BeşikBekar için sevince, kadın için çocuğa, İçinde uyuyan yetişkin insan için dar eve, Beşik satın almak ya da sevinçle içinde bulunmak rahatlığa, şefkatli kadına, oğul evladına delalet eder.

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir.

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir.

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir.

Yeni ve başarı verecek bir konudur. Veya bir meslekle ilgili müjde de olabilir.

Rüyada bir besik yaptığını veya satın aldığını ya-hut birinin kendine bir besik hediye ettiğini gören, eğer erkek veya kadın, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur. Bir besigi sattığını veya diğer birine verdiğini yahut kirip attığını gören, erkekse karisini boşar, kadınsa kocasından ayrılır, yahut çocuğunu evinden kovar. Süleyman El-Hüseyniye göre; rüyada besik yapmak, al-mak, kendisine hediye edilmek hayırdır. Eşe, evlada delalet eder. Besigi kirmak, satmak ve başkasina vermek hayırlı değildir. Çün-kü boşanmaga, ayrılmaga evladına karşı sefkatsizlige işarettir. Aldigi veya yaptığı besik madenden ise, her ne madenden olursa olsun, dogacak çocuk erkek; besik tahtadan ise kizdir. Besigin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuğunun ölümüne; yapmakta olduğu besigi tamamlayamadığını görmek, karisinin ayrılacağına delildir. Bir çocuğu besige yatirip salladığını gören, evlat ve ailesine iyi davranip hizmet ve yardımda bulunur. Çocugu besikten çi-kardığını gören, ailesine ve akrabalarına karşı hizmet ve yardım-da ve onlara karşı gösterdigi sefkatte Kuşur eder. Kendisini besikte görmesi veya besigi satın alması onun, ayeti kerime işaretince, hayır ve berekete kavuşacağına, eliyle birçok hayrat ve iyilikte bulunacagi anlamina gelir. Besik bazen de huzur içinde bir aileye veya şefkatli bir anneye de işarettir. Beşik erkek için tasa, hüzün ve hapistir. Besikte uyu-mak, darlik içinde bulunan bir aileye, bekar için evlenmeye, kadın için çocuğa yorumlanır. Bir rivayete göre; rüyasında besik gören evli ise esi gebe kalır, esi hamile ise erkek çocuk doğurur. Bir besikte olduğunu ve salsallandığını gören, çocuk tabiatli olup küçük çocuklar gibi hareket eder. Bir besigi salladığını gören, çocuğunu iyi yetistirmege çali-sir. Es-Salimîye göre; besik görmek, sevinçle yorumlanır. Kim olduğu bilinmeyen ve üzerinde yatak bulunan bir besik görmek hayırlıdır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir besik satın aldığını veya besikte olduğunu gören kimse, hayır ve berekete nail olur. Kendi eliyle hayır ve iyilik meydana gelir. Bazı töbirciler, bu rüya rahatlığa, erkek çocuğa, şefkatli bir kadına ve küçük çocuğa işaret eder, dediler. Besik, erkekler için üzüntü veya hapis yahut rüyada besikte uyuyan kimse için dar bir evdir. Besik, bekar için sevinç, kadın için çocuktur. Bazen beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve aglamaya işaret eder. Bazende besik, türkü söylenip raks edilecek yerlere işaret eder. Bazen besik düşmanlık, mücadele ve münakaşa yapmaya, bazen de ceset ve tabuta işaret eder.

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir.

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir