Kilise ve mabetRüyada manastır, havra, sinagog ve benzeri mabetler görmek yaptıklari ile insanlari aldatan ve sonu olmayan yalancı bir insanla yorumlanır. Kilisede hristiyan adetlerinin aksine bir iş yaptığını görmek hayırlıdır. Bu mabetlerden birinde oturduğunu görmek, rüya sahibi iyi ve dindar bir kimse ise, hayırlıdır; değilse, serdir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada kilise veya benzeri bir mabet görmek hristiyanlar için gözyasi ile dua etmeye delalet eder. Bizim için ise, aksilik, yalan, iftira, zulüm yeri ve içki meclisi olarak tabir olunur. Rüyasında bir kiliseye girdığını gören, eğer bekar ise, evlenir. Evli ise bir çocuğu olur. eğer orada duvarlara naksedilen resimlere secde eder veya onları öper, veya tam bir hristiyan gibi ibadet ederse, yahut belinde kemer (zürınur) görürse, hidayetten dalalete düşer; kiliseye girip orada hristiyan adetlerini inkar ile Allah?u Tealayi anarsa, kendi kudreti derecesinde yasaklanan emirlerden sakinirsa, kendisine cennet kapılari açık tutulur. Ibn-I Kesire göre; kilise ve benzeri, seytanların toplanti yeri olarak tabir olunur. Kilisenin yeniligi, büyüklüğü ve yapilisi dinde zaafa ve Müslümanların aldatildiğına işarettir. Kilisenin ve benzerlerinin yikildiğin veya ona bir yildirim düşüp harap ettiğini görmek, iman sahiplerinin yücelmesine, hristiyanların yardımcisiz kaldiklarına işarettir. Kilisenin ve benzerlerinin yıkıldığını veya yapıldığını görmek, ayni şekilde yorumlanır. Kilise bazen da orada hizmet edenlere ve onun vakif işleriyle uğraşanlara delalet ettiginden, kilisenin ayakta kalisi onların geçimine, yikilmasi ise onların zararina oldugundan yikilmasi, onlardan birinin ölümüne işarettir. Bir havrada onlar gibi ibadet ettiğini görmek, yahudilerle konuşup anlasmaya, onların çalışma sekillerini begenmege; evinin kilise olduğunu görmek, ev balkinin evlerini eğlence için toplanma yeri yaptıklarına, veya amirinin gazabına uğrayacağına delalet eder. Ibn-i Fedalee göre; kilise ve benzeri yerler zina yeri ve fuhsa, meyhaneye, küfür yerine, çalgı ve sarki söylenecek yerlere, cehenneme, zindanlara yorumlanır. Kilisede Allahi (cc) zikreder ve Kabeye dönerek namaz kılar ve ibadet eder olduğunu görmek, bir ölüyü ziyaret için mezarlığa gideceğine veya cenaze namazinda hazir bulunacağına işarettir. Kilisede bir cenaze görmek, o cenazenin isyan edenlerle birlikte ateşte yanacağına işarettir. Kiliseye girip hristiyanlar gibi ibadet ettiğini gören küfür, zina, sarap içmek gibi büyük günah işler. Bir başka rivayete göre de: Kendi evinin kiliseye dönüstüğünü görse o adam. disanda bulunan bir lider üzerine yürür. Bir kimse kendini Yahudi mabedlnde(havra) gören kimse bidat olan bir şeyi arastinr. Rüyada görülen Yahudi mabedi(havra). hikmete ve hükmü kalkmis ilim ve doktorlara işarettir. Bir kimsenin kendisini Yahudi mabedinin (havra) hakîmî yahut o mabet ehlinin yaptığı seyleri yaptığını görmesi, Yahudilerle düşüp kalkmaya, yahut onların ahlaki ile ahlaklanmaya, yahut onların dinine yönelmesine, yahut ahdini bozmasina işarettir. Nitekim, bir kimsenin bu anlatilan seyleri Hiristiyan kilisesinde yapması, Hiristiyanlarla düşüp kalkmasına, yahut onların mezhebine meyietmesine yahut onlara yardım etmesine işarettir. Havra, bazen de Allah-u Tealadan korkarak ve Ona itaat ederek yapılan alisverise işarettir. Rüyada kiliseye girdığını gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. Bazen kilise görmek, çöplük ve hamam gibi seytan yuvalarına işarettir. Kilisenin yeniligi ve yüksekligi dinde zayiflığa ve Müslümanların perişan olmalarına işarettir. Bir kimse rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afet eristiğini görse Kelime-i Tevhidin yücelmesine sirk ve nifak ehlinin perisanlığına işarettir. Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü Hiristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefişlerine uyan kimseler, bidat ve günah işleyenlere toplanti yeri olur. Bazen de bu rüyanın sahibine amiri kizar. Kilise kabristana. umumhaneye, meyhaneye, bidat ve küfür evlerine. çalgı ve oyun evlerine, matemhanelere ve Allaha isyan edenlerin evi olan Cehenneme ve hapishaneye işarettir. Bir ölünün rüyada kilise içinde görülmesl. o ölünün günahkar kimselerle beraber Cehennemde hapsedilmiş olduğuna işarettir. Rüyada kiliseye girdığını ve orada Hiristiyanların ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise bidat veya zina yahut içki ya da büyük bir günah işleyen kavimle düşüp kalkmasına, eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının Hiristiyanlaria buluşmasina işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.