ÇobanÖğretmene, memura, yargıca, halkın büyüğüne; Çoban bazen adaletle hükmeden kimseye, Koyun çobanı olduğunu görmek velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa, Domuz çobanı olduğunu görmek bidate, hıristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumu şekilllendirmeye çalışmaya, Çoban olmak sorumluluğa, ev halkının akibetinden dolayı hesap vermeye delalet eder. ( Çoban değneği için Bakınız; Değnek.)

Rüyasında çoban olduğunu gören kimse toplumda hakkettiği yere ulaşır ve başkalarına büyük iyilikte bulunur.

Rüyada çobanlik etmek mal ve rızka delalet eder. Çobanlik, Ebu Sait El-Vaize göre; memuriyet ve ululuk ile tabir olunur. Koyun sürüsünü otlatirken bir hayvanıni kurdun kaptiğini ve ötekilerin de kaçtığını görmek, o yerden hükümetin zulmünden dolayı halkın kaçtiğına delalet eder. Danyal (As) diyor ki: Ko-yun çobanligi ettiğini gören hayır ve menfaate nail olur. Beygir ço-banligi memuriyete, merkep çobanligi şeref ve ikbale, öküz çoban-ligi şeref ve söhrete, deve çobanligi berekete ve hacca gitmeye delalet eder. Ibn-i Şirine göre; rüyasında çoban olup, hayvan sürülerini güttüğünü gören, bir memuriyete girer; bir çobanla konuştuğunu görmek bir iş bulmak için bir yere başvurduguna, veya işinden ayrılıp, başka bir ise gireceğine delalet eder. Sürülerini otlatirken bir ağaca yaslanip kaval çaldığını gören, veya bir çobanin çaldığı ka-vali dinleyen; ölümünü beklemediği bir kimsenin ani ölümünden dolayı onun mirasina konar. Salimiye göre: rüyasında çoban olup koyun güttüğünü görmek, bulunduğu işte bas olacağına, çoban olup kaval çaldığını gör-mek, emrinde bulunanlara veya arkadaşlarına hayrı dokunacağına, koyunlari sürerek köye getirdiğini görmek, bulunduğu yer hal-ki tarafından sevildiğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada çoban görmek, iyidir. Çoban, ögretmen, memur ve hakime işarettir. Bir kimse rüyada koyun güttüğünü, halbuki güdecegi yerleri bilmedığını görse, manasim güzel bilmedigi halde Kuran okur. Rüyada görülen çoban halkın büyükleridir. Çobani görmek sanin yüceliğine insaf ve adaletle halka hükmetmeye işarettir. Ancak domuz çobani görmek, müstesnadir. Bu halde tabir, hiristiyan ve bidad sahibi kimselerle düşüp kalkmaya işarettir.

Öğretmene, memura, yargıca, halkın büyüğüne; Çoban bazen adaletle hükmeden kimseye, Koyun çobanı olduğunu görmek velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa, Domuz çobanı olduğunu görmek bidate, hıristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumu şekilllendirmeye çalışmaya, Çoban olmak sorumluluğa, ev halkının akibetinden dolayı hesap vermeye delalet eder.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir