KılıçDanyal aleyhisselama göre; rüyada kininda ve kabzasi olmayan kılıç görmek, kadın ile, kinindan çekilmis kılıç görmek koca ile tabir olunur. Kılıcının kininda kırıldığını görmek, evladinin anne kanunda öleceğine, annesinin kurtulacağına delalet eder. Kılıcın uçunun kırıldığını görmek, baba veya amcasinin veya akrabadan bir yakınin öleceğine işarettir. Kilicin ucu baba ve amca ile tabir olundugu için, orada olacak her hangi iyi veya kötü bir olay onlara nispet edilir. Kilicinin kırıldığını görmek, anne veya teyzesinin veya halasinin ölümünü gösterir. Kiliç da bunlarla tabir olundugu için, burada görülecek her hangi bir olay da iyi veya kötü olarak onlarla tabir olunur. Rüyasında Kilicini çekip başı üzerine kaldirdığını gören, büyük bir ün kazanir. eğer birine vurmak için kaldirmis ise, bundan vazgeçer. Kılıcı ile birine vurduğunu ve Kilicin vurulan yerde kaldığını gören, kadınlara iyilik eder. Kılıcı ile birine vurduğunu, fakat Kilicin kesmeyip ona tesir etmedığını gören, biri hakkında söz söyler ise de bu söz ona tesir etmez. Birine kılıcı ile vurup bir yerini kestiğini ve yere düstüğünü görmek, o kişinin akrabasi ile aralarında bir ayrılığa sebep olacak bir olayın geçeceğine delalet eder. Beline kılıç Kuşandığını gören, büyük bir ise girer. Kilicinin kayisinin uzadığını ve yerde sürüklendığını gören, bulunduğu işten bikar. Kiliç kemerinin kısa olduğunu gören, çalıştığı işte sebat etmez. Kiliç kayisinin kopmasi, memur için işinden ayilmasina, tüccar için zarara, diğerleri için ise sıkıntıya delalet eder. Bir insansa tanımadığı halde kiliçla vurduğunu gören, o kişinin ününün artmasına sebep olur. Kilicinin üzerinde pas veya egrilik oldugumu görmek, Kilicin sahibine veya rüyayı görene itibar eksikliğine ve sözünün geçmeyeceğine delalet eder. Bir rivayete göre de işlerinin aksi gitmesine işarettir. Ibm-i Kesire göre; rüyasında Kilicini çekerken kininin kırıldığını görenin karısı hamile ise dogururken vefat eder. eğer evli değilse, itibari kırılir. eğer bir işte ise işinden ayrılır. Kedisine bir çok kılıç verıldığını gören, zengin olur. Kilicini kinindan kolaylıkla çektiğini görenin kendisine itaatli bir çocuğu olur. Kilicin kini ile birlikte kırıldığını görenin karısı ve çocuğu ikisi birden vefat eder. Birine Kılıcı ile vurduğunu, fakat vurdugu yerden kan akmadığını gören, o kimseye sebepsiz olarak kötülük eder. Çikan kandan vuran adamın elbisesine kan bulaşırsa, haram mala ve malının elinden çıkacağına delalet eder. Kilicini sağlam olarak beline bağladığını gören çok yasar. Cabir?ül-Mağrıbiye göre; rüyasında altından bir kilici olduğunu gören, büyüklerden menfaat görür. Demirden Kılıcı olduğunu görenin işi ve emri kuvvet bulur. Adi bakirdan, demirden veya tenekeden kılıç görmek iyi değildir. Kalay ve kursundan kilici olduğunu gören, asil bir kadından hayır ve menfaat görür. Kilicinin çesitli kıymetli taslarla süslenmis olduğunu görmek, alimler tarafından hayır ve bereket geleceğine delalet eder. Rüya sahibi eğer memursa şeref ve itibari artar. Tahta bir Kılıcı olduğunu görenin işleri bozuk olur. Ismail El-Esasa göre; rüyasında iki Kılıcı olup birini sağ ve ötekini sol tarafina takinmis olduğunu gören, iki iş sahibi olur. Kilicinin iki agzi olduğunu görmek, emrinin geçerli olduğuna, bir devlet büyüğünün beline kılıç Kuşandığını görmek, hükümet tarafından kuvvet ve kudret geleceğine; kendisine bir kılıç verıldığını görmek, emrinin yerine getirileceğine ve sözünün geçeceğine; kilicinin parladığını görmek, büyüklerden saygı göreceğine delalet eder. Rüyada kaç kılıç Kuşanirsa, o kadar kadınla evlenir. Elinde kaldiramayacak kadar agir bir kılıç olduğunu gören, çok agir ve kötü sözler işitir. Bir kiliçla tasa vurup tasi yardığını görmek, sözle düşmanlarıni alt ettiğine, elinde çekilmis kılıç olduğunu görmek, düşmanlarına karşı üstün olacağına delalet eder. Bir yerde asılı duran veya yerde bulanan bir Kılıcı oradan aldığını görmek, hakkını arayıp bulacağına ve alacağına; kılıç ile oynadığını görmek, siyasete gireceğine; elindeki kiliçla sağa sola vurup etrafındaki esyaya zarar verdiğini görmek, halkı incitecek sözler söylemege işarettir. Kilicinin kırıldığını, elinden düstüğünü, veya zorla elinden alındığını, veya kendisinin firlatip attığını, veya çaldirdığını, yahut rehin verdiğim, veya birine muvakkaten verdiğini, veyahut sattığını görmek, on şekilde tabir olunur: Kovulma, akraba ölümü, üstünlük, para cezasi, düşmanlık, eksiklik, çocuk ölümü, boşanma, hizmetçi ölümü, kudretsizlik. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur. Kilicinin agirlastiğini ve kendisini yere doğru çektiginl gören kimse, amirliginde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. eğer kilicinin askişinin kesildığını görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kılıç askişi iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir. Bir kimse hanımına kini içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanimi kendisine kini içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nail olur. Rüyada bir tarata konulmus kılıç görmek, çok sarapçi bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada kilicinin kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir. Bir kimse kiliçsiz kin taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kilicinin kabzasinin kırıldığını gören kimsenin babası veya amcasi vefat eder. Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anasi ölür. dediler. Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkişi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatina, çocukla bir llgisi varsa, çocuğunu begenmesine ve onunla uğraşmasina işarettir. Kiliç kırılsa kini sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnindaki çocuğun ölmesine işarettir. Kiliç kiniyla beraber kırılsa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür. Kiliç ve biçakla kinlan, ayakkabi ile kalibi gibi her şeyin kini, erkek ve hanımı ile tabir edilir. Bekar kimsenin rüyada kilicini kinina koymasi, evlenmesine işarettir. Elinde düşmanının kilicindan daha uzun bir kılıç oldugum gören kimse. düşmanına galip gelir. Kilicinin körlenip kesmedığını görmek sözunün dinlenmez olduğuna işarettir. Kiliç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kiliç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kiliç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çiksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur. Kiliçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur. Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kiliçla vurduğunu ve azasindan birini kestigim görse, vurulanin uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanin azalarından birisini ayirsa, vurulanin nesli çok olur ve şehirlere dagilirlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir. Kiliç, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanim veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir. eğer asil olmazsa kendisinde şüphe olan bir maldir, yahut zevce ve çocuk alçak bir nesilden olur.

Memururiyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye; Kabzasız, kını içnde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kkılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine, Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tUtan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya, kılıçla birine vurduğu halde, vurulan yerde bir yara yahut darbe izi meydana gelmedğini görmek, birine fazla etkisi olmayacak söz söylemeye, Kılçla birine vurup, onun bir organını koparmak, vurduğu kişinin bir yakını ile aralarında ayrılığa sebep olacak bir durumun meydana gelmesine, Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için faydaya, Kılıç bağının gevşeyerek, kılıcın yerde sürünmesi iş ve meslekte bıkkınlık hasıl olmasına, Kılıç bağının kopması tüccar için zarara, memur için görevden alınmaya, diğerleri için keder ve üzüntüye, Birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurmak onun şöhret bulmasına sebep olmaya, Kılıcı çekerken kınının kırılması eşinin doğum yaparken ölmesine, evli değilseitibar kaybetmeye, Kılıcın kınıyla birlikte kırılması yahut onunla vurduğu kimseden kan çıkması sebepsiz yere birine haksızlık ekmeye, çıkan kan kılıc

Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır. Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder. Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder. Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.

Cesaret, kuvvet, nüfus, mevki olarak yorumlanır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir