Oruç ve iftarRüyada sahura kalkip oruç tuttugunu görmek insanlara iyi davranan ve daima ibadetinde olan bir kimse ile yorumlanır. Rüyada orucunu yediğini görmek, günah işleyip tövbe etmesi gereğine işarettir. Ahdulgani Nablusiye göre; rüyada oruç tuttugunu görmek, ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında kötü bir söhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmesine çalışmasi gereğine delalet eder. Oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtiğini görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta olmamasina, veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi lazım geldiğine işarettir. Rüyada oruç bozmak bol bir rızk ve bereketli geçimle yorumlanır. Ramazan ayı dışında oruç tuttugunu gören, borcu varsa, borcundan kurtulur, hasta ise veya hasta olan yakın bir kimsesi varsa iyileşir. Oruç ayinda kasten orucunu bozduğunu görmek, bilerek bir kişiye fenalik edip Cenab-ı Hakkin rizasi hilafinda hareket edip büyük günaha girdiğine delalet eder. Rüyada orucunu bozduğunu gören hasta ise vefat eder. Oruca niyet edip günün yarisini oruçlu geçirip aksama doğru orucunu bozduğunu gören, rızksiz kalır ve büyük bir günah işler. Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, az ve öz söze yorumlanır. Rüyada oruç tutan bir kimse için yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasinda hayır ve rızk bulup kendisinden kederin ve sıkıntınin uzaklasmasina; vaktinin dışında iftar ettiğini görmek, insanlari çekistireceğine, dedikodu yapacağına, yalan söyleyeceğine ve hazan da hastalık ve yolculuğa delalet eder. Cafer-i Sadika (ra) göre rüyada oruç tutmak, dokuz şekilde yorumlanır. Kudret, reislik, sağlık, mertebe, tövbe, zafer, nimet çokluğu, hac, çocuk. Gereksiz olarak oruç bozan, yolculukta yorulur, başına bir bela gelir. Unutarak iftar ettiğini görenin eline helal rızk girer, iki ay oruç tuttugunu gören, günahlarından tövbe eder. Nafile olarak oruç tuttugunu gören, hastalıklardan uzak kalır ve sağlıklı yasar. Bazı yorumculara göre; rüyada oruç tuttugunu görmek sağlığa delalet eder. Bir yil boyunca oruç tuttugunu gören, hacca gider ve tövbe eder. Muharrem ayinin onuncu asure günü oruçlu olduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ebu Sait El-Vaize göre Ramazan ayinda olduğunu görmek pahalılığa ve yemek darlığına, hazan dinde gevseklige, kederden uzak bulunmaya, hastalıktan sifaya, bayrama kadar orucunu tuttugunu görmek, rüya sahibi her hangi bir hususta şüphede ise, şüphesinin ortadan kalkmasına ve imana nail olacağına delalet eder. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada oruç, adaga ve adak için tutulan oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek. hasta olmasına veya bir yolculuğa çıkmasına delalet eder. Rüyada iftar eden, bir müslümani çekistirir. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören, bol ve helal rızk bulur. Rüyada oruç tuttugunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca, erkek evladı olacağına işarettir. Ramazan ayinda 30 gün oruç tuttugunu gören, şüpheli olan bir şeyin hakikatini anlar, okuyup yazmak yoksa Kuran-i Kerimi okumaya başlar, işi ve ünü büyür, hayır ve müjdeye nail olur. Kendisini Ramazanda herkesle birlikte oruçlu gören, hakiki bir müslümandir. Bu rüyayı gören sıkıntıda ise, Allah (c.c) onu bu sıkıntıdan korur. Hasta ise iyileşir. Dininde ihmal edici bir kimse ise hidayete erişir. Borçlu ise borcunu öder. Kefaret veya geçmis ramazanların kazasi için oruç tuttugunu gören, hasta olur ve Allah?u Tealaya tövbe eder. Ibni Kesire göre; oruç tutmak düşmandan korunmak ve acilardan uzak kalmak ile, bazen hasta varsa ölümü ile, bazen de sağlık ile, bazen de ferah ve sevinç ile yorumlanır. Halkın, Ramazan olmadığı halde oruç tuttuklarıni görmek, kıtlık ve geçim darlığına delalet eder. Rüyasında oruç tutan hasta sifa bulur. Ramazan ayinda olduğu halde yemek yediğini gören, borca girer veya hasta olur. Bir rivayete göre de bu rüya beklemediği bir yerden gelecek bol rızk ile tabir olunur. Ramazanda oruç tutarken bayildığını görmek, seytan şerrinden kurtuluşa, dini borçların kaza edilmesine, tövbeye, Sevval ayindan alti gün oruç tuttugunu görmek, namaz kilmaya devam ve zekati vermede dikkat ve Kuşurlarından ötürü tövbe ve pişmanlığa; pazartesi ve persembe günleri oruç tuttugunu görmek, akrabaşına sevgi ve sefkat ve yardıma, ev halkından ve akrabalarından biriyle evlenmeye; Muharremin onuncu günü oruç tuttugunu görmek, dindarlığa ve hacca; kurban bayrami arifesindeki oruç, sadaka alıp vermege; Zilhicenin on günü oruç tutmak iyi ve mutlu günlere, ona verilmis olan bir vaadin yapilacağına; Recepayınıoruçlu geçirmek, ulu mevkilerde olan kişilere hizmete; bazen deniz yolculuğundan ticaret etmeye; Sabanayınıoruçlu geçirmek, ticaret yapmak için yolculuğa; kaza orucu tutmak, esir ve tutukluların kurtulmasına; borçluların borçlarıni ödemesine; adak orucu tutmak, ferah ve sevince; bir gün oruç tutup bir gün iftar ettiğini görmek, kimsesiz yetim kizlari evlendirmege; orucu bozan seylerden birini yapmak, vadini bozmaya; dünyayi ahirete degismeye; kefareti gerektiren bir hale düşmeye işarettir. Oruçtan sonra iftar görmek hastanin iyileşeceğine, ferah ve sevince; dindar bir kişinin her gün oruç tuttugunu görmesi, günahlardan çekindiğine; rüyada iftar ettiğini görmek, birini kaybedeceğine, büyük günah işleyeceğine delalet eder. Ramazan orucunu tuttugunu gören o yil hasta olmaz. Allahin (c.c) rizasi için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttugunu gören, istedigim elde edemez. Farz midir, nafile midir, bilmeden oruç tuttugunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icap eder.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir