KırbaRızka, yolculuğa, ticaret ve sanat erbabı için başarı ve genişliğe delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Su Kabı.)

Kırba görmek, dindar bir kişi ile tabir olunur. Bazı yorumcular kirbayi rızıkla da yorumlarlar. Rüyasında gördüğü kirba su akitmayan cinsten, sağlam ve yeni ise, rızkınin da bu nispette bol ve geçiminin sıkıntısız olacağına; eğer bazı yerleri eskimis ve su akitiyorsa, geçimini zorlukla sağladiğına delalet eder. Kirmani, kirba görmeyi kendine mal teslim edilen ihtiyar bir adamla yorumluyor. Kirbada su, serbet ve benzeri bir şey varsa, o kişi haramla helali ayirir, sarap ve benzeri bir şey varsa bu iki şeyi birbirinden ayıramaz. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kirba, rızka, bazen de yolculuğa işarettir. eğer kırba yeni olursa, yasayis ve sefada meydana gelecek bulaniklığa işarettir. eğer kirba eski olup, su damlatirsa, harbe işarettir. Kirba, şerefli bir ticaret, sanatkar (meslek sahibi) için de geniş, yüksek ve büyük bir istir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.