İplik YapmakYapagi, deve yünü, keçi kili ve benzerle-rim iplik yaptığını gören yolculuğa gider ve bu yüzden hayır görür. Keten ve pamuk ve benzeri seylerle iplik yaptığım gören, hakaret görür, iplik yaptığını gören kadın ise, gurbette bulunan bir kimsesi geri döner, kendisi yola gitmek niyetinde ise, gider. Yahut akrabalarından biri yolculuğa çıkar veya yaptığı bir işten fayda görür. Ipligi söktüğünü gören yemininden döner. eğer kadın ise kız doğurur, yahut beklemediği bir haber alır. Iplik yaparken koptugunu görenin gurbette adamı varsa gelmez, kendi yola gitmek istiyorsa gidemez. Ebu Sait El-Vaize göre; yünden iplik yaptığını görenin malı elinden çıkar. Keçi kili büktüğünü gören, hayırsız bir yolculuk yapar. Iplik bükmek veya kaytan gibi örmek, yolculuğa, bir işte sebata, sirket ve nikah gibi şeylere yorumlanır. Rüyasında iplik yapip dokuduğunu ve bunu bitirdığını gören, ölür. Kirmaniye göre; bir elbiseyi dokuyup bitirdığını gören, yolculuğa çıkar ve diledığını elde eder. Aksini yani bitiremedığını gö-renin muradi olmaz. Es-Salimiye göre; rüyada bir şeyi dokuduğunu görmek düşünce, meşguliyet, ve kederle tabir olunur. Dokudugu şeyi tamamladığını gören, bunlardan kurtulur. Evinde bir kaç kişinin dokumakla meşgul olduklarıni gören, akrabasindan bir kaç kişiy-le kavga eder.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir