YılanGizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına, Ağızdan yılan çıkması kötü süz söyleyerek bundan zarar görmeye, Yastık veya yataağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine, Boğazından yılan çıkıp toprağa girdığını görmek ecelinin yaklaşmasına, Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye, Yılan tutmak korktuğu şeyden eminolmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere, Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana, Küçük yılan zayıf düşmana, Ağzına yılan girdığını görmek ilim ehli olmaya, Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, Yir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına, Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya, Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye, Yeşil yılan din düşmanına Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine, Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya, Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana, Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına, Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye, Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya, Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana, Yılanın

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.

Düşmandır.

Rüyada yilan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur. Evinde yilan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yilan görmek düşmanın disarıda bulunduğuna delalet eder. Bir yilan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yilanin eti, derisi, kafasi, kuyrugu ve kemiği düşmanın malina işarettir. Bir yilani öldürüp eliyle yerden kaldirdığını veya parçalayıp öylece kaldirdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Yilanin kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barisir. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayakli yilan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafinda toplanmış bir çok yilanlar görmek, akrabasinin kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmamasi, zararı dokunmayacağına delalet eder. Rüyasında tirnakli, pençeleri ve boynuzlari olan yilan görmek, gayet serli büyük bir düşmana işarettir. Bir yilandan korktugunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yilan görüp korkmadigi halde ondan kaçtığını gören, kederlenir. Cabirül Mağrıbiye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yilan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur. Yilanin kulagindan, göbeginden veya agzindan çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder. Halit el-Isfehani?ye göre; koynundan yilan çıktığını görene, oglu düşman olur. Yastigi veya Yatağı üzerinde bir yilani öldürdüğünü görenin, esi vefat eder. Yilan yumurtasi zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yilanla uğraştiğini gören, düşmani ile kavga eder, kendini bir yilanin soktuğunu gören, düşmanından zarar görür. Bir ev yilani gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yilani kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almis olur. Bir yilan besledığını ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır. Rüyada büyük bir yilan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında agzina bir yilan girdığını gören, büyük bir ilim sahibi olur. Ebu Sait El-Vaiz?e göre, kara yilani görmek mal edinmeye; su yilani görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder. Rüyasında bir yilanin uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yilan düstüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir. Başının üzerinde yilan gören, hükümet makamlarınca itibarli sayılır. Yilanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığı yorumlanır. Cafer-i Sadika (RA) göre, rüyada yilan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel. Bir başka rivayete göre de: Rüyada iri ve uzun yilan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun yilan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığı işarettir.Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komsuya işarettir.iri ve uzun bir yilana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nailolur. Rüyada yilan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya birkadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondankormadigi ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir,Yilan, mal sahibi düşmandir. Yilani kendi evine soktuğunu gören kimse, oyilan kendisine hile edecek bir düşmanidir.Yilani tuttugunu gören kimseye emniyet içerişinde bir düşman tarafından mal gelir. eğer yilani öldürdüysedüşmanına galip olur. Kendisini yilanin ısırdığını gören kimseye düşmanitarafindan bir eza ve meşakkat erişir.Rüyada yilani yaktiğini görse, düşmanim katleder ve düşmanlarına galıpgelir. Yilanin uçtugunu görse, düşmanlan başka bir yere gider.Küçük yilan, küçük çocuktur.Küçük bir yilani öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.Rüyada, sokaklarda yilanların gezdığını görmek o yerde harbin meydanagelmesine işarettir. Yilan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmaklaonlardan bir şey elde eder. Siyah yilan, hile ve yaramazligi cihetiyledüşmanınin en siddetlisidir. Yilanin beyazi, zayıf ve kuvvetsiz düşmandir.Bir kimse rüyada, yilani deliginden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzunedecek seytanin tasallutuna işarettir.Rüyada yilanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmani ile harbeder vedüşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılirlar.eğer yilan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döseginde bir yilan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.iki parça edilmiş yilanin parçalarim eline aldığını gören kimse, düşmanibulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yilanin etini çiğ olarak yediğinigörse, düşmanına ve düşmanının malina zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yilanin etini pisirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihatyüzünden helal mala nail olur. Yilanin, kendisini zehirleyerek vücudununsistiğini gören kimsenin bir düşmani ile düşmanlığı olur ve kendisineistenmeyen bir şey isabet eder. Yilanin zehiri kendisine tesir edip et vekemiklerim birbirinden ayirdığını görse, o kimse düşmani ile harbeder vemaglup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dagilir. eğer bu halden öldüğünü görse, düşmani onu öldürür.Yilanin sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.Kendi evinin yilanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimsekendi evinde nefsine düşkün insanlari ve Müslüman düşmanlarim görür.Rüyada görülen su yilanlari maldir.Rüyada yakasinda ve kolunda kormadigi beyaz ve küçük yilanin olduğunugörmesi, faydali maldir.Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve diledigi gibi hareket eden birtakim yumuşak yilanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmis birtakim altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesineişarettir. Rüyada arkadan yürüyen yilan hileli düşmandir.Yilanların gözü önünde yürüdüklerim ve etrafında dolastiklarim görenkimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecekdüşmana işarettir.Bir yilani görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa,düşmanından emin olur ve ona zafer bulur.ölmüs bir yilan görse, kendi cabasi olmadan Allah-u Teala düşmanim helakeder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakim yilanların evine girip çıktıklarimgörse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir.O yilanlari yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanıninyabancılardan olmasına işarettir. Yilani iki parça ettigim görse, düşmanındüşmanlığım yarida keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.Bir şehirde yilanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisinikendisinin öldürdüğünü görse, o sehre sahip olur.Yilani yüksek bir yere çikiyor görse, rahat, ferahlik ve sevince erişir.Yilanin yüksek bir yerden indığını görse, o yerde bir lider ölür.Yilan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder,Bir yerden bir yilan çıktığını görse, o yerde meydana çikacak bir azabaişarettir. Yilanin, kendisini yuttugunu gören kimse, devlet ve saltanata nailolur. Basinda yilan olduğunu görenin sani devlet ricali yaninda yüce olur.Rüyada yilanlari çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu,sellerin akacagi büyük bir yagmura işarettir.Bazen de yilan küffara ve bidat sahiplerine işarettir.Yilan, sel ve devlete işarettir.Bir kimse bir yilan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.eğer yilanin bir evden çıktığını görse, o ev harap olur.Hasta olan kimsenin agzindan yilan çiksa, ölmesine işarettir.Ağzına yilanin girdığını gören kimse düşmanim kahreder. Bir yilani bdine sardığını görse, o kimse bdine kemer takar.Arkasindan eliyle yilan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından birmusibet erişir. Ev yilani komsu, sahra yilani, yol kesicidir.Yilan, ser, kiskançlik, hile ve düşmanlikla yardımdir.Rüyada yilan tutan kimseyi görmek serli kimselerle geçinmeye, bugz vedüşmanlığım gizli tutarak düşmani idare etmeye işarettir.eğer yilancinin yaninda yilanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünun uzun olmasına işarettir.

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldığını görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.