Cami, mescit ve medreseBüyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara, Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alim ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete, Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye, Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye; Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete, Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine, Bir vasata ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye, Camide öldüğünü görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya, Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına, Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına, İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder. ( Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare.)

Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir. Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanilan bir kişi olur. Cabir ül-Mağrıbiye göre: Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlasilarak lekelenmeden kurtulur. Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur. eğer hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapısindan girerek hemen secdeye kapan-dığını görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabul ettiğine delildir. Bir mescit veya camie gelip kapısini kapalı bulmak, işlerinin güçleseceğine; kapısının açilip içeriye girdığını görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdığını görmek, akrabalarından ilışığıni kesip, artık onlara yardım etmeyeceğine; cami ve-ya mescit içinde öldüğünü görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve taninmis bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasirlarıni eskimis görmek, karisinin veya kocasının iyi yolda olmadiğına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir şeyin oldu-gunu görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanın ticaret maksadıyle pazara çıkmasına işarettir. Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kurana, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye işarettir. Sehir camii, kale olarakta yorumlanır. Camiinin tavani, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. Camiinin lambalari, icap ettiği zaman verdiği malidir. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasına gelir. Camiinin kapılari devlet başkanının korumalaridir. Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlari, çagin islam hukuku bilginleridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanlari toplamaya kalkismasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanımı ve ona layık olan seyidir. Bazen de camiinin mihrabi helal rızka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kuran ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısi kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir. Camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün degismesi anlamina gelir. Camiinin etrafında olan sadirvan, subaylar ve askerler için kislalar gibidir. Sehir camiii, oranin halkına işarettir. Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin llderlerine, asaği taraflari şehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devlet başkani yahut hatibine işarettir. Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kilmak için camiide toplananlara işarettir. Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine işarettir. Camiinin kapılari şehrin işçileri, bekçileri, polişleri ve emniyet mensuplaridir. Bu zikrolunan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.

Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muraınıza ereceğinize işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir