Cennetcennet görmek camiye, zikir meclisine, hacca, cihada, salih amellere, gerçek ilme ve çarşı-pazara; Cennete girdığını görmek sevincç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nimet ve güzel rızka nail olmaya, Cennette olduğunu ve oranın meyvelerinden yediğini,, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde oturduğunu görmek salih amellerin güzel sonuçlarını almaya, mutlu evliliğe ve hayırlı evladlara nail olmaya; Cennette gezindığını görmek hayırlı ve sürekli rızka, şeref ve itbar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya, Cennete girdiği halde oranın nimetlerinden yiyip, sularından içemediığini görmek, alim olduğu, imkanı bulunduğu halde bu ilim ve olanaktan hayırlı yönde istifade etmemeye, Cennetten kovulduğunu görmek fakirlik ve zillete düşmeye, imtihanlara tabi tutulmaya; Cennetin haznedarını görmek sürekli sevince; onun iltifat ve ihsanına nail olmak Allah Tealanın rızasını kazanmaya, bu meleğin kendile iltifat etmedığını görmek, Cenneti hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine delalet eder.

Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir. Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir. Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir. Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir. Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.

Rüyasında cennet gören kişi, umduğuna kavuşur, düşlediğinden, umduğundan kat kat üstün duruma gelir.

Rüyada cennete girdığını görmek, ferah ve sevince ve Allah (C.C) tarafından hayra ve selamete ulastirılacağına delalet eder. Cennet meyvelerinden yediğini veya kendisine biri tarafından verilip, onları yediğini görmek, hayra, menfaate ve bol-luga işarettir. Eliyle cennet meyvesini toplayıp yediğini gören ilim öğrenir, ama ondan kimse faydalanamaz. Cennet hurileri ile bir-likte olduğunu görmek, son nefesine kadar nimet içinde bulunmaya delalet eder. Cennete girmek istediğini, fakat girmekten yasaklandığını görmek, dünyada fesat ve isyana meyil etmeye delalet eder. Yüzüne cennet kapısının kapandığını gören, anne ve babasına isyan eder. Cennete yaklastiğini ve sonra yoldan geri döndüğünü gören hasta olur ve bu hastalıktan ölür. Bir melegin kendisini elinden tutarak cennete götürdüğünü gören, Allah-u Teala (C.C.) huzurunda tövbe eder ve yakında vefat eder. “Cennete gir”denildigi halde girmekten çekindığını gören, din yolunda yürümekten kaçınır. “Cennete girer misin?” diye kendisinden sorulduğunu gören miras yer. Kilicini çekerek cennete girdığını gören tövbekar olup, yeni-den ibadete başlar. Tuba ağacının altında oturduğunu gören kimsenin, dünya ve ahirete ait muradi hasıl olur. Cennette serbet veya süt içtiğini gö-ren alim ve zengin olur. Cennet nimetlerini görüp de yemek işte-medığını gören, dine karşı ilgisiz olur. Cennette olduğu halde ateş-te yakildığını gören, bir başkasının haram malından yer. Cennette kendisine büyük bir kösk verıldığını gören, büyük bir ise girer ve-ya çok iyi bir evlilik yapar. Cabirül-Mağrıbiye göre; rüyasında cenneti gören, son de-rece feraha ve bolluğa kavuşur. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve orasinin cennet olduğunu sanan kişi, bir bilğine veya zengin birine arkadaşlik eder. Elinde cennet kapısının anahtarlari bulunduğu-nu görmek, iman ile vefat edeceğine işarettir. Cennette olup, kendisinin oraya layık olmayan bir iş işlediğini gören, günah işle-mis olur. Bir hastanin cennete girdığını görmesi, onun öleceğine delalet eder. Abdulgani Nablusiye göre: rüyada cenneti görmek, daima hayırla yorumlanır. Cennete girdığını, fakat içeriye giremedığını görmek, bu rüyayı gören için bir müjdedir. Cenneti rüyasında açıkça gören, dünyada her şeye, her muradina erişir, bükün sıkıntısi geçer. îbni Kesire göre: rüyasında kendisine “cennete gireceksin” denildığını gören kimse, dünyada bilgi ve ilim sahibi olur. Cennete gülerek girdığını görmek, Allahi (C.C.) çok ,çok anmaya delalet der. Kendisini cennet bahçelerinde dolasiyor görmek, ferahlik ve sevince; cennet meyvelerini agaçlarından kopararak yediğini görmek, halk içinde sevilen bir kişi olduğuna; cennetin suyundan, serbetlerinden avuçlan ile alıp içtiğini görmek, dünyanın her türlü nimetinden faydalanacağına işarettir. Cennette meleklerin yanina gelip, onu selamladiklarıni görmek, dünyada iken cennete girecek kadar iyi bir sevap işlediğine;cennet hurmasini yediğini görmek, dünyada rahat bir ömür süreceğine delalet eder. Bütün dünya insanlarınin cennete girdiklerini görmek, ucuzluga, hükümetin adaletine, ekin ve yiyeceklerinin bolluguna, bereketine işarettir. Cennetten kovulduğunu görmek fakirliğe düşmeye delildir. Bir başka rivayete göre de: Cenneti görüp fakat oraya girmedığını gören kimsenin rüyasi, onun için hayır ameliyle müjdedir. Bazılan, Cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye işarettir ve ondan üzüntü ve keder gider demişlerdir. Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildığını gören kimse niyet ve kasd ettiği hacc ve cihaddan yahut üzerinde israr ettiği günah ve Kuşurdan tevbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir. Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin anne ve babasından birisi vefat eder. Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanip açilmadığını gören kimse, anne ve babasına aşı olduğuna ve ondan razi olmadiklarına işarettir. istediği kapıdan cennete girdığını gören kimsenin anne ve babasınin kendi sinden razi ve hosnut olduklarına işarettir. Cennete girdığını gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir. Cennete girdığını gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur. Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yedigi meyve kadar ilimle n ziklanir. Cennetin su, sarap ve sülünden içtiğini gören, ilim ve zenginlige işarettir. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyasi, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delildir. Cennete ne zaman girdigim bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete işarettir. Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasina verdiğini gören kimse, amel etmedigi ilmini amel edecek birisine ögretmeye işarettir. Kevser suyundan içtiğini gören kimse bir makarna nail olup, düşmanlarıni yener. Kendisini cennet kösklerinden birinde görse, güzel bir kadınla evlenir. Cennetin kapıcisini görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yasayisa ve belalardan emin olmaya işarettir. Meleklerin onun yanina girip kendisine cennete selam verdiğini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel işlemiş olmasına ve iyi bir sonla öleceğine işarettir. Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delildir. Cennete girmek bazan güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa işarettir. Hasta bir kimse cennete girdigim görse hastalığından iyişlesir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allahtan korkmaya işarettir. Cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya faideli ve menfaatli şeylerin eline geçmesine ve rızka işarettir. Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerim görmek, senenin bolluk ve ucuzluguna, meyve hububat ve ziraata gelecek berekete delildir. Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir. Savas aletleri ile cennete giren şehit olarak ölür. Kitapla beraber cennete girdığını görmek ilim ve güzel amele işarettir. Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdığını gören kimse, malının zekatim vermek sayesinde cennete girer. Hanimiyla beraber cennete girdığını görmek, dünyada hanimiyla iyi geçinmeye işarettir. Rüyada cenneti görmek, camiiye, zikir medisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele işarettir. Rüyada cennet nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini veya agaçların gölgesinde gölgelendığını yahut cennetin hurilerinden bir şey gördüğünü görse, ilim, hidayet, rizik, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut şehit olarak ölmesine işarettir. Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Söyle ki, su nehri rızka süt nehri fitrata sarap nehri, Allah sevgişinden meydana gelen sarhosluga ve Allahin haram kildigi şeylere bugzetmeye, bal nehri ise ilim ve Kurana işarettir. Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, ese ve hayırlı evlada işarettir. Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gidecegi yerin hoş ve güzel olmasına işarettir. Bazen de ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlanmaya işarettir. Cennetin kösklerine girdığını görmek, yüksek rütbe elde etmeye, iftihar edilecek ise girmeye, genişlik ve zenginlige ve güzel akibete işarettir. Cennetin haznedan Ridvan (R.A.)i görmek, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve duanin kabul edilmesine işarettir. Cennete girip onun meyvesinden yemedığını, nehirlerinden içmedığını gören kimsenin, sahip olduğu ilimden faide gönnemesine işarettir. Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (A.S.)in hikayesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına işarettir. Korku halinde olan kimsenin cennete girdığını görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine işarettir.

Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var. Eğer hasta veya zor durumdaysanız, yakında hayatınızın yoluna gireceği anlamındadır.

Rüyada cenneti görmek; miras kalınacağına, cennete girmek istediği halde engellenirse; hacca gidilemeyeceğine, cennet kapılarından birinin kapandığını görmek; akrabalardan birinin vefat edeceğine, cennete girmek; rahat bir yaşam sürmeye, cennetten kovulmak; hastalığa işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir