SesRüyada sesinin gür çıktığını görmek iyilikle anılmaya, cılız çıktığını görmesi itibardan düşmeye ve korkuya; sesi alçaltmak mütevazi ve mütedeyyin olmaya, sesi gereğinden fazla yükseltmek zulümkarlığa, Her çeşit güzel ses, kime ait olursa olsun, ferahlıkk ve sevince; dinlemesi hoş olmayan tüm sesler üzüntü ve sıkıntıya; Sesini bir alimin yahut saygın bir kimsenin sesinden daha çok çıkarmak ayıp bir işyapmaya ve günaha, Gümüş paraların sesini işitmek rahat ve huzura, sözünü yerine getirmeye, Altın sesi sevindirici habere, Metal paraların sesi şiddetli haberlere, Bir insanın sesini işitmek, bu sesin güzelliği nisbetinde o kimseden iyilik görmeye, Hayvanlardan insan sesi duymak büyük menfaatlere, Arı sesi bayağı bir kimseden gelecek sıkıntıya, Koyun sesi, evin hanımının nezaket ve cömertliğine yahut birinden görülecek iyiliğe, Oğlak, kuzu ve koç sesi bolluk ve sevince, At sesi, yiğit bir kimsedene gelecek hediyeye; eşek sesi akılsız düşmanın yapacağı kötülüğe, katır sesi aksi bir adamın vereceği sıkıntıya, Buzağı, öküz ve inek sesi fitneye düşmeye, deve sesi cihada, faydalı ticarete ve karlı yolculuğa, Arslan sesi heybet ve şiddete, zalim yöneticiden korkmaya, köpek uluması boş sözlere dalmaya, güvercin ötüşü sesle ağlamaya ya da nikaha, kırlangıç sesifaydalı söze yahut Kuran dinlemeye, karga sesi ayrılık ve ölüm haberine, Vahşi hayvan sesi üzüntü, keder ve korkuya delalet eder. Gaibden gelen ve mahiyeti emir, yasak, korkutmak, uyarmak, müjdelemek ve bilgi vermekle ilgili bütün sesler, rüyadaki şekli

Rüyada insanın bir takım acayıp sesler duyması fakat ne gibi sesler olduğunu anlayamaması, kendisiyle ilgili bir problem hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağını gösterir.

Rüyada insanın bir takım garip sesler duyması fakat sesleri tanıyamaması, kendisini ilgilendiren bir sorun hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağına yorumlanır.

Ses güzelse iyi haber, ses kötü ise kötü haberdir.

Hayvanların sesleri üzüntü, keder, korku ve sıkıntılığa işarettir. Atin kisnemesi izzet ve kuvvete işarettir. Köpek sesi, boş söze işarettir. Pars sesi, hayret ve dehsete işarettir, Güvercinin ötmesi, feryat etmeye işarettir. Kirlangicin civiltisi, faydali ?söze veya Kuran dinlemeye işarettir. Kurbağa sesi yola gitmeye; yilan sesi, harp ve savasa; esek anırması, zalimler aleyhinde beddua etmeye; katir sesi söze ve şüpheli şeylere dalmaya; buzağı sesi, fitneye;deve sesi, yolculuk ve mesakkata; aslan sesi sasirip kalmaya ve korkutulmaya; kedi sesi feryat, kovuculuk ve adamın ardinca ayıplarim söylemeye işarettir.Fare inlltisl, bir araya gelmeye muhabbet ve rızka, geyik sesi, inlemek ve vatan hasretine, kurt ulumasi hirsizlikla korkutmaya, tilki sesi feryat ve yer degistirmeye, çakal ürümesi, hayır ve serden mühim işlere işarettir. Rüyada insanın seslenmesi, halk arasında iyi isim ve söhrete işarettir. Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse, halk içerişinde iyilikle anilir ve söhret kazanir. Sesinin zayıf çıktığını gören kimse, bunun aksinedir. Rüyada bir insan sesi isittiğini gören kimse, bir mevkiye geçer. Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttigim gören kimse, günah işler. Zayif ses, korkuya, sesi alçaltmak ise, mütedeyyin ve mütevazi olmaya işarettir. Vali ve rütbeli emniyet mensuplarınin rüyada seslerinin zayıf çıkması memuriyetten ayrılarak perişan ve zelil olmalarına işarettir. Gümüş paraların sesi, fitneye işarettir. Altinların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir. Gümüş ve demir paraların sesini işitmek ise, şiddetli haberlerdir. Bazı tabirciler, gümüş ve altın paraların sesleri, güzel söze işarettir, dediler. Nakisli olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze işarettir. Halis altın ve gümüslerin seslerini işitmek, dostluk halinde olursa rüya sahibinin bir yerden isitecegi ve uzamasini arzu edeceği güzel bir söze işarettir. Ari sesi, kötüleyici, adî bir kimse tarafından yapılması vadedilen ser ve musibetlere işaret eder ki, onlardan kurtulmak, fasik bir kimseden yardım istemeden başka bir şekilde mümkün olmaz. Rüyada duyulan koyun sesi, hanımı tarafından görülecek nezaket ve iyiliktir. Oglak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir. At kisnemesi iyi ve yigit bir kimse tarafından yapılacak kötülüktür. Katir sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir. Buzagi, öküz ve sığır sesi, fitneye düsmektir. Erkek deve sesi, hac cihat ve faydali ticaret gibi güzel bir yolculuk bazen de zorluk ve mesekkattir. Arslan sesi, heybet, siddet ve zalim bir padisahtan korkmaktir. Hayvanat sesi, üzüntü, keder ve korkudur. At kisnemesi, izzet ve kuvvettir. Köpek ulumasi, boş sözlere dalmaktir. Pars sesi, nazlanmak ve kibirlenmektir. Güvercin ötmesi, sesle aglamaya yahut nikaha işarettir. Kirlangiç sesi, faydali söz veya Kuran-i Kerimi dinlemektir. Kurbağa sesi, sevince yahut bekçilerin seslerini isitmeye, disi yilan sesi, harp ve korkudur, merkebin anırması, zalimler aleyhinde duadir. Katir sesi, söz ve şüpheli seyleri yapmaktir. Fare çigligi, toplanma, ülfet ve riziktir, meyhaneci ve hirsizdan gelecek zarara da işarettir. Geyik sesi, vatana olan hasrettir. Kurt sesi, hirsizlikla korkutulmaktir. Tilki sesi, firar ve göçmekten kormaktir. Çakal sesi, hayır ve serde mühim işlere işarettir. Kedi sesi, hırsız veya fasik bir hizmetçi tarafından yapılacak fenaliktir, bolluğa ve ucuzluga da işarettir. Kurt sesi, zalim bir hirsizdan kormaktir. Tilki sesi, keder yahut yalancı veya adî bir adamın kin tutmasidir. Köpek ulumasi, pismanlik, nefret ve zulme çalışmaktir. Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malina sahip olmaya işarettir.Pars sesi, cimri ve mütereddit bir kimseden yapılacak vaade ve o vaadin yerine getirileceğine işarettir. Deve Kuşunun sesi, yigit ve tedbirli bir hizmetçiye kavuşmaktir. eğer deve Kuşunun sesi, hosuna gitmezse, rüya sahibine bir ar gelir. Güvercin sesi, Müslüman, temiz, örtülü ve okumus bir kadındir. Kirlangiç sesi, bir vaizin vaaz etmesi ve azapla korkutmasidir. Kurbağa sesi, alim bir sahsin veya reis ve sultanin hizmetine girmektir. Bazı tabirciler, kurbağa sesi, kötü bir sözdür, dediler. Tabirciler, su Kuşu, tavus ve tavuk sesini iyi görmeyerek; onların sesi üzüntü ve kederdir, dediler. Karga sesi, aynlik ve ölüm haberidir.Dinlenilmesi hosa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntıli bir istir. Güzel sesler, ferahlik ve sevinçtir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir