Kuran surelerı(Detay açıklama için SURE lere bakiniz)Ekseriya ölüler üzerine okunan fürkan sürelerini rüyada da hastanin üzerine okumak, hastanin ölümüne, hastalığın gitmesi için okunan süreleri okumak sevince, ferahlığa, rızka Kuran okuyan bir çocuğunun olacagma delalet eder. Süre zevce yahut evlad ya da süre adedince altın ve gümüstür. Bazan da Maide, Enam, Nahi, Hac, Lokman, Secde, Tegabun gibi hem Mekke, hem de Medinede nazil olan süreler hacca delalet eder. Çünkü sürelerin hem Mekkede, hem de Medinede nazil olani vardır. Bu gibiler hakkında benim tabir ve tecrübelerim beyan edildiği şekilde meydana çıkmıştir. Fatiha Suresi Fatihayi okuyan kimseye Allahü Teala hayırlı sebebler açar. Nafi, ibni kesir, Cafer i Sadik, Saki b. Musayyeb (Allah onlardan razi olsun), bir kimse Fatiha süresini veya ondan bir parçayı okuyan, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur, dediler. kişi de, daha da fazlalaçtirarak, duası kabul edilir ve bununla beraber sevineceği bir menfaata nail olur dedi. Hz. Ebubekir (R.A.), rüyada Fatiha okuyan kimse, ayrı ayrı yedi hanimla evlenir ve duası kabul olur, buna delil de Peygamberin (SAV) delilidir ki, duanin başında ve sonuuda Fatihayi okurlardi, dedi. Ömer Ibn Hattab (R.R.), rüyada Fatihayi okuyan kimse, dinini muhafaza eder. Ancak hasta ise eceli yaklasmis olur, dedi. Bir kimse Fatihayi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görse, Aliahü Teala ser kapılarıni o kimseye kapatir, hayır ve iyilik kapılarim açar. Bazıları da Fatiha okumak hacca delalet eder, dediler.

Kuran-ı Kerimde 114 sure bulunmaktadır. Rüyasında okuduğu, gördüğü yahut üzerine okunan sureyi yahut bu sureden ayetleri uyanınca hatırlayan kimsenin, rüyanın tabiri için ilgili sureye ayrılan maddeye de bakması gerekir. Mukaddes Kitabımızdaki surelerrin alfabetik sırayla tebirleri şöyledir Abese Suresi Asık çehreli ve sevlmeyen biri olmaya, kibir ve gurura, yaptığını başa kakmaya, zekat ve sadakasını verdiği halde pek sevilmememye delalet eder. Adiyat Suresi sahabeye ve ehl-i beyte yakın olmaya, gazaya iştirak etmeye, atları sevmeye ve bunlardan edinmeye, uzun ömre ve hayır hasenata delalet eder. Ahkaf Suresi Büyüklerinin sözünü dinlemeye, atalarına ve diğer insanlara iyilik yapmaya, hayret edilecek şeyler yaşamaya, hayır umduğu yerden üzüntü duymaya, ölüm meleğinin kendine güzel bir surette gelmesine delalet eder. Ahbab Suresi Hısım ve akrabasını kıstanmaya, emin ve güvenilir biri olmaya, birinin yitiğini bulup vermeye, hakkı söyleyip batıl olandan kaçınmaya delalet eder. Ala Suresi Tesbih, tehlil ve zikirle muşgul olarak salihler zümresine dahil olmaya, güç işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Alak Suresi Güzel konuşmaya, ilmi ile amel etmeye, Kuranla rızıklanmaya, ahlaken ve amel yönünden çok iyi olmaya delalet eder. Al-i İmran Suresi Aile ve akbarası arasında kısmetinin az olmasına, halk arasında itibar görmeye, yaşlanınca çocuğu olmasına, hayır ve İslam üzere can vermeye delalet eder. Ankebut Suresi Yalnızlıkla imtihan edilmeye ve bu imtihanı başarmaya, ölünceye kadar AllBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.