ÇamurDin ve mala, işi toprakla ilgili olan kimse için kazanca, Çamur yemek mal biriktirmeye. Bulamaç çamurla evini sıvadığını görmek salih kul olmaya, Çamurla Kabe duvarını sıvamak hacca gitmeye, Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini sıvadığını görmek Onu ziyarettle birlikte haccetmeye, cami sıvamak islamiyete hizmetle şeref ve ecir kazanmaya, Sulu çamurda yürümek üzüntü ve kedere düşmeye, Sulu çamur kötü ahlaklı kadına, düşmanlık ve sıkıntıya, borca ırz ve namuş hakkında söz söylemeye, Kuru çamur görmek rızka,Hastanın çamur görmesi vefat etmesine, Çamur karan birini görmek üzüntüye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Balçık, Kerpiç.)

Rüyada çamur görmek bir ikaz işaretidir ve dikkatli olarak davranılması gereken olayların yaşanacağına ve halihazırda da bir takım hatalı işlerin içinde olabileceğine işarettir .

Hep kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamura girdığını gören kişi mutlaka bir sıkıntıya düşer. Rüyada çamur bir ikazdır ve dikkatli olunması gereken olayların yaşanacağına ve halen bazı hatalı işlerin içinde olduğunuza yorumlanır. Bu çamur balçıksa sıkıntı artacaktır. Ancak çamurları temizleyen bir süre sonra sıkıntılarından kurtulacak demektir.

Rüyada yerden çamur aldığınızı gördüyseniz düşmanınıza boyun eğeceğiniz anlamına gelir. Çamur, aile hayatında da gergin günler geçireceğiniz anlamındadır.

Hemen her türlü sıkıntıyı simgeler.

Rüyada çamur görmek para ve servetle yorumlanır. Sokakta giderken üzerine çamur siçradığını görmek, yeni bir iş sahibi olacağına; bir çamura düstüğünü görmek, beklemediği bir mirasa konacağına; çamur içinde bir şey bulduğunu görmek, piyango veya benzeri bir yerden eline para geçeceğine işarettir, Rüyada yağmur suyundan dolayı meydana gelen çamur görmek hayırlı değildir. Bir rivayete göre çamura basmak, dünya işlerinde uğraşmaya ve düsünmeye delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamur yapmakla sağliyan kimse için bu rüya hayırdır. Çamurla bina yapmak, din ve imana işarettir. Kuru çamur mal parçasidir. Rüyada Resulullahin kabrini çamurla sivadığını gören kimse, hacca gider. Yas bir çamurla evini sivadığını gören kimse, salih bir adamdir. Çamur yediğini gören kimse, ondan yedigi miktarca mal yer. Bina için yapilari çamur, rizik ve faydadir. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada çamur görse öleceginden korkulur, dediler. Çamura girdığını ve üzerine çamur sürdüğünü gören kimse, hasta ve perişan olur. Kati ve kuru çamur para cinsinden olan maldir. Yas çamur ise, durumun düzelmesidir. Pismis çamuru yemek, giybet ve iftiradir. Hasta için çamur görmek, ölümdür. Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşecegi üzüntü ve kedere, erisecegi fitne ve mesakkate işarettir. Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdigim görse, o kimse bir belaya veya zindan ve hapse ya da çesitli mihnetfere gir meye işarettir. Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizledığını gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca kederden kurtulur. eğer çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizleyemezse, o sahsa isabet eden çamur miktarinca günah ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada başını saç ve sakalinin sulu çamurda bulunmus olduğunu görse, o kimsenin ekincilikle uğraşmasina toprak ve çamur işleriyle meşgul olmasına işarettir. Rüyada çamur yaptığını gören kimse, iyi bir amel işler. Bazan çamur yapan kimseyi görmek üzüntü ve kedere işarettir.

Daima kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamur hemen her türlü sıkıntıyı simgeler. Çamura girdığını gören bir insan muhakkak bir sıkıntı alır. Bu balçık çamuruysa sıkıntı kat kat artacaktır. Ancak rüyasında çamurları yıkayan temizleyen kimse bir süre sonra sıkıntılarını geride bırakacaktır.

Daima kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamur hemen her türlü sıkıntıyı simgeler. Çamura girdığını gören bir insan muhakkak bir sıkıntı alır. Bu balçık çamuruysa sıkıntı kat kat artacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir