Çalar saatRüyada rakkasli veya rakkassiz bir çalar saat görmeniz, artık çalışma hayatınızda yorgunluk ve bitkinlik duyduğunuzdan dolayı işlerinizi başka birisine devretmegi düsündüğünüze delalet eder. Saatin çalis adedine göre bu rüya yorumlanırsa söyle bir ifade meydana çikmaktadır:Saatin biri vurmasi uyarı; .ikiyi vurmasi, yeni bir ise teşebbüs;üçü vurmasi yeni bir ise baslama, dördü vurmasi sermaye artiri-mi; besi vurmasi, yeni ticari sahalar arastirma; altiyi vurmasi ti-cari ortakliklar; yediyi vurmasi yeni personel ihtiyaci; sekizi vurmasi işi fabrikasyona dökmek; dokuzu vurmasi vergi ve ka-zanç bilançosu; onu vurmasi, yeni teşebbüsler; on biri vurmasi yorgunluk; on ikiyi vurmasi işi varişlere devretmek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir