EvliyaAllah dostlarını görmek müjdeye, hidayete ve Peygamberimizin (s.a.v.) güzel hal ve davranışlarına uymaya, Salih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak iyilerden olmaya ve ilahi lutuf ve ihsana, Yaşayan salihlerdin birini görmek, onun yolunda olmayaa, onun alınyazısına paralel bsir hayat sürmeye, Ölmüş bazı salihlerin bir kentte sağ olduklarını görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer insanlardan görecekleri iyi davranışa, Evliya görmek korkudan emin olmaya, mahzunluk görmemeye, Evliyanın dostu ve yakını olduğunu görmek Hakka yakınlığa, evliyaya düşman olduğunu görmek Allah-u Tealanın gazasını gerektirecek büyük bir günah işleme tehlikesine, Evliyanın dedikodusunu yapmak iman tehlikesine delalet eder.

Rüyada melek, evliya gibi kutsi varlıklar görmek her zaman için iyi bir işarettir. Büyük saadet ve refahın yaklaştığını müjdeler.

Rüyada melek, evliya gibi kutsal varlıklar görmek daima iyiye yorulur. Büyük mutluluk ve rahatlığı bildirir. Bu rüyalar dertlerin biteceği müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene erer. Evliya rüyalarını kimseye söylememeniz yararlıdır. Evliya türbesi yakındaysa ziyaret etmelisiniz.

Sıkıntıların biteceğini, dertlerin sona ereceğini müjdeler. Kişi maddi ve manevi güvene kavuşur.

Evliya görmek işlerinin hayırla yürüyeceğine, imaninin artacağına ve din yolunda ilerleyeceğine delildir. Evliya gören, birisinden iyilik görür. Devamli olarak evliya gören muhte-lif kimselerden pesi pesine iyilik görür. Evliya görmek dinde kuvvete yorumlanır. Rüyada evliya, seyh görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete ve kederden kurtulup mutlu olmaya işarettir. Taninmis evliyadan birisini rüyada güler-ken görmek yaptığı hayır işlerinde başariya, din ve dünya işlerinde mutluluğa, hayır ve berekete kavuşmaya, bu zati yüzü asik gör-mek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Ehil ve müstahak olmadığı halde, rüyada seyh olduğunu gör-mek, bir rivayete göre hayra, başka bir rivayete göre de yalancilığa delildir. Ehil ve müstahak olduğu halde, bunlardan birinin kiyafetine girdığını görmek, korkudan kurtulmaya, hüzünden feraha çıkmaya, kötülükten iyiliğe ulasmaya, kendisini etrafına halkı toplamis olduğu halde onlara nasihatte bulunduğunu görmek din hususunda insanlara hayır ve menfaat sağlamaya, bir seyhin ve-ya bir evliyanin kendisini elinden tutup beraber götürdüğünü gör-mek, büyük bir makama geçeceğine, bu velinin kendisine bir şey verdiğini görmek, verdiği şey iyi bir şey ise, sevaba girdiğine, kötü bir şey ise, kötülükten çekinmesi lazım geleceği hakkında bir tembih (ikaz) olduğuna delalet eder. Evliya veya seyhlerden birinin kendisine bir haber verdiğini görmek, o şeyin hakiki bir ihtar olacağına, sahrada veya tenha bir yerde evliyadan birisini kendisine yol gösterir görmek, din yolunda hidayete, zorluktan kurtulmaya. Ümit ettiği şeylerin olacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada evliya görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete kavuşmaya, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işarettir.

Evliya rüyaları daima iyi sayılırlar. Bunlar sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene kavuşur. Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. Evliya tanınan biriyse, türbesi yakındaysa ziyaret etmelidir.

Evliya rüyaları daima iyi sayılırlar. Bunlar sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene kavuşur. Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. Evliya tanınan biriyse, türbesi yakındaysa ziyaret etmelidir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir