığım gören kimse, asil fıtratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur. Kan olaral çiş ettiğini gören, bilmeyerek boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlikta bulunur. Zaferan olarak çiş ettiğini görenin devamlı hasta olan bir çocugü olur. Üzüm suyu olarak çiş ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder. Toprak ve çamur olarak çiş yapan kimse abdestini güzel olarak olmayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder. Ates olarak çiş ettiğini görenin devlet sahibi bir evladı olur. Necis olarak çiş ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler. Çiş yerine Kuşuntu çıkardığını görse, haram bir çocuğa delalet eder. Kedinin çiş ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanimdan bir kızı olur. Kuş bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fitrati iyilik ve kötülükte Kuşun fitratina münasip olur. Ayakta çiş ettiğini gören, malim rastgele yere sarf ve infak eder. Gömleğine çiş edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir. Burnuna çiş ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakınlik eder. Sokak ve çarsilara çiş ettiğini gören kimse o sokak ve çarsinin muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Rivayet edilir ki, Erdesirin babası Sasan koyun çobani idi. Bir rüya görmüstü. Rüyasında çiş etmis ve bu sidiğin buharindan bütün gökyüzü dolmuştu. Rüyasını zamanın meşhur tabircisi Babeke tabir ettirmek istediğinde, Babek, Sasana, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmediğin müddetçe rüyani tabir etmem demisti. Sasandan bu nisbet etmeyi söz alinca Ya Sasani Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi. Gerçekten tabir aynen meydana çıktı ve Sasanin oglu da Babeke nisbet edilerek Erdesir bin Babek denilirdi. Halbuki Erdesirin babası Sasandir. Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne çiş ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hanimla evlenir ve hayatim o hanimla birleştirir. eğer mescide çiş ederse, muhsin, salih ve müttaki bir çocuğu olur. Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye çiş ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder. Denize çiş ettiğini gören ösür ve zekat ve bunlardan başka denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir. Küçük kurtlara çiş ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dagilirlar. Zekerinin deliginden kalem çıktığım görenin her ilim ve fende salahiyetli bir çocuğu olur. Çünkü her ilim ve fen kalemle hifz ve zapt edilir. Yilan çıktığım görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasına düşman olur. Bir kimse adeti hilafina olarak çok çiş ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da çiş ederken hal kin kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna, veya işleyecegi bir ser sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsvay olacağına delalet eder. Rüyada çiş içmek, kazançta ve haram malda şüpheye düsmek çetinlik ve siddete delalet eder. Çünkü çiş ancak siddet zamaninda kullanilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir