Öldürmek

Bu Tabiri Paylas...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bu sayfayı yazdır
Print


Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katılin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zülüm edeceğine; birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin katledildığını görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder. Kirmaniye göre; bir kimseyi katlettiğini gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmen katleyledığını gören, aşı ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar. Cabirül-Mağrıbiye göre; evladini katlettiğini görene Allah (cc) helal rızk ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akittiğini görenin eline mal geçer. eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz. Cesedinin katleyledigi adamın kani içinde yuvarlandığını görmek, o adamın malından istifadesine; birini katledip maktulden beyaz kan çıktığını görmek, dininin gitmesine; kendini katledilmiş ve fakat kimin tarafından katlolunduğunu bilmez görmek, kanuna az itaatkar olmaya; katledeni bilir ise, düşmana zafer bulmaga, birini katleyledığını ve maktulün kanindan necaset aktığını görmek, maktulün katılden fenalik görmesine delalet eder. Bir kimseyi katlettiğini, fakat bunun kim olduğunu bilmedigi gibi muayene eylemedığını gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleyledığını gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolunduğunu gören, eğer köle ise azat olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder; eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. eğer katıl, kadın, yahut hadım agasi veya buluga ermemis çocuk veya sakalsiz sabi emred ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder. Ibni Şirine göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakasi olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanir. Bir çocuğun katledip pisirıldığını ve etinin koparıldığını görmek, babasınin zulme duçar olacağına işarettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasında bidat zuhuruna; bir insani katledip cesedini arkasina aldığını görmek, cezayi hak edeceğine ve zarara duçar olacağına delalet eder. Bazılarına göre; rüyada katıl görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradina ermege; rüya sahibi hasta ise, sifaya işarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katıl rüyasi, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler. Bir hükümdarin boyunlarıni vurmak suretiyle tebaşını katlettiğini görmek, ahalinin zulmünden halas olmasına. hürriyete kavuşmasina, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada katıl günah işlemeye işarettir. Nefsini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insani katleyledığını gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolunduğunu gören, çok yasar ve fazla hayra nail olur. Bir adamı boğazini kesmeyerek katlettiğini görmek, maktulün hayır ve menfaatine ulasmasina delildir. Bir nefis katlettiğini gören, keder ve gamdan halas olur. Bir köle, efendisinin kendisini katleyledığını görse, azat olur. Bir katıl işlediğini ikrar ettiğini gören velayete ve halk arasında ihtiram makamina nail olur. Fisebilillah katledildığını gören, şehit olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işarettir. Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse “Tövbe-i nasuh” île tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdüğünü gören ktmse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çesitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına işarettir. Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse “Sen bir de adam öldürmüstün de biz seni o kandan kurtarmistik”(Taha suresi. a.40) mealindeki ayet geregince, korku ve kederden kurtulur. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir. Bir kimse, rüyada öldüreni bilmedigi halde öldürüldüğünü görse, dinlr ihmal eder. eğer katılini bilirse, düşmanına galip gelir ve katıllnde intikamim alır. Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve sah damarından kan aktığını görse, maktulün, katılin dilinden hoslanmayacağı bir şeye düsmesine işarettir. Bazı tabirciler de maktul, katıl tarafından bir hayır ve menfaat gelir, dediler. Bir kimse rüyada kasden ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, o kimsenin günahkar olduGuna işarettir. Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse, namazin faziletini inkar eder veya onu terkeder, dediler. Rüyada kendi çocuğunu öldürdugunü gören kimse, rızka erişir. Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir. Savasta öldüğünü gören kimse, şahitlik yapmak arzusunda ise sahitligi kabul edilir. Bazen de o kimse, birçok dünyalığa ve zahirî nimetfere erişir.

Bir kimseyi öldürmek günah işlemeye yahut korku ve kederden kurtulmaya ya da namazı terk etmeye, Kendini öldürmek bir daha bozmamak üzere tövbe etmeye ve hayra erişmeye, Öldürüldüğünü görmek uzun ömre, çeşitli hayırlara ve mala, öldüreni biliyorsa düşmanına galip gelmeye, Birini boğazlamak o kimseye zulmetmeye, birini boğazlamaksızın öldürmek, ölen kimse için hayır ve mala, Birini öldürdüğünü itiraf ettiğini görmek rütbe ve makama, ?ocuğunu öldürmek rızka nail olmaya, Savaşta öldüğünü görmek şehadete yahut dünyalığa delalet eder.

Rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla dost olacağını haber verir

Bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla iyi arkadaş olunacağını gösterir.

Rüyada bir insan yada hayvanı öldürmek; yaptığınız hataları düzeltmekte geç kaldığınıza işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir