YerRüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.Mahser yerinl görmek, sırları gtzlemeye, fakirlikten sonra zenginlige.korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye işarettir.Bazen güzel ve bekar kariya, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet vetövbeye işarettir. Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine,ziraatina ve mahsülüne, bolluguna, kitlığına, ziraat aletlerine ve ekincilige veo arazide mutad olarak biten şeylere ve güzel kokan nebatata işarettir.Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuğa, koca ve kariya, ortaga ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malik olduğu şeylere; yatak, sergi, hali vekeçe gibi üzerine oturdugu şeylere işarettir.Yer, zina edenlerin, zamparaların ve (asikların evlerine ve her çesitoyunlarına işarettir. Yer, söz gezdirip koguculuk yapan ve sir gizlemeyenkadına işarettir. Yer, mücadele ve düşmanlığı veya ilim ve güzel ve düzgünsöz söylemeye işarettir. Yer dünyaya, gök de ahirete işarettir.Bazen yer ve gök, Allahtan başka hiç kimsenin birlestirmeye muvaffakolamayacağı kumalara işarettir,Yerin yanidığını görmek, bidatların, haram ve kötü olan şeylerin asikareyeçikmasi ile tabir edilir. Bazen de yerin yarilmasi, o yerin iyiliğine, bereketlive bitek olmasına işarettir. Yerin, bulunduğu halden uzun ve geniş olması,hapiste olanin serbest birakilacağına, hamile kadının doğuracağına ve rızka işarettir. eğer bir kimse kendisinin bir çöle sahip olduğunu görse fakir veyaçocugu olmayan bir kadınla evlenir.Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızkaveya o yerde iyi-kötü işler işleyen kimseye işarettir.Bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur, yahutbirisine ortak olur ya da malı ve sirliligi ile bir kimseye emniyet meydanagetirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satın alır. Ya da birbinek satın alır. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve o yerdekinzkini alır. eğer yer geniş, manzarasi güzel olursa rüya sahibinin o yerdekiameli güzel olur. eğer yer üzerinde hayvan iasesi ve çürümüs kemikler vediğer pislikler olduğunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötüolur. Yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düsürmesi ile tabir edilir. Yerin, üzerinde olan seylerle battiğini görmek, Allahaitaattan gaflete işarettir.eğer yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndüğünü görse, bu rüya, bazen rüyasahibinin hanımının zor doğuracağına veyahut o kimse sanatindan başka birsanata geçeceğine, kazancından başka rızka nail olacağına veya bir madenbulacağına işarettir. Yer yanlip kendisinl yuttugunu gören kimsenin rüyasiutanmasina ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasınaveya hapsedilmesine ya da deli olmasına işarettir. Sahraya benzeyen ve bilmedigi, düz ve geniş bir yerde bulunduğunu görenkimse acele olarak yolculuğa çıkar.Bir kimse bir yerde oturduğunu görse o kimsenin o yerde iktidarli, kuvvetlive nüfuzlu olmasına işarettir.Eliyle veya başka bir seyle yeri dövdüğünü gören kimse ticaret için yolculukeder. Bir kimse kendisinin kıtlık yerden çıkıp bolluk olan yere gittiğini görse,bidattan Sünnet-i Seniyyeye geçer.Yolculugu arzu eden kimse bir yerden çıkıp diğer yere gittiğini görse arzuettigi yolculuğu tahakkuk eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördüğü yerinucuzluk, bolluk veya kıtlık ve darlığı nispetinde olur,Bu rüyayı gören bir şehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alınır.Bir kimse bir yeri satip başka bir yere çıktığını görse hasta ise ölür, zenginise fakir olur. Yer üzerinde ayaginin kaydığını yahut topraktan elinisilkeledığını gören kimse fakirlesir, eğer hasta ise ölür ve topraga girer.Yeryüzünde kaybolduğunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadignigörse, dünyayi taleb etmek maksadı île yolculuğa çıkar ve bu yolculuğundaölür. Kendisi için yerin yanidığını gören kimsenin ömrü uzun olur,Bir kimse kendisini yerin yuttugunu fakat yere batmadığını görse uzak biryolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasında yerin sallandığını yahut battiğinigörmesi, o yere bir bela eriseceğine yahut o yere çekirge musallatolacağına, ya da dolu düşeceğine yahut kıtlık veya şiddetli bir belaninmeydana çıkmasına işarettir. Yer görmek, yerin genişliği, büyüklüğü, darlığıve küçüklüğü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyalığına işarettir.Bilinen bir yeri görmek, bulunduğu şehir ve o şehrin ahali ve sakinlerineişarettir. Yeri kazdiğını ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala nailolur. Çünkü kazmak hiledir. Yerin darlığı geçim darlığıdir.Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdiddir. Bir kimsekendisinin yere battiğini görse, azaba düşer. Yerin bir tarafinin yarilip yineyere batmasi ora halkına isabet edecek şiddetli bir hastalığa, yahut oradaçekirge, dolu, kıtlık, pahalılik v.s. gibi meydana çikacak afet ve belayaişarettir. Bir kimse kendisini, yerin yuttugunu görse, eğer serli kimse ise onabir azap erişir, yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculukyapar. Rüyada hiçbir çukur olmaksızın yere battiğini, derine gittiğini vehatta kendisinin bir daha oradan çikamayacağım zannettiğini gören kimse,dünyayi istemekle aldanir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir