AnahtarAnahtarla bir yeri açmak hayra, kapatmaksa şerre delalet eder. Anahtar, Allahtan bir şey istemeyle, dua ve istiğfar ile tabir edilir. Elinde bir anahtar olduğunu görmek abdest alıp ibadet etmeye; elinden anahtarın düştüğünü görmek namazı eda etmekte gevvşek davranmaya delalet eder. Ayrıca anahtar görmek, rızık, ilim, evlat, elçi, mal, define, koca ve hacca gitmekle tabir edilir. Elinde birçok anahtar olduğunu gören kimse büyük bir mertebeye erişir. Anahtar ile bir kapıyı veya kilidi açtığını gören, büyük bir zatın yardımıyla düşmanına galip gelir. Bir anahtar aldığını gören hazine bulur; eğer arazi sahibi ise toprağından istifade eder.

Rüyada anahtar kaybetme, erkekler için, ev değişikliğine,kadınlar için, aile yaşantısında geçimsizliğe işarettir. Anahtar bulmak güç ve iyi bir gelecek sağlıyacak bir ise başlanacağına işarettir.

Rüyada anahtar kaybetme, erkekler için, ev değişikliğine,kadınlar için, evliliğinde geçimsizliğe işarettir. Anahtar bulmak güç ve iyi bir gelecek sağlayacak bir ise başlanacağına işarettir. Anahtarla kapı açmak, problemlerin çözümünün göründüğünden daha kolay olduğuna işarettir Kırık anahtarı görmek,çevrenizde arkanızda konuşan dostlarınızın varlığına işarettir. Anahtar çalınması,işlerinizi boş vermenizden dolayı çok zor durumlara düşeceğinize işarettir..

Hayatınızda beklenmedik değişiklikler olacağının işaretidir. Anahtar bulmak, mutlu bir iş ve aile hayatına, kaybetmekse gereksiz maceralara yorumlanır.

Yeni bir umut, yeni bir fırsattır.

Anahtar, eliyle halkın işlerinin yapılması için araci olan bir kimse ile tabir olunur. Elinde bir çok anahtarlar olduğunu gören, rütbe ve şeref sahibi olur. Kirmaniye göre: anahtar ile bir yeri açmak hayra; kapatmak şerre delalet eder. Kilitlemek evlendirmege, elinde cennetin anahtarlarıni görmek sonu, hayırlı bir iş yapacağına işarettir. Bazıları demişlerdir ki : Anahtar görmek Allah (C.C.) Teala Hazretlerinden istenen bir şey veya dua veya magfiret ile tabir olunur. Cabirül-Mağrıbiye göre : elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile ab dest almaya, ibadete delalet eder. Elinden anahtarin düstüğünü gören, namaz kilmakta tembellik eder. Caferi Sadik (R.A.) a göre: rüyada anahtar görmek, güç işlerin asilmasina, kederden kurtulmaya, hastalıktan iyileşmeye, muradin oluşuna, dinde kuvvete, duaların kabulüne, ilim ve marifete delalet eder. Bir şeyi anahtarla açtiğini gören istediğinde yardım görür. Bir kadın, kendisine bir anahtar verıldığını görse, bekar ise evlenir. Kendi sine bir anahtar veya anahtarlar verıldığını gören, halka hükmedecek büyük bir ise girer. Bu rüya her suretle hayırlıdır. anahtarin veya dişlerinden birinin kırıldığını görmek, hayır delildir. Anahtarinin kaybolduğunu veya çalındığını görenin işleri yarim kalır. Anahtari kilidin deliğine soktuğunu görmek, nikaha işarettir. eğer anahtar yeni ise bakire bir kizla, eski ise dul bir kadınla evlenilir. Ebu Sait EI-Vaize göre: demirden anahtar kuvvet ve kudret sahibi bir kimsedir. Açmak iyidir, zafere işarettir. Elinde anahtarlar olduğunu görenin eline mal geçer. Anahtarla bir yeri açmak, dua ile bir şey istemege delalet eder. Rüyasında bir kapıyi açmak ,için cebinde anahtar aradığını görmek, büyük bir iş kurmak için sermaye veya ortak aradiğına, yahut önemli bir davaniz için, bir ünlü avukat bulmaya çalıştığınıza, veya elinize geçen büyük miktarda bir paranizi nasil değerlendirmeyi düsündüğünüze delalet eder. Abdulgani Nablusiye göre: anahtar görmek, düşünce ile yorumlanır. Rüyasında bir anahtari olduğu halde evinin veya kasasinin yahut dolabinin kapısini açamayanin hayatta çok çalıştığı halde kazancı ancak karin doyurmasina yeter. Anahtarla kolaylıkla her kapıyi açtiğini gören, zahmetsiz ve çok rahat para kazanir. Bir başka rivayete göre de: Anahtar görmek, eliyle halkın işlerinin yapılması için araci olan bir kimse ile tabir olunur. Elinde bir çok anahtarlar olduğunu gören, rütbe ve şeref sahibi olur. Anahtar görmek, rızka veya yardıma işaret eder. Rüyada bir kapıyi anahtarla açtiğini gören kimse Allahin yardımi ile murad ettiği şeye kavuşur. Bir kadın rüyada kendisine anahtar birakildığını görse, o kadın birisiyle nikahlanir. Anahtar, hacc ile de tabir edilir. Bir başka rivayete göre de;Rüyada, anahtar görmek, rızka veya yardıma yahut Cenab-ı Hak tarafından olacagi seyle ilim ve Kuranin kapısini açmaya delalet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rizik ve ilme nail ve bunlara sebep olan şeylere yardımci ve düşmana galip gelmeye mazhar olur.Bazen anahtar evlada, casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için kocaya ya da mala delalet eder. Bazen anahtar Cenab-ı Hakkin gayb hazinesinden ümit ve arzu ettiği şeye nail olmasına delalet eder.Rütbe ve makam sahipleri için anahtar görmek şehirlere, köle için kurtuluşa delalet eder.Rüyada elinde agaçtan bir anahtar olduğunu gören kimse, birisinin yanina emanet mal birakmasin, birakilirsa o kimse onu inkar eder. Çünkü agaç parçasi nifaktir. Rüyada elinde dilsiz bir anahtar olduğunu gören kimse, yetime zulmeder. Anahtar, duanin kabul olmasına da delalet eder.Anahtarlar, hazinelere de delalet eder, çünkü hazineler onlarla açilir.Demirden yapılmış anahtar, kuvvetli ve söhretli bir kimseye ve işlerinin açilmasina delalet eder. Rüyada bir kapıyi veya bir kilidi açtiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Bazen de kuvvetli bir kimsenin yardımi ile galip gelir. Rüyada bir kapıyi anahtarla açtiğini gören kimse, Hakkin yardımi ile murad ettiği şeye kavuşur. eğer anahtarsiz açarsa, o kimse dua veya iyilik ve ebeveyninin duasıyla maksadına nail olur.

Hayatınızda beklenmedik değişiklikler olacağının işaretidir. Anahtar bulmak, mutlu bir aile hayatınız olacağına ve güzel iş teklifleri alacağınıza işarettir. Anahtar kaybederseniz, gereksiz deneyimler edineceğiniz ve maceralar yaşayacaksınız.

Rüyada anahtar görmek, aklını kullanamayarak fakirleşmeye, anahtar bulmak, yaptığınız iş sonucunda bol kazanç elde edeceğinize, hapishane kapısını anahtar ile kilitlemek, destek aldığınız kimselerin sıkıntıya düşeceklerine ve artık sizin desteğinize ihtiyaç duyduklarına, kapı üzerinde anahtar görmek, mahkum olunacağına, kırılmış anahtar görmek, malınızı korumanız gerektiğine,anahtarla kapı açmak, zor olacağını düşündüğünüz bir işin çok kolay olacağına işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir