Sureler

Bu Tabiri Paylas...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

(Herbir sureyi ismi ilede arayabilirsiniz) 1- Fatiha Suresi: Rüyada Fatiha Suresini okumak, hayırlı Islere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyada Fatihayi veya ondan bir ayet okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allah-u Tealanin ser kapılarim kapayıp, hayır kapılarim açacağına işarettir.; 2- Bakara Suresi: Rüyada Bakara Süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa işarettir. Rüyada Ayetül-Kürsiyi okumak; hafizaya ve keskin zekaya işarettir.; 3- Al-i Imran Suresi: Bu süreyi veya bu sürenin bir kismim rüya da okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasina veya çok yolculuk yapmasına işaret eder.bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye isa ret eder demişler; 4- Nisa Suresi: Rüyada Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak.rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyecegl bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, llminde mahir olmasına işarettir.; 5- Mfiide Suresi: Rüyada Maide Suresini veya ondan bir parçasin) okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve husu sahibi olmaya işarettir.; 6- Enam Suresi: Rüyada Enam Suresini veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selametine, dünya ve ahirette güzel rızıkla riziklanmaya işaretir.Rüyada Enam süresini okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe, yüce Allahin o kimseye merhametine, dünya ve Bhiret nzkina işarettir.; 7- Araf Suresi: Rüyada Araf süresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilme nail olmaya.dinin sağlam olmasına işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; seytanin hilesinden emin olmaya, ahirette Hazret-i Adem Aleyhisselamin sefaatine ermeye işarettir.; 8- Enfal Suresi: Rüyada Enfal süresini veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek zafere ermeye, izzet ve yücelige işarettir.; 9- Tövbe Suresi: Rüyada Tövbe süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu, yahut üzerine okunduğunu görmek; sBlih kimseleri sevmeye, dinini islah etmeye ve fitneden uzak kalmaya işarettir.; 10- Yunus Suresi: Rüyada Yunus süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekarin hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işarettir.; 11- Höd Suresi: Rüyada Hüd süresini okuduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allaha, hüsn-ü zan sahibi olmaya, ekin ve ziraati sebebiyle riziklanmaya işarettir.Hazret-i Ömer (Radiyallahü Anh) bu rüyayı görenin düşmani çok olur, şeklinde tabirde bulunmustur.; 12- Yösuf Suresi: Rüyada Yusuf süresini veya andan bir parçayı okuduğunu görmek; akrabalarından düşmani çok olmaya işaret ettiği gibi, fakirlikten zenginlige, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işarettir.; 13- Rad Suresi: Rüyada Rad süresini okuduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah kalinda makbul olmaya işarettir,; 14- ibrahim Suresi: Rüyada ibrahim süresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah karinda makbul olmaya işarettir.; 15- Hicr Suresi: Rüyada Hicr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katinda ve halk nazarinda iyi bir kimse olmaya işarettir.Rüyada Hicr süresini okumak, güzel rızka, çok sevapa, günahtan kurtuluşa işarettir.; 16- Nahl Suresi: Rüyada Nahi süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din alimlerini ve salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, O kimse, daimi rızka erer, demişlerdir. Hasta bir adamın rüyada Nahi Suresini okumaşi veya Uzerine okunduğunu görmesi, hastalığından kurtulacağına işarettir.; 17- Isra Suresi: Rüyada Isra suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Allah kalinda makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işarettir.; 18- Kehf Suresi: Rüyad Kehf suresini okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol rızka işarettir.; 19- Meryem Suresi: Rüyada Meryem suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.; 20- Taha Suresi: Rüyada Taha Suresini okuduğunu görmek, hayra işarettir. Rüyada Taha süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabin kolaylasacağına işarettir.; 21- Enbiya Suresi: Rüyada Enbiya Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi, rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazlan île riziklanmasina da işarettir.; 22- Hacc Suresi: Rüyada Sure-i Hacci veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, defalarca hacca gitmeye işarettir.; 23- Mümin Suresi: Rüyada Mümin suresini okuduğunu görmek, kurtuluşa ve sağlam imana ve son nefeste iman île gitmeye işarettir. Bazen rüyada bu sureyi okuyan kimse, iffet sahibi olur ve belalardan kurtulur, Yüce Allah dünyada onu müminlerle beraber hasreder ve ölümü esnasında melekler ruhuna müjdeleylcl şeyler gösterirler.; 24- Nur Suresi: Rüyada Nur suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığı işarettir.; 25- Furkan Suresi: Rüyada Furkan Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, hakki sevmeye, batildan nefret etmeye işarettir. Bazen de rüyada o sureyl okuduGunu görmek, hak ile batilin arasina ayirt etmeye ve Allahin izniyle hesapsiz olarak cennete girmeye işarettir.; 26- Suara Suresi: Suara Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisinl muhafaza etmeye işarettir.; 27- Nemi Suresi: Rüyada Sure-i Nemli veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin kendisinl meshur edecek bir ilme işarettir. O kimse, mülk, anlayis ve rütbe île de riziklanir.; 28- Kasas Suresi: Rüyada Kasas Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle riziklanmaya işarettir.; 29- Ankeböt Suresi: Rüyada Sure-i AnkebOtu veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölünceyedek Allahin muhafazasi altında bulunmaya işarettir. Bazı kere de bu rüya, yalnızlikla imtihan edilmeye ve sabrından dolayı müjdelenmeye işarettir.; 30- Rum Suresi: Rüyada Rum Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, mal ve ilme nBiliyete, kazanca, düşman üzerine galibiyete işarettir.; 31- Lokman Suresi: Rüyada Lokman Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, yüce Allahin o kimseye kitabı ve hikmeti ögretmesine ve onu halis itikatla riziklandirmasina işarettir.; 32- Secde Suresi: Rüyada Secde Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dünyada zühd ve takva ile riziklanmaya, Allah indinde kurtuluşa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işarettir.; 33- Ahzab Suresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabindan kurtulmaya, batildan uzak durmaya ve salihleri sevmeye işarettir.; 34- Sebe Suresi: Rüyada Sebe Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, dünyada zühd üzere yasamaya, silah tasimayi sevmeye, secaatli ve atilgan olmaya işarettir.; 35- Fatir Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, o kimse için mukarrebin meleklerinin istigfarda bulunmasına kiyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işarettir.; 36- Yasin Suresi: Rüyada Yasin Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, şüphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap işlemeye ve kiyamet günü Allahin resulü ve onun ehl-i beyti ile beraber bulunmaya işarettir.; 37- Saffat Suresi: Rüyada Saffat Suresini okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkar evlata işarettir.; 38- Sad Suresi: Rüyada Sad Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rüya sahibinin çok mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işarettir.; 39- Zümer Suresi: Rüyada Zümer Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kiyamet günü müminlerle ön safta bulunmaya, güzel akibete ve kl-taplara işarettir.; 40- Gafir Suresi: Rüyada gafir suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; gerçek mümin ve hayır sahibi olmaya, dünya ve ahirette yücelikle riziklanmaya işarettir.; 41- Fussilet Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; insanlari hidayet ve doğru yola çagirmaya çok sevapa ve Hak nzasini gözetmeye işarettir.; 42-Sura Suresi: Rüyada Sura süresinl veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; uzun ömre, çok istigfarda bulunmaya, Ulm ve amelde ziyadelige, hastalıktan kurtulmaya işarettir.; 43- Zuhruf Suresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu g mek; kiyamet günü korkudan emin olmaya, ahiret hayatinin selamette masina işarettir.; 44- Duhan Sürest: Rüyada Duhan Suresini veya ondan bir parçayı okudugu görmek; izzet ve yücelige, kabir azabindan ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işarettir.; 45- Casiye Suresi: Rüyada Casiye süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; zühd ve takva sahibi olmaya, Allahtan korkmaya, kötülüklerden uzak durmaya ve kiyamette emin olarak hasredilmeye işarettir.; 46- Ahkaf Suresi: rüyasında bu süreyi okuyan kimseye ölüm melegi güzel surette gelir ve ona merhametli davranir.; 47- Muhammedi Suresi: Rüyada Muhammed (S.A.V.) süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kiyamette peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in sancagi altında olmaya, dünyada sünnet üzere yasamaya ve düs-mana galip gelmeye işarettir.; 48- Fetih Suresi: Rüyada Fetih süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darliktan genişlige ve maksadına kavuşmaya işarettir.; 49- Hucürat Süresi: Rüyada Hucurat süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allahin hükmüne tabi olmaya, kardeslerini ziyarete, insanların arasini iyilikle bulmaya ve çok sevap işlemeye. işarettir.; 50- Kaf Süresi: Rüyada Kaf süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; peygamberlerin amelleri gibi amel yapmaya, ilme, hayır kapılarının açilmasina ve rızkın genişliğine işarettir.; 51- Zariyat Suresi: Rüyada Zariyat Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden riziklanmaya, yakınlan ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir.; 52- Tor Suresi: Rüyada Tür süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; salih amellere ve mübarek bir evli lik yapmaya işarettir.; 53- Necm Suresi: Rüyada bu süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; Allah yolunda cenk edecek ve mübarek yolda ölecek bir evlata sahip olmaya işarettir.; 54- Kamer Suresi: Rüyada Kamer süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kiyamet günü yüzünün ayin ondördü gibi parlayacağına işarettir.; 55- Rahman Suresi: Rüyada Rahman süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allahin affına ve rahmetine ermeye, ilme, ser ve kötülükten uzak durmaya işarettir,; 56- Vakia Suresi: Rüyada Vakia süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, dünyada fakirlikten emin olmaya, ahirette iyi amelle riziklanmaya ve cennete ilk girenler grubuna dahil bulunmaya işarettir.; 57- Hadîd Suresi: Rüyada Hadîd süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; güzel ahlaka ve dince kuvvete işarettir.; 58- Mücadele Suresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; küfür ve batilla mücadele etmeye işarettir.; 59- Hasr Suresi: Rüyada Hasr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; rüya sahibinin kiyamet gününde takva sahibi kimselerle hasrolmasına işarettir.; 60- Mümtehine Suresi: Rüyada Mümtehine süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, yüce Allaha halisane ibadet ve taatte bulunmaya işarettir.; 61-Saf Suresi: Rüyada Saf süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak vefat etmeye işarettir.; 62- Cuma Suresi: Rüyada Cuma süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, cuma namazina gelenlerin sevapi gibi sevap almaya işarettir.; 63- MünafikOn Suresi: Rüyada Münafikün süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kendi itikadından olmayan kimselerle düşüp kalkmaya işarettir.; 64- Tegabün Suresi: Rüyada Tegabün süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ölümün ve kiyametin siddetinden emin olmaya işarettir.; 65- Talak Suresi: Rüyada bu süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; dost ve yarani için üzüntüye düsmeye işarettir.; 66- Tahîîm Suresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allahin rüya sahibinin tövbesini kabul buyuracağına işarettir. Bazı tabirciler: Bu rüyayı gören, eziyet verecek bir zevce île evlenir, diye yorumda bulunmuslardir.; 67- Mülk Suresi: Rüyada Mülk süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, çok mala ve rızka sahip olmaya, yüce Allahin kudret ve azametinl tefekküre işarettir.; 68- Nün Suresi: Rüyada Nün Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kitabet ve belagatle riziklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlaka işarettir.; 69- Hakka Suresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allaha yakınlığa, günahlardan tövbeye, hak üzere olmaya işarettir.; 70- Mearic Süresi: Rüyada Mearic suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her işinde galibiyete işarettir.; 71- Nur Süresi: Rüyada NOr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşman üzerine galibiyete, ahlaksizlik ve kötülüğü iptal etmeye ve insafi meydana çıkarmaya işarettir.; 72- Cin Süresi: Cin suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taif esinin o kimseye ita- atine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işarettir.; 73- Müzemmil Süresi: Rüyada Müzemmil süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, iyilik ve hayır sahibi olmaya, geceleri namaz kilmaya, Kuran-i Kerim tilavetine, dünya ve ahiret müsküllerinden kurtulmaya işarettir.; 74- Müddessir Süresi: Rüyada Müddessir Suresini veya ondan bir parçayı oku-duğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, çok oruç tutmaya, sırra, sabir ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten nehyetmeye işarettir.; 75- Kiyame Süresi: Rüyada Kiyame suresini veya ondan bir parçayı okudugi nü görmek; iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, yemin etmekten kaçinmaya işarettir.; 76- Insan: kişinin rüyada insan süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu göl mesi, sükr ve ibadetle riziklanmaya, zühd ve takvayi nefsine tercih etmeye, Nebiler Nebisinin ehl-i beytine karşı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlaka işarettir.; 77- Mürselat Süresi: Rüyada Mürselat süresini veya ondan bir ayeti okudugu-nu görmek, korkudan emin olmaya, genişlik ve rahmetle riziklanmaya, aile efradi hakkında cömert davranmaya işarettir.; 78- Nebe Süresi: Rüyada Nebe süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin iyilikle meth olunmasina, övülmeye ve Allahin o kimseyi halka sevdirmesine işarettir. Rüyada bu süreyi okumak, san ve söhrete, güzel isimle anilmaya, dinde hidayet üzere bulunmaya ve uzun ömürlü olmaya işarettir.; 79- Nfiziat Süresi: Rüyada Nazlat Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ticarette nasibe, sanatta faydaya, kaibdeki şüphe ve hiyanetten kurtulmaya işarettir.; 80- Abese Süresi: Rüyada Abese suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve dogu taratma yolculuğa işarettir.; 81- Tekvîr Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sefere ve ele geçecek rızka, husu ve tövbeye işarettir,; 82- tnfitar Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; namaz husüsunda tembellik göstermeye işarettir.; 83- Mutaffifin Süresi: Rüyada Mutaffifin Suresini veya ondan bir parçayı oku-duğunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartisini yapmaya işarettir.; 84- insikak Süresi: Rüyada insikak Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kiyamet günü amel defterini sağ tarafin-dan almaya işarettir.; 85- Bürüc Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ilim ve güzel amele, Allahin nzasini kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.; 86- Tank Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, kız ve erkek evlata, yüce Allahi zikretmeye işarettir.; 87- Ala Süresi: Rüyada Ala süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok tesbih etmeye, işlerin yolunda ve kolay olmasına, ahireti dünyaya tercih etmeye işarettir.; 88- Gasiye Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sBna işarettir.; 89- Fecr Süresi: Rüyada Fecr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, ölüm anma kadar sünnet üzere yasamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de müminler için dua etmeye ve bu dua sebebiyle menfaatlenmeye işarettir.; 90- Beled Süresi: Rüyada Beled süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksullari doyurmaya, merhametli ve şefkatli olmaya işarettir.; 91- Sems Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlata, ahiret ve dünyada emin olmaya işarettir.; 92- Leyi Süresi: kişinin rüyada Leyi süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, geceleri ibadetle geçirmeye ve yüce Allaha çok ibadette bulunmakla şereflenmeye işarettir.; 93- Duha Süresi: Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bu-hinmaya, korkudan emin olmaya işarettir.; 94- Insirah Süresi: Rüyada insirah süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin islam nüm ile pinidamasina, işlerinin kolaylasmash na, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.; 95- Tin Süresi: Rüyada Tin Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Resülullah efendimizin ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller işlemeye işarettir.; 96- Alak Süresi: Rüyada Alak süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Kuran-i Kerim ögrenmeye ve tefsir ilmine, yazi yazmaya ve mütevazi olmaya işarettir.; 97- Kadr Suresi: Bir kimsenin rüyada Kadr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, hayırlı ise, halin güzd-Ilğine, çok sevapa, uzun ömre, sadik söze ve sanin yüceliğine işarettir.; 98- Beriyye Süresi: Rüyada Beriyye Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; o kimsenin eliyle birçoklarınin hidayete ermesine, kalbinde tam itikadın meydana gelmesine, korku ve müjdeye işarettir.; 99- Zilzal Suresi: Rüyada Zilzal sürcsini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işarettir.; 100- Adiyat Süresi: Rüyada Adiyat süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allahi çok zikretmeye, uzun ömre, hayır ve iyilik yapmaya işarettir.; 101- Karla Süresi: Rüyada Karla süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işarettir.; 102- Tekasür Süresi: Rüyada Tekasür süresini veya ondan bir parçayı okudu-günü görmek; çok mal île riziklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye işarettir.; 103- Asr Süresi: Rüyada Asr Suresini okuduğunu görmek, müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olani tavsiyece işarettir.; 104- Hümeze Süresi: Rüyada Hümeze süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işarettir.; 105- Fil Süresi: Rüyada Fil süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye işarettir.; 106- Kureyç Süresi: Rüyada Kureys süresini veya ondan bir parçayı okudugu-nu görmek; halkın arasini islah etmeye, kolay rızka, muhtaçlan gözetip ye-dirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işarettir. 107- Maun Süresi: Rüyada Maun Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; komsusu, arkadaşı ve herkesi faydali ve razi kilmaya işarettir.; 108- Kevser Süresi: Rüyada Kevser suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginlige ve her iki dünyada da çok hayra nail olmaya işarettir.; 109- Kafirün Süresi: Kafirün süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kafir ve münafiklara karşı cihad etmeye.dinin sağlam olmasına ve halis imana işarettir,; 110- Nasr Süresi: Rüyada Nasr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşmanlar üzerine galip gelmeye, kiyamet gününde Allahin Resulü ve şehitlerle beraber olmaya işarettir.; 111- Tebbet Süresi: Rüyada Tebbet süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; az çocukla riziklanmaya ve uzun ömre işarettir.; 112- Ihlas Süresi: Rüyada Ihlas süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allahi zikretmeye, duanin kabul olmasına, hakkın yardımina ve Ism-i Azama nail olmaya işarettir.; 113- Felak Süresi: Rüyada Felak süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, halinin güzelliğine, düşmana galip gelmeye, Allah tarafından naminin yüceltilmesine, bütün kötülüklerden muhafazaya ve Ism-i Azam ile riziklanmaya işarettir.; 114- Nas Süresi: Rüyada Nas süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya Üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin gerçeklesmesine, düşmana galibiyete, seytanin kötülüklerinden emin olmaya işarettir.Bu tabiri beğendiniz mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir