Çarşı ve pazarİnsanların geçim vasıtalarına, hayatı devam ettirmek için insanların uymakla yükümlü olduğu iş bölümüne, Geniş ve kalabalık çarşı bolluğa, dar ve eski çarşı hayat pahalılığına Çarşı bazen gaflete, dünyaya dalmaya, savaş ve mücadeleye delalet eder. Çarşıdda satılan veya satın alınan şeyler için, tabirnamenin ilgili maddesine bakınız.

Rüyada çarsi görmek artisa delalet eder. Rüyasında bir çarsida gezindığını görmek, yeni bir iş tasarladiğına, çarsidan bir şeyler satın aldığını görmek, rızkınin bollasacağına; çarsida bir dükkanin önünde satılan şeylere baktığını gör-mek, besledigi bir ümidin hakikat olacağına; genellikle çarsi bir ibadet yeri ile de yorumlandigi için çarsida alışveriş etmek bazıla-rinca ibadete de yorumlanır. Aldigi malların bollugu yaninda, yaptığı ibadetin de Cenabi Hakk (C.C) tarafından kabul edildiğine işarettir Çarsi-pazar kazançla yorumlanır. Rüyanızda bir pazardan alisveris ettiğinizi veya pazari dolasip alacağınız seyleri hesapladığınızı görmek, kazanıcınız ile masrafinizin, yani bütçenizin denk olmadiğına, birçok şeylere ihtiyacınız olduğu halde, paranizin kit olması yüzünden alamadığınıza delalet eder. Çarsiyi bazı tabirciler savas meydani ile de yorumlarlar. Çünkü savas bir çesit ticaret meydanidir. Savas kazanan ganimet elde eder. Ve kazanca girer. Bazı yorumculara göre de çarsi bir çesit mescittir. Nitekim mescit de çarsi olarak yorumlanır. Bir kimse kendisini bilmedigi bir çarsida bir mal sattığını ve sattigi maldan zarar ettiğini görse, eğer bir okulda okuyorsa, tahsili yarida kalır; bir yerde çalışıyorsa, işinden olur. Bir iş yapmak veya evlenmek niyetinde ise, bu niyeti suya düşer. Çarsidan bir mal alıp evine geldığını ve eve dönünce o malın elinde olmadığını görmek, ümit ettiği ve beklediği şeylerin olmayacağına delalet der. Çarsiya gelip de her tarafi boş ve hiçbir şeyin satilmadığını görmek, ibadetinin noksanlığına, dini emirleri yerine getirmediğine işarettir. Çarsida her şeyi oldugundan daha çok ve bol olduğunu görmek, rüya sahibinin dini inancinin kuvvetli olduğuna, ibadetini Islam sartlarına göre yerine getirdiğine ve Allahin (c.c) katinda makbul bir kul olduğuna delildir. Çarsida bir fakir görüp, onu yanina alarak, almak istediği her şeyi alıp, ona hibe eden kimse, cennetin sakinlerinden olur. Çarsidan atla geçmek murada; araba ile geçmek, muradinin çabuk olacağına; çarsi ortasinda durup namaz kilmak, evli ise çocuğu olaca-ğına; bekarsa evleneceğine işarettir. Çarsiya gelip de hiçbir şey almadan döndüğünü gören, ümit ettiği kazancı elde edemez. Çarsi, satildigi malların cinsi ile de yorumlanır, söyle ki; mesela bakircilar çarsisi tabir namede bakirin delalet ettiği sembol ve yorumlar göz önünde tutularak yorumlanır. Böylece her çarsi hangi malın çarsisi ise ona göre tabir edilir. Ünlü tabircilerin yorumlarına göre, çarsiların satılan mallara göre tabirleri kısaca söyle: Helvacilar çarsisi, Islam dinine, kumaşçilar çarsisi mutluluğa, yüksek memuriyetlere, bol kazanca; mücevherat çarsisi Allah (c.c) daimi surette anmaya, zikretmeye, ilim tahsiline ve savasa; bakircilar çarsisi hafif bir hastalığa, bekarlar için evlenmege ve fe-nalik ile yorumlanır. Yüncüler çarsisi geniş rızk ve miras almaya;

pamukçular çarsisi malının artacağına, zenginlige, batildan hak-ka dönüse, tahil (hububat) çarsisi ziraata, bol ürün almaya; sebze halini görmek geçim darlığına, balık pazari rızka ve berekete, de-niz yolundan iyi haberler almaya; kasaplar çarsisi kan dökülmesine, evde tartismaya; yagcilar çarsisi istek ve sehvetlerin artmasına, hastalıktan iyiliğe kavuşmaya; halicilar çarsisi deniz yolculuğuna; saraçlar çarsisi ilim ve çocuk sahibi olmaya; mezeciler çarsi-si ferahlığa, sevince; eczaneler mal saklamaya ve sırları sakli bulundurmaya; Buğday ve un çarsisi ucuzluk ve bolluğa, korkudan emin olmaya; keresteciler çarsisi ayrılığa; kiremitçiler çarsisi ev sahibi olmaya veya yeni bir eve tasinmaya; demirciler çarsisi, yükselmeye ve güzel davranislara; kavaflar çarsisi evcil hayvanlara, hizmetçilere; çadircilar çarsisi çocuklara ve kısa gezilere; hasirci-lar çarsisi karin ağrısina; kalaycilar çarsisi,yeni mallar edinmeye, süse ve ziynete; sandikçilar çarsisi anlayis ve güzellige; asçilar ve lokantacilar, hastalıktan kurtulmaya ve iyilesmege; sise ve cam eşya (züccaciye) çarsisi yara,ayrılık ve kovulmaya; kağıtçilar çar-sisi mahkeme ve devlet dairelerine düşmeye; camcilar çarsisi, küskünlüge, hafif ağız tartismalarına; kuru yemişçiler ağız tadına ve dostluğa; manavlar çarsisi ise yazlik kısa gezilere ve mutlu günler geçirmeye delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen çarsi ve pazar mescide işarettir. Bazan çarsi ve pazar bir topluluğun kazanarak kar edeceği ve diğer bir topluluğun da elindekini kaybedeceği bir savasa işarettir. Bir kimse rüyada tanımadığı bir çarsida bir eşya yı kaybetmis veya orada bir fayda görmüs yahut zarar etmis olduğunu görse, eğer rüya sahibi uyanıkken cihad ve savasta ise o kimse savastan kaçarak şehitlik mertebesine nail olmaktan mahrum olur. eğer Haccda ise Haccmi tamamen yerine getiremez. eğer talebe ise talebeligi terkeder. Yahut ilmi, Allah (C.C)in rizasinin dışında bir gaye için öğrenir. eğer bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise o kimse cuma namazim terkeder. Rüyada alisveris ederken bir şey çaldığını gören kimse eğer savasçi ise hainlik yapar ve ganimet malından bir şeyler çalar. Bir kimse rüyada bilinen bir çarsinin halkı ile dolu olduğunu, yahut yangin olduğunu veya saf ve berrak bir suyun yolun ortasinda aktigim, veya o çarsinin etrafı saman ile doldurulmus olduğunu, ya da içinde güzel bir rüzgarın estiğini görse rüya sahibinin ailesinin geçiminin yerinde olduğuna ve onların kazanç sağlamalarına işarettir. Bir kimse rüyada çarsi balkinin uykuda olduklanm yahut dükkan ve hanların kapanmis olduklarim yada örümceklerin dükkanlar veya satılan esyalar üzerinde yuva yapmış olduklarim görse o çarsida alisverisin durmasina işarettir. Bazı tabirciler rüyada görülen çarsi dünyaliktir, dediler. Bundan dolayıdir ki rüyada geniş bir çarsi ve pazar görse, hali geniş ve malı çok olur. Bazı tabirciler, çarsi, üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasina binaen izdirap, keder, eziyet, münakaşa ve şerri tahrik etmek gibi şeylere işaret eder, dediler. Rüyada görülen çarsilar fayda ve riziklara, hastalıklardan sifa bulmaya işarettir. Bazen de çarsilar yalan ve günaha üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Rüyayı gören çarsida sesini yükselterek Allah (C.C.)i zikrettiğini görse iyilikle emredip kötülükten nehyetmesine işarettir. Rüyada çarsi ve sokaklarda halk bulunmasa veya çarsi balkinin ölmüs olduklarim görse, alisverisin durmasina veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela eriserek malların telef ve helak olmasına yahut piyasanin pahalı olmasına işarettir. eğer rüyada kitapçilar çarsisini görse hidayet ve tevbeye, ser ile mücadele yapılmasına işarettir. Rüyada eczacilar çarsisini görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada işarettir. Helvacilar çarsisini görmek iman ve Islama işarettir. Kumasçilar çarsisini görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işini gizli tutmaya işarettir. Kuyumcular çarsisini görmek, ferahlik ve ziynetlere, zevce ve evlatlara işarettir. Bakircilar çarsisini görmek, ser ve sıkıntılara, bas ağrısina, bekar için evlenmeye, evlat ve sevince işarettir. Silahçilar çarsisi savas ve münakasaya ve düşmana galip gelmeye işarettir. Yüncüler çarsisi, fayda, rizik ve mirastan elde edilecek mala işarettir. Pamuk çarsisi malın artmasına rızka ve batildan hakkın meydana gelmesine işarettir. Tohum çarsisini görmek nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara işarettir. Sebze çarsisini görmek, çoluk çocuğunun nafakasini kısaltmaya ve geçimin darlığına işarettir. Bazen de bu rüya güç şeyi kolaylastirmaya işarettir. Balik pazarim görmek rızka ve helalden olarak birbiri arkasinca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye işarettir. Kasapçilar çarsisi savas meydanina işarettir. Zeytin, tereyagi ve bal çarsisini görmek arzu ve sehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıktan sifa bulmaya işarettir. Saraçlar çarsisini görmek, kara yolculuğuna işarettir. Meyveciler çarsisini görmek salih bir amele ilim ve evlada işarettir. ilaç için bitki kökü satılan çarsiyi görmek, malı muhafaza etmeye ve sirian gizli tutmaya işarettir. Buğday çarsisini görmek, ucuzluk ve bolluğa korkudan emin olmaya işarettir. Keresteciler çarsisini görmek nifak terfika ve bir araya gelmeye işarettir. Demirciler çarsisini görmek, ser, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya işarettir. Bazen de bu rüya rizik ve menfaata işarettir. ipekçiler çarsisini görmek izzet, mal ve salih amele işarettir. Çadircilar çarsisi yolculuğa bazen de ölüler için kefen satılan çarsiya işarettir. Hasircilar çarsisi, meydana gelen hastalığa işarettir. Sandikçilar çarsisi, hafiza ve anlayisa işarettir. Siseciler çarsisi, riya, nifak ve kovuculuk etmeye işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir