Cinsi münasebetCinsel ilişkide bulunduğunu görmek, kişinin, din ve dünyalık olarak istediği şeye kavuşmasına; lezzete, menfaate, rahatlamaya ve iç huzuruna ermeye; Kendi eşiyle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, eşinden arzu ettiği şeye nail olmaya, eşinin de kendirınden umduğu şeye kavuşmasına; Bir çocukla münasebette bulunmak bir bilaya duçar kalmaya, Bir delikanlı ile bu işi yapmak sonsuz bir meşakkate uğramaya, Çirkin ve eski elbiseli bir kadınla cinsi münasebette bulunmak şerre, mütesetter ve iyi giyimlir bir kadınla bu işi yapmak hayra; Erkek kardeşiyle bu işi yapmak, onun tarafından aşağılanıp horlanmaya, Yoksul kimsenin oğluyla cinsi münasebette bulunması, onu ilim tahsili için hocaya okula göndermesine; zengin ise oğluna mal ve dünyalık bırakmasına, Kendi kendine cinsi münasebette bulunduğunu görmek kimseye himmet etmemeye, iyiliğini bekleyenlerden bunu esirgeyerek cimrilik etmeye; bunu yapan kimse fakir ise hastalanmasına yahut nikah düşmeyen bir yakınına yaklaşmasına; Bir kadının başka bir kadınla cinsi ilişki kUrduğunu görmesi, onun sırlarına vakıf olmaya, eğer bu kadını tanımıyorsa, boş ve anlamsız bir işle meşgul olmasına; Arka taraftan bu fiili işlemek olmayacak şeyi arzu etmeye ve bu yolda malını harcamasana, Kadının ölmüş erkekle, erkeğin de ölmüş bir dişi ile ilişkide bulunduğunu yahut ölünün kendisiyle münasebette bulunduğunu görmek vefat edip o ölünün bulunduğu mezarlığa defnedilmeye delalet eder. ( Daha geniş yorum için Bakınız; Sevişmek, Livata, Zina.)

Rüyada cinsi münasebet görmek yardımla yorumlanır. Rüyada bir kadınla sevismek çok büyük bir mevkie çıkmış bir kişiden büyük bir yardım göreceğine; tanımadığı bir kadınla sevismek ve cima etmek hükümet tarafından bir yardım göreceğine, bir düşmanla cinsi münasebette bulunmak ona karşı üstünlüge ve zafere işarettir. Her hangi bir hayvanla zi-na ettiğini görmek, hayır için basladigi bir işi tamamlayamayacağına delalet eder. îbni Kesire göre: rüyada birlesme görmek hayra ve sevince delalet eder. Nikah geçmeyen biriyle birlesmek mesru olmayan ço-cuga, düşmanının kendisi ile birlestiğini görmek, ona üstün geleceğine delalet eder. Cafer-i Sadik (RA) a göre: rüyasında bir kimse ile birlesip üzerine gusül etmesi gerektiğini görmek rüyasinin tabiri, eğer rüyada tatmin olmuşsa, batildir. Çünkü bu rüya seytanidir. Zina rüyasi hiyanete delalet eder. Komsusunun karısı ile birlesme yaptığını görmekte hayır yoktur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada cinsi münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandiğinda üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batil bir rüya oldugundan tabir edilmez. Düsmani ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarınin birisiyle cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, on lara iyilik eder. Tanımadığı bir adamla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir. Rüyada cinsel ilişki de bulunmak istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyada küçük bir kizla cima ettiğini gören kimse, bakire bir kizla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanli ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da örtülü olsa, hayra işarettir. Bir insanın rüyada tanımadığı bir kadınla cinsi münasebette bulunmasi, o kadının görünüsünce o insana anz olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasina işarettir. eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakim şeyler bağislamasina ve malik olduğu seyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasina işarettir. Rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yapma gitmek, sefere çıkmak, savasmak ve insanın din ve dünyaca istediği seyden muradina kavuşmasina işarettir. Rüyada hanımı ile cinsi münasebet yaptığını gören kimse, hanımından umdugu şeye veya hanımı kendisinden ümit ettiği şeye işarettir. Zina eden bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelligi nisbetinde dini emirleri yerine getirir. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlikla dini bahişlerden hayırlı bir şey duyar. Bir kadın rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kadının münasebette bulunduğu kadının sirrina muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadını tanimiyorsa, boş bir işle uğraşmasina işarettir. Evli bir kadın, rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasından aynlacağına işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kimsenin öleceğine işarettir. Bir kimse rüyada cinsiyet organi ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malını israf ederek sarfetmesine ve esini bosamasina işarettir. eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasina, bazen de kendisine nikahi haram olan kadına yaklasmasina işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir