Cebrail (a.s.)Vahiy meleğini görmek sonunda şehid olarak ölmeye, bu dünyada izzet, şeref ve yüceliğe ermeye, emin ve güvenilir olmaya, doğru söylemeye, Onu görmek astronomi, din ve dünyanın diğer ilimlerine, Onu üzüntülü görmek şiddet ve azaba delalet eder.

Cebrail (A.S.)i sen olarak kendisine bir nasihata yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet müjdeye işarettir. eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise sifa bulur, korkuyorsa korKuşundan emin olur. eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hacc etmemis ise haccetmek nasip olur. Rüyada Cebrail (A.S.)i görmek, sehid olarak ölmesine delildir. Cebrail (A.S.)dan yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasına işarettir. Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail (A.S.)a düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri Yahudilerin görüş ve fikrine uygun bulunmasına ve Allahü Teala Hazretlerinin emrine muhalif olan işleri yapmasına işarettir. Cebrail (A.S.)i görmek, ilimlere muttali olmaya işarettir. Bir kimse Cebrail (A.S.)i üzüntülü olarak görse o kimseye siddet ve azab isabet eder. Cebrail (A.S.)in kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, övgüye layık büyük bir alim olur ve arkadaşlari arasında saygı görür. Cebrail (A.S.)i görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklasmis olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduğuna işarettir. Cebrail (A.S.)i görmek, bazen de nakil ve düşman üzerine nusret ve galebeye işarettir. Cebrail (A.S.) suretine girdığını gören kimse, cömert, hayır ve bereketi çok olur.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir