Ezan okumakIbn-i Sirin e göre ; bilinen bir yerde ezan okuduğunu görene Allah (C.C.) Hazretleri Kabeyi görmeyi nasip eyler. Bilinmeyen bir yerde ezan okuduğunu görmek iyi de-gildir. Bir minarede ezan okuyan, halkı ibadete davet eder. Yatağında yattigi halde ezan okumak, karisini, çocuklarıni hor gördüğüne, onlara kötü davrandiğına; evinin kapısi önünde ezan oku-mak, ecelinin yaklasmis olduğuna; evinin ortasinda ezan oku-mak, akrabalarınin en yakınlarından birinin öleceğine; komsusunun daminda ezan okumak, komşularından birinden şüphe edeceğine, devlet başkanının kapısi önünde ezan okuduğunu görmek, bir suçunun meydana çıkacağına; sokak ortasinda veya çarsida ezan okumak, fakirliğe, tüccar ise iflas edeceğine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafiklığa; ezan okunacak yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesin isine burnunu soktuğuna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötü-lük geleceğine; okudugu ezani fazla veya eksigi ile okumak, hakki olmayan bir ise başvuracağına; küçük bir çocuğun ezan okudugu-nu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına, hamamda ezan okumak dininin noksanina; yolda giden arkadaş-lari arasında sarki söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz olduklari halde, hepsinin birden hirsizlikla suçlanacaklarına; hem namaz kilip ayni anda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest birakilacağına, alay eder gibi ezan okuduğunu görmek, yakında ölece-ğine delalet eder. Cabirül-Mağrıbî?ye göre; bir kirda veya ovada yalnız olduğu halde ezan okuduğunu görenin eceli yaklasmistir. Bir dag tepesinde ezan okumak, kıymetli bir kişi hakkında doğru bir söz söyleme-ge, mihrapta ezan okumak, yolculuğa çıkıp selametle dönüse, muradinin olacağına; okunan ezani dinlemek, namaz kilmaya devama işarettir. Ismail El-Esasa göre ; ezan okunup namaz kilindığını ve bir cemaatin toplu olarak namaza durduklarıni görmek hayırlıdır. Nablusî?ye göre; rüyada ezan okumak veya okunduğunu görüp işitmek yüksek bir dereceye, iyi bir mevkie, sözünün ve emrinin her yerde geçeceğine, bekar için güzel bir ese, hac aylarında ise hacca gideceğine delalet eder. Kibleden gayrı bir tarata dönerek, arapcadan başka bir lisanla ezan okumak, yalan haberlere, memlekette kargasalik çikacagi-na, kötü haberler duyulacağına işarettir. Bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya bu rüya-nin başka biri tarafından görülmesi, o memlekette veya o semtte bir kötü olayın çıkacağına, küçük çocukların, özellikle vakitsiz olarak, ezan okuduklarıni görmek, hükümetin cahillerin eline ge-çeceğine, minareye çıkıp ezan okumak, büyük bir mevki sahibi olunacağına delalet eder. Rüyada namaz kilmak için kamet getirmek, muradinin olaca-ğına, sıkıntısi varsa kurtulacağına, kederden uzaklasacağına isa-rettir. Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyasında ezan okumaşi, hacc aylarında hacca gideceğine işarettir. Bazen ezan, koguculuga, hareket ve intikal ve harb için hazirlik yapilacağına dair bildirinin duyulacağına işarettir. Ezan bazen hirsizlığa, bazen de derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve isitilecek her hangi bir söze, bekar için evlenmeye işarettir. Ezan çok kere doğru habere işarettir. Kendisinin kibleden başka bir yöne veya Arabçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işarettir. Bir kadın, rüyada kendisini camii minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekete büyük bir bidat zuhur eder. Çocukların vakitsiz ezan okumalari, o memleketin cahiller ve ehli sünnetin gayrı kimseler tarafından istila edilmesidir. Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyuldugu yer nisbetinde şerefe nail olur. eğer ehil değilse düşmanlari çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder. Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı işlere emniyete, seytanin hilesinden kurtuluşa işaret eder. eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerişinde ezan okuduğunu görse o memleket halkım islam dinine davet eder. eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören, bazen de insanlari bidata davet eder. Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. eğer günahkarsa dövülür. Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanina icabet etmedığını görse zalim bir halktan olduğuna işarettir. Kendisini, komsusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komsunun hanımına hiyanet eder. Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koguculuk yaparak onları rahatsiz eder. eğer rüyayı gören bekar ise evlenir. Sokak ve çarsilarda ezanin okunmasi temiz bir hayat ve hüsnü maisettir. Bazı tabirciler, bir kafile içerişinde ezan okuyan kimse hirsizlikla itham edilir, demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktir. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarina ve orada çok kalabalık insanların toplanmasina işarettir. Hamamda ezan okumak, sitma ve humma hastalığı ile tabir edilir. Ezan ve zikrullahi yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatlı olursa okuduğunu ve insanların da bu ezani sükunetle dinlediklerini görse, bu büyük insanlara yaklasmakla tabir edilir. eğer ezani tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hasid ve hayırsız bir söhrete işarettir. Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim bir halkı Hakka davet eder. Bazı kere ezan, dini ilimlerde alim ve fakih olmaya işarettir. Semada ezan okuduğunu ve insanların da onu dinledigim gören kimse, nasi hayra davet eder. Onlar da onun davetine icabet ederler. Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hacc ve umre yapar. Ezanda ziyade ve noksanlik yaptığını veya ezanin lafizlarim degistirdığını gören kimse, bu ziyade ve noksani miktarınca insanlara zulmeder. Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanlari sulha davet eder. Evin üstünde ezan okuduğunu görse o kimsenin ehli vefat eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalan ve bühtandan kurtulur. Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, akli gider. Bir kimse sokakta ezan duyduğunu görse o sokak ehlinden birisi ölür. Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder, fakat o da bunu kabul etmez.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir