BurunBurunda görülen mükemmellik ve güzellik dünyada iyi yaşamaya, Burunda görülen noklanlık ve çirkinlik kişinin işindeki ve davramışlarındaki noksanlık ve çirkinliğe, Burundan malum olan sıvının gelmesi kadri yüce bir insandan iyilik görmeye, Burna sinek vss. girmesi sıkıntıya, burundan böyle bir şey çıkması evlad sahibi olmaya, Burnundan konuşmak nimet ve mevkinin elden gitmesine, Burundan içeri kan vs. gitmesi dünyalık gelmesine, çıkması ise mal kaybına, Burnun büyümesi sermaye artmasına ya da makam terfiine, İki burun ev içinde meydana gelecek tartışmaya, evin çocuğu yoksa iki çocuğa ya da iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye, Burun uçunun kesilmesi ayıplanacak bir iş yapmaya, hastanın burun ucunun kesilmesi onun ölümüne, Burna kötü bir şey kaçması kişinin öfke ve gazabını yenmesine, Tanınmayan burun beklenmedik bir haber almaya delalet eder.

İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.

İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.

İş hayatınızda hoş değişiklikler olacak.

Burun güzel, şekilli ise kişi sağlığına kavuşur. Burnun küçüldüğünü, renginin koyulaştığını gören kişi ise sıkıntıya düşer.

Danyal aleyhisselama göre: Rüyada burun, mu-rat ve ömür uzunlugu ile tabir edilir. Burnundan sümük aktığını gören büyük ve kıymetli bir kişiden hayır ve menfaat görür. Burnundan sinek veya ona benzer bir şeyin çıktığını görenin bir çocu-gu olur. Burnuna bir sinek veya benzeri bir şeyin girdığını görmek hayır değildir. Burnunda bir delik olup onunla burnunun asağiya çekildığını görmek rüya sahibinin alçak gönüllülüğüne veya büyüklerden bir menfaat geleceğine işarettir. Burnunun nezleden aktığını gören kimsenin işleri bağlanir, zorluga uğrar. Burnundan konuştuğunu görenin kismeti daralir. Burnundan kan gelmesi iki şekilde yo-rumlanir: Rüya sahibi burnundan kan geldi derse, malı artacağına, başkası derse malının elinden çıkacağına işarettir. Burnunun kesildığını görmek bes şekilde tabir olunur: Kendi veya evladı için sünnet, bulunduğu mevkiden asaği inmek, çabuk ölüm, bela, çocuğunun veya esinin ölmesi. Burnunun büyüdüğünü görmek bir mevkide bulunuyorsa mevkiinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına; fakirse zenginlige; aksine burnunun küçüldüğünü görmek, bu rüya-nin ziddina delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardes, koca, arkadaş gibi insanların iftihar ettiği şeyler üzerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bumunu güzel görmesi halinin güzelliğine işaret eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, perişan olacağına ve birisine bugz etmesine işaret eder. Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itiban yüksek olmasıyla tabir edilir. Burnun altın veya demirden olduğunu görenin işledigi bir günah ve Kuşurdan kendisine bir belanin geleceğine işarettir. Rüyayı gören tüccar, burnu da altın vaya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur. Bazı kere burun rüyasi, insana gelecek haber Üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri bilen bir casusun gelmesine işaret eder. Kötü bir şeyin bumunda çıktığını gören kimsenin meslegi ise yaramaz hale gelir. Bazen burun, kendisinde yas ot ve çamur bulunan tepelere ve sel ugrayan yerlere işarettir. Bazen burun görmek, ahmaklik ve kibre ve kötü sözlere işaret eder. Bir kimse rüyada bumunun kısaldığım, sonra büyüdüğünü veya egrıldığını görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine işaret eder. Bumunun uçunun kesilmis olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisi ni halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına işaret eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunu ölmesi ile tabir edilir. Bumunun kanadığını ve bu kanin da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer. eğer kati ve rüyayı gören de çocuğu varsa o haram mal çocuğa gelir. Rüyada bumuna halka geçirıldığını gören ölür. iki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin sahitliklerim temize çıkarir ya da ev halkı ile aralarında muhalefet ve anlaşmazlık zuhur eder. Rüyada burnunun kesildığını gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde degisiklikler meydana gelir ve malı elinden çıkar. Bazı tabirciler, burun görmek, akrabaya işaret eder, demişlerdir. Bumunun olmadığını görenin merhamet ve sefkati yoktur. Rüyada güzel koku kokladığını gören kimse sevinç ve rahatlığa kavuşur. Rüyayı gören erkeğin hanımı hamile ise bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, burun görmeyi ana ve baba ile tevil etmişlerdir. Kötü bir şeyin bumuna kaçtığını gören kimsenin kizginligi gider.

İş hayatınızda önemli hoş değişiklikler olacak.

İş hayatınızda önemli hoş değişiklikler olacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir