MektupKişinin kendisine gelen mektup yüksek mevkiye, önemli ve kaydadeğer söze, Müjde ihtiva eden mektup korktuğu şeyden emin olmaya, çocuk ve eşle rızıklanmaya, Muhtevası güzel bir mektubu birine göndermek ihtiyaçların giderilmesine, itibar ve saygınlığa, Mekktup getiren kimseyi dövmek üzücü bir duruma yahut dinden uzaklaşmaya, Her türlü mektup habere yahut müjdeye, Yazıları silinmiş mektup, kaybolan kimseden gelen haberlerin kesilmesine, Yüksek bir makam yahut kişiden mektup almak gıpta edilecek nimete, saltanat ve devlete, Mühürlü mektup almak rütbe ve memuriyete, bir işin aslını araştırmaya, emir ve yasaklara uymaya, bekar için istediği kadınla evlenmeye Gönderdiği mektubun iade edilmesi umduğu işin ve teşebbüsün gerçekleşmemesine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Zarf.)

Rüyasında evine postacının mektup vermesi veya postacıdan mektup alması, birisine mektup yazacağına; erkekler için makamında yükselmeye; ticaret erbabı için kazancının artmasına işarettir. Çalışan kadınlar için de bu rüya aynı şekilde yorumlanır. Ev kadının ise çok iyi vakit geçireceğine veya bir toplantıya, davete; genç kızlar için enteresan bir aşka işarettir.

Rüyada bir mektup yazan kimse bir isteğine ve olumlu cevap alır. Mektup yazıp zarfa koyan kişi işinde başarılı olacak demektir.Rüyada evine postacının mektup vermek veya postacıdan mektup almak, birisine mektup yazacağına yorumlanır. Erkekler için işinde yükselmeye; iş yapan birisi için daha fazla para kazanmaya işaret eder. Çalışan kadınlar için de bu geçerlidir. Ev kadının ise çok iyi zaman geçireceğine ya da bir toplantıya, davete katılacağına yorumlanır. Genç kızlar için ilginç bir aşk anlamındadır. Mektup rüyaları da genel olarak belge ve kağıt gibi yorumlanır.

Güzel bir mektup aldığınızı gördüyseniz, yakında güzel haberler alacaksınız. Kötü bir mektup, sorunlarla ve hastalıklarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

Ün, haber, para, yararlı iş ve yatırım olarak yorumlanır.

Rüyada bir mektup yazip tamamladığını gören, basladigi işi bitirir ve dilegi yerine gelir, eğer mektubu bitirmez ve güçlük çekerse, işlerinde de müskülata uğrar. Kendisine bir mektup verıldığını gören, istediği her türlü murada nail olur. Bir rivayete göre mektup görmek hayırdır. eğer zarfi kapalı ise gizli habere, açık ise herkesin bildiği bir habere, mühürlü ise haberin doğru olduğuna delalet eder. Kendisine bir şeyin verıldığını bildiren bir mektup aldığını görmek, eline mal geçeceğine işarettir. Büyük bit devlet memurundan gelen mektup, kendisinin bir yüce makama çıkacağına, tüccar ise ticaretini büyüteceğine delalet eder. Mektup, sadece bir dostundan veya yakın bir akrabasindan geliyor ve sadece hatir sorulmak için yazilmis ise. büyük bir nimete delildir. Gurbette bulunan bir yakınından geliyorsa, ondan iyi bir haber alacağına işarettir. Bir tevzi memurunun mektup dagittiğini görmek, halka iyilik yapacağına delalet eder. Gurbette bulunan bir adamından içinde yazi olmayan boş bir mektup aldığını görmek hayır değildir. Kendisine bir ölü tarafından mektup geldığını görmek, sevinçli bir haber alacağına delalet eder. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyasında sağ elinde yazili bir kağıt görmek, o senenin feyiz ve bereketine işarettir. Birine zarfin arkasi mühürlü bir mektup gönderdığını ve onun da almayıp geri çevirdığını gören, işlerinde başarısızlığa uğrar, tüccar ise zarar eder. Sol elinde yazili bir kağıt gören, yaptığı bir işten dolayı pismanlik duyar. Bir rivayete göre, sol elinde yazili bir kağıt görmek, zinadan dogan çocuğa veya haram paraya delalet eder. Rüyada aldığı bir mektup mühürlü ise, hakkın rizasina; alti mühürlü ve üstü antetli ise sevinçli bir haberdir. Bu mektubu açtiğini gören, sıkıntıdan kurtulur. Üzerinde adres yazili olduğu halde adina gelen mektubu açmayan, aksi ve yaramaz bir işle uğraşır, Üzeri mühürlü ve adres yazili bir mektubu açıp okuduğunu gören, namusu ve sadakati ile taninmis bir kimsedir. Rüya sahibi olmadığı halde adresine gelen bir mektubu okuduğunu görmesi, geçiminin artmasına, mutluluğa işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada insana gelen mektup, büyük mevki ve yüksek söze işarettir. insanın rüyada, bilinen bir tarata gönderdigi mektubun içerişinde iyiliğe dair bir şey varsa da bu rüya sanin yüceliğine, ihtiyaçların giderllmesine işarettir. Kendişinde müjde olan mektubun bir insana gelmesi, o kimsenin korktugu şeyde akibetinin güzelliğine yahut çocuk veya zevce ile riziklanmasina işarettir. Bazı tabirciler, rüyada mühürlü bir mektup gören kimse, bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete nail olur. Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder. eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir. Mektubun mühürlü olması, işi arastirmaktir, dediler. Kaybolmuş bir kimse tarafından gelmiş ve içinde yazi bulunmayan beyaz bir mektup görse, kaybolmuş kimsenin haberinin kesilmis olmasına işarettir. Rüyada bir kimseye mühürlü bir mektup gönderdığını ve o kimsenin bunu kabul etmeyip kendisine geri iade ettiğini gören kimse sultansa ve o mektup gönderdigi adam tarafina asker sevketmis ise, o asker maglup olur. eğer tüccarsa zarar eder. Evlenmek istiyorsa, istediği kadına nail olamaz.

Mektup rüyaları da genel olarak belge ve kağıt gibi yorumlanır. Rüyasında bir mektup yazan kimse bir isteğini açıklar ve kendisine olumlu cevap verilir. Mektubu yazıp zarfa koyan kişi bir işi başarıyla halledecektir. İş mektubu yararlı kazanç ve yatırımdır.

Rüyada mektup görmek; bir aşk veya dost mektubu almaya, mektup yazmak; dostlarınızdan güzel haberler alarak sevineceğinize ve aynı şekilde sizinde onları sevindireceğinize, kapalı mektup almak; gizli bir haber alacağınıza, açık mektup görmek; çok güzel haberler alacağınıza işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir