BulutÇeşitlerine göre tabir edilir: İnsana görünce ürperti veren katran rengi, siyah bulut ilahi gazaba, şiddet ve fitneye, Yağmur bulutu bolluk ve berekete, Kümülüs türü beyaz bulutlar iyi amele, Eve giren ve onun her tarafına yayılan bulut, ilim ve hikmetirın, mal ve servetin ev halkının tamamına ve gelecek nesillere geçerek devam etmesine, Eve bir bulut parçasının girmesi oraya ziyarete gelecek salih ve kadri yüce bir insana, Bulutu tutup yere indirmek yüksek ilme, üstün bir dereceye ermeye, Bulutun gölgesinde olduğunu görmek, o yılı bolluk ve bereket ile geçirmeye, Buluttan elbise dikip giymek ilim, hikmet, refah ve diğer dünya nimetlerine, Bulutun üzerine binmek saliha bir kadınla evlenmeye, evli ise hacca gitmeye ya da arzu ettiği hayra ermeye, Başın üzerinde görülen bulut yüce mertebeye, insanlara etki yapan hak ve doğru söze, İzerinden bir bulut geçmesi sözünde duran keremli bir insandan iyilik görmeye, Buluttan bir parça almak mal ve mülkün artmasına, Bulutun üzerine binmek değişik ilimlere ve mutluluğa, Bulutun bir kimseye doğru yönelmesi her türlü hayırlı müjdeye, Bulutun üzerine ev yapmak ilim ve hikmetle birlikte mala, Bulut olup kendinden yağmur yağdığını görmek insanlara ilminden ve irfanından gelecek faydaya, Bulutun yere düşmesi şiddetliyağmura, sel felaketine ve düşman istilasına, Bulutun güneşi örtmesi devlet başkanının ölümüne, azline, devrilmesine ya da onu yönetimden düşürecek bir yenilgiye, Bulut toplamak, onları yüklenmek yahut onlarla konuşmak ilim ve hikmet sahibi olmaya, Bulu

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır. işarettir.

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır. işarettir.

Koyu renkli bulutlar, sorunlara ve hastalığa işarettir. Açık renkli bulutlar arasında güneş ışınları gördüyseniz, sorunların ardından gelen başarıyı gösterir.

Rüyada bulut, işlerin belli bir süre çıkmaza gireceğine, engelle karşılaşılacağına işarettir.

Rüyada basinin üzerinde bir bulut parçasi göre-nin makami yüksek, ve sözü dinlenir olur. Üstünden bir bulut geçtiğini gören, itimat edilecek bir adamın yakın bir arkadaşı olur ve ondan fayda görür. îbn-i Şirine göre: havada bulutların öte beriye gittiklerini gören, ilim adamlari ile sohbet eder. Bu rüyayı gören bir devlet bü-yügü ise, yabancı memleketlere elçi gönderip haberlesmek isteyeceğine işarettir. Evine bir bulut parçasinin girdığını gören, bir bil-gini evine misafir eder. Havada bir bulutu tutup yere indirdığını gören alim olur. Büyük bir mertebeye erer. Kendisini bulutların içinde gören o sene çok hayır ve bereket içinde yasar. Buluttan el-bise dikip giyindığını görmek, ilim sahibi olmaya, nimet ve bolluğa kavuşmaya işarettir. Gökyüzünü bulutların kapladığını ve yag-mur yagdığını görmek o yer halkının zahmet ve meşakkat çekeceklerine işarettir. Kirmanîye göre: bulutlari topladığını yahut yüklendığını veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim, bolluk ve mutluluğa kavuşmaya delalet eder. Bulutlar önünde olup, onları toplayamadi-gini gören, bilginlerle arkadaş olur fakat onlardan faydalanamaz. Siyah ve korkunç bulut görmek, o yer halkına Allahin (C.C.) gazabına işarettir. Evinde bir bulutun yayildığını görmek, ev halkı arasında bilginin ve zenginligin oluşuna delalet eder.

Ismail El-Esasa göre: korkunç siyah bir bulut görmek sid-det ve zarurettir. Yagmur bulutu, bereket, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını aldığını görmek, mal ve mülkünün artacağına işarettir. Bulutun üzerine bindığını görmek, çesitli bilgilere ve mutlu olmaya delalet eder. Bulutun kendisini karsiladığını görmek, emniyet, adalet, müjdeye delalet eder. Bulutların yere düstüğünü görmek, şiddetli yagmurlar ve seller ve çekirge baskinina, veya o yeri düşman alacağına işarettir. Bulutun günesi örttüğünü görmek, devlet başkanının ölümüne veya yenilgisine veya çekilmesine delalet eder.

Caferi Sadika göre: rüyada bulut görmek dokuz şekilde tabir olunur: Hikmet, başkanlık, devlet büyüklüğü, rahmet, na-musluluk, azap, yokluk, bela ve fitne. Bazılarına göre; bulut rahmete işarettir. Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittigi yere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek, bilmedigi ve beklemediği bir yerden bü-yük bir mirasa konacağına delalet eder. Bulutun renk degistirdi-gini görmek, hayatinda beklemediği desikliklerin olacağına isa-rettir. Bulutun gökyüzünü kapladığını ve gökten yağmur yerine kar yagdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir. Bu-luttan yağmur yerine süt yagdığını görmek, bereketli bir yılın ge-leceğine, bal yagdığını görmek, mutlu günler yasanacağına yo-rumlanir. Kendisinin bir bulut üzerine binerek gökyüzünde gezinti yaptığını görmek, dini inancinin kuvvetli olduğuna işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtulusu olan Islama işaret eder. Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim ve hikmete işaret eder. Bazen bulut, askerlere, arkadaşlara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi tasimasindan dolayı deveye işaret eder. Bazen de gemilere, bazen hamile kadınlara veya yagmura işaret eder. eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yildinm bulunursa devlet başkanin vergi almasina, iskence ve emirlerine işaret eder. Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasinda kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse inançsiz ise, Müslüman olur. Mümin ise nimete nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada yük arabasi denizde gemisi varsa, onlar gelirler. Bulutların üstüne bindigi gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve istegi varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendişinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle söhret bulur. Halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda birbirini takip eden yağmur bulutlarınin gelmesi, onlarda azaba dair bir işaret ve alamet yoksa, o yere halkın gelmesini beklediği bir vali gelir. Yahut oraya askerler gönderir veya gelir. eğer bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut agaç ve bitki örtüsü üzerine inse, sel ve yağmur çekirge veya serçe Kuşlarınin meydana çıkmasına işaret eder. Bununla beraber mezkur bulutlarda kati ve şiddetli rüzgar, ateş, tas, yilan ve akrep gibi üzüntü ve kedere işaret eden hoslanilmayacak şeyler var ise, o yer halkı aleyhinde meydana gelecek, onları yerlerinden çıkaracak yagmaya yahut yolculuklarında vefat eden bir takim kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine işaret eder. Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ya da onların nebatat, hububat ve maisetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya vebaya ya da onların arasında yayilacak ve ilan olunacak bidat mezheplere işaret eder. Bazı tabirciler, bulut güçlü bir vali, sefkat ve merhametli devlet adamı veya alim bir kimsedir, dediler. Bir kimse rüyada bulutlara kanstiğini görse, vasfettigimiz milletten bir kimse ile arkadaşlik yapar. Bulutu yediğini gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir seyle menfaati enir. Bulutlari topladığını gören kimse, vasfedildiği gibi bir adamdan hikmete nail olur. Buluta malik olduğunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur. Bir kimse rüyada buluta karissa ve ondan birsey almasa, o kimse alimler ile oturur. Onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden birsey almaz. Buluta bindiğinl gören kimsenin, işi ve sansi yüce. film ve hikmette kadri yüksek olur. Çocugunun buluttan olduğunu görse, onun dünyasi hikmettendir. Dünyasinin bulut olduğunu görse, çalışma ve hayreti hikmetle olur. eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir. Bulut üzerine bir ev yaptığını görse, o kimse hikmet ve yükseklikle beraber helalinden dünyalığına nail olur. Bulut üzerine bir kösk yapsa, istifade edeceği bir hikmet sebebiyle günahlarından kaçınır. Hayirlara ve cennette kösklere nail olur. Elinde yağmur yagan bulut olduğunu görse, yine hikmete nail olur. Usanindan hikmetli söz çıkar. Kendisinin bulut olduğunu görse ve halka yağmur yagdirsa kendisi mala nail olur, halk da onun malından istifade eder. Bulutun yükseldiğini ve üzerine altın yagdirdığını görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye öğrenir. Yagmur olmayan bulutu görmek, valilige layık olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna işaret eder. Tüccar olan kimse için satacagi veya zimmetinde olacagi bir şeyde Hakka riyayetsizlik eder. Alim ise, ilminde kiskanç olur. Zanaatkar ise, meslegini devamlı ve iyi yapar. Rüyada gökten bir bulutun indığını genişleyerek her tarata yağmur yagdirdığını görse, devlet başkani o yere adaletli bir kimseye vali eder. eğer bulut siyah olur veya yağmur yagdinrsa, vali adaletli olur. Bazı tabirciler, eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler. Bulutu vaktinde ve yağmur yagdirdigi halde görse, Allah-u Teala Hazretler (C.C.) o şehirde rızkı .geniş eder. eğer halk kıtlık halinde iseler, Allah-u Teala (C. C.) onların rızkı geniş eder ve kitligi kaldinr. Yagmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaata nail olur. Bazen bulut şiddetli soguga veya mahzunluga işaret eder. Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehire veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya hastalık isabet eder. eğer gögü yerden gökyüzüne kalktiğini ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve bereket işaret eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun istegi yerine gelir, yolculuğundan salimen döner. eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer, onun üzerine bütün işleri yoluna girer. Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder. Yeryüzünden göğe yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa işaret eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına işaret eder. Kırmızı bulut, issizlige, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soguga yahut üzüntüye, bazen de kırmızı bulut, o sehre girecek askere ve hilekara işaret eder. Bir kimse rüyada buluttan birsey aldığını görse ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur. Buluta bindığını yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder. Bulutun kendisini karsiladığını gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi fesatçi kimse ise, o kimseye erisecek azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyada bulutun günesi örttüğünü görmesi devlet başkanina isabet edecek tehlike ve hastalığı veya görevinden azledileceğine işaret eder. Bulut üzüntü, sıkıntı veya korukuların gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına işaret eder.

Koyu yağmur bulutları, sorunlara, Yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir. Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.

Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir