Mushaf-ı ŞerifMushaf-I Şerifi görmek ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere; Mushaf bazen bağ ve bahçeye, boştana, iç açıcı yerlere, Kendisine Kurandan bir şey verıldığını yahut elinde Kuran-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, bu ayeti aklında tuturak, manasına bakmalıdır Ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate, Ayet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya, Ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder. Kuran veya ondan bir şey okumak izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye, Kuran okumak ve manasını anlamak akıl ve zekaya, Çıplak olarak Kuran okumak nefsine uymaya, Kuran-ı Kerimi hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Mushaf satın almak din yolunda mal sarfetmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya, Harflerini tahrif ederek Kuran okumak haktan yüz çevirmeye, süzünde durmamaya Kuran ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushaftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kuran okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kuranı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkiye, Mushafı açtığı halde onun yazılarının silindığını görmek hayırsızlığa, Mushafı hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya işaret eder.
Rüyasında Mushaf-i Serif (Kuran-i Kerim) görmek, ilim ve hikmet ile yorumlanır. Kuran-i Kerim okuduğunu gören kimsenin ilim ve hikmeti ve adaleti halk arasında yayilir. Bu rüya sahibi halk arasında itibarli bir kimse olarak taninir. Rüyada Mushaf satın almak, din yolunda nafakaya ve mala; Mushafi degistirmek, (tahrif etmek) dine fesat karistirmakla ve akil kısaligi ile; Mushaf satmak, ilim sahibi olmaktan yoksun olup, hakir ve fakir kalmaya delalet eder. Kirmaniye göre; Rüyada Mushaf açarak bir minberin üzerine koymak, bir cemaatin başında reis olmaya; Mushafin yapraklarıni yemek, çok Kuran okumaya; sayfalarıni silmek istediği halde başaramamak, Kuran ezberlemege çalisip kolaylıkla ezberlemege; Mushafin yapraklarıni yirtip koparmak, namaz kilmakta agir davrandiğına; Kuran ı diliyle yalayıp yazilarıni bozmak, büyük bir günah işlediğine; Kuran okumak, kimsenin yardımi olmadan bir ise gireceğine; Mushafi açıp sayfalarıni bombos, yazisiz görmek hayirsizlığa işarettir. Cabirül-Mağrıbiye göre; rüyada Mushaf öpmek hayırlı bir işi başarmaya, Mushafdaki yazilari toprak üzerine yazmak veya çıplak olarak Mushaf okumak, Kurandan geçimini sağlamaga; Mushafa dayanmak, yahut onu basinin altına koymak, Hafiz-i Kuran olmaya; Mushaf i boynuna asmak büyük bir devlet adamı olmaya delalet eder. Kuran-i Kerim ayetlerini kullanilan bir eşya üzerine yazmak, Kuran ı yanlış olarak tefsir etmeye; Kuran-i Kerimin kendisi ile konuştuğunu görmek, eğer sözler hayırlı ise, şerre; Mushaf in elinden düstüğünü veya alındığını görmek bir memurun veya bir iş sahibinin işinden atilacağına, halktan birisi ise hiç bir seyden hayır görmeyeceğine işarettir. Cafer-i Sadika göre; rüyada Mushaf görmek yedi sekil üzerine yorumlanır: Ilim, hikmet, miras, emanet, helal rızk, kuvvet, cesaret. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Mushaf-i eliyle mahvettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Rüyada Mushaf-i yüklendığını veya satın aldığını gören kimse onun hükümleriyle amel eder. Rüyada Resulullah (S.A.V.)in huzurunda Mushaf-i Serifi okuduğunu gören kimse, onu ezberler. Rüyada mushafin yapraklarıni yiyen kimse, rüsvet yer. Halktan birisi kendisini mushafin yaprak ve satirlarim yediğini görse, o kimse Kuran okumakla geçimini sağlar. Mushaf kişinin nail olacagi hikmettir. Bir kimse rüyada Mushaf yazdığını görse, din, ilim ve ameli bir arada yapar ve insanlara faydali olur. Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir Mushaf-i Serifi yirttiğini ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah (C.C.)in inzal ettiği şeyi veya ondan bir kismim inkar etmesine işarettir. Bir kimse rüyada, uyanıkken çirkin gördüğü bir şeyi Mushafda yaptığını görse, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına işarettir. Kendisiyle beraber bir Mushafin bulunduğunu gören kimse, saltanat, nimet ve ilim elde eder. Mushaf, kan veya koca yahut çocuk ya da maldir.Hasta bir kimse rüyada Mushaf görse, o kimse hastalıktan kurtulur. Bazen de Mushafi gören kimse düşmanına galip gelir, eğer rüya sahibi günahkarsa tövbe ve istigfar eder. Ve Allah (C.C.)a yönelir. Bazen bir kimsenin rüyada Mushaf görmesi, onu Allah (C.C.)in kitabıyle korkuttuguna işarettir. Bazen Mushaf garip haberlere ve fevkalade işlere muttali ve vakif olmaya ve sevindirici haberlerin gelmesine, sayfalarim teker teker hepsini elden geçiren kimse içinde uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazen Mushaf bağa, bahçeye, boştana, ibadet yerlerine, baba, hoca ve terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye, kendisinin yaptığı veya onun için yapılacak doğru bir yemine işarettir. Mushaf görmek korkutmaya işaret ettiği gibi müjdeye de işarettir. Rüyada kendisiyle beraber ilahî kitaplardan bir kitap bulunduğunu gören kimse, memuriyete ehilse memur olur. Bir kimse rüyada elinde bir Mushaf veya bir kitap bulunduğunu ve açtığında içinde yazi bulunmadığını görse, o kimsenin kendisinde bulunan halin dışında riyakarane bir şekilde kendisine süs vermesine işarettir. Bir kimse rüyada Kuran ı öptüğünü görse, o kimsenin, Kuranin hükümleriyle amel etmediğine ve yapması gereken şeyi yapmamasina işarettir. Mushaf sattığını gören kimse, kötülüklerden sakinir. Mushafa baktığını ve satirlarınin egri olduğunu görse, o kimsenin Kuranin hükümleriyle amel etmediğine ve üzerine farz ve vacip olan bir şeyi yerine getirmeye çalışmadiğına işarettir. Mushafi çaldığını ve sakladığını gören kimse namazim erkan ve adabina riayet etmeksizin kilmaya çalışır. Bir Mushaf satın aldığını gören kimse, mal elde eder ve genişlige çıkar. Rüyada Mushafi yakmak dince fesattir. Mushafin kendisinden alındığını gören kimsenin, ilmi de kendisinden alınır ve onun dünyada ameli kesintiye uğrar. Rüyada Mushafi boynuna astiğini gören kimse, hafiz olur. Rüyada Mushafin sayfalarim yemek istediğini fakat buna muvaffak olamadığını gören kimse, Kuran ı ezberlemeye çalışır, ancak onu ezberleyemez.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.