BuğdayBuğday ekmek Allah (c.c.) rızası için iş işlemeye, Onun yolunda savaşmaya ve güçlükle beraber hayırlı rızka, Rençberin harmanda buğday karıştırması bolluğa, Buğday satınalmak berekete ve nesil çokluğuna, Buğday ekilen tarladan arpa bitmesi, kişinin görüündüğünden salih ve iyi olduğuna, Buğdayın yerine yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine, Buğdayın ekildiği tarladan acı ve yenmesi mutad olmayan bir bitkinin çıkması şüpheli mala ve faiz yemeye, Taneleri olgunlaşmış yeşil başak bolluk seneye, sapı üzerinde görülen kuru başak kıtlık seneye, Yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya, Bir yerde toplu buğday başakları görmek haksız kazanılmış dünyalığa, Dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye, Mevsimsiz ve yeşil buğday hasatı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya, Yeşil başak biçilmesi genç ölümüne, kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne, Buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye, Buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete, Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek, ortak yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirdiğine, Karıncanın bir yere buğday yığması berketlenen mala, Buğdayın üzerine bevletmek ya da tükürmek nimete nankörlük etmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Ekin Ekmek,Un.)

Rüyada eve buğday alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir.

Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

Bolluk, bereket, zenginliktir.

Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir. Bunlarda bazı tabirciler ihtilaf etmişlerdir. Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler sunlardir: Rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetismis nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. Meçhul bir mahalde basaklari yetismis, rengi sararmis ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına, ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına, bir tarlayi ekip hasadini biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümit eylediğine ereceğine, işledigi hayrın sevabini bulacağına delalet eder. Biçilmis ekin arasında dolaştığını gören askere gider. Cabirül-Mağrıbiye göre; bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve husumete, arpa biçtiğini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluguna, ekinde yanik ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kıtlık husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi malı ise, hükümet tarafından zarara uğrayacağına, bir ekin suladığını görmek, din ve dünyasinda nafi olacak bir şeyin vukuuna işarettir. Ekin ortasinda bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi değildir. Ekinin basaklarıni yerlerde veyahut hayvan ayaklari altında görmek, rüya sahibinin zararina, ekin sahibi malum değilse zararin rüya sahibine ait olacağına delalet eder. Kirmaniye göre; ekin görmek kadınlar ile tabir olunur. Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek, o mahalde rızk ve nimetin bolluguna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermis olduğunu görmek, muradinin husulü ile maksadına ermege, eğer mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasindan birinin fücceten vefatına, yeşil ekininin kuruduğunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaya, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunlari suladığını görmek nimet husulüne, vaktinin gayrında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder. Ismail El-Esasa göre; vaktinde ekin biçtiğini gören, evamir-i ilahiyyeye imtisal eder ve taraf-i Bariden nail-i muvaffaki-yet olur. Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden değilse şerre uğrar. Tarlaya tohum ektiğini gören, şeref ve menziline erer. Rüyada Buğday ektiğini gören rizayi Bariye muvafik bir iş işler. Alelumum ekmek de sayü gayret ile tabir olunur. Buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek, zahirinin batinindan hayırlı ve iyi olduğuna, arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini gör-mek, hatminin zahirden iyi olduğuna delalet eyler. Rüyada sapi üzerinde yeşil basak görmek bereketli seneye ve kuru basak görmek feyiz ve bereketin azlığına, elinde bir demet basak görmek, yahut ambarda veya bir kapta basaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmeye, başkasının ekininden basak toplamak az ve devamlı para kazanmaya, mevsiminin gay-rinda fakat basaklar sararmis olduğu halde ekin biçmek, ihtiyar-ların vefatına, basaklar yeşilse geçlerin vefatına, bir yatakta taneleriyle beraber bir Buğday basaği görmek, zevcesinin hamile kala-cağına işarettir. Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka, pirinç ek-mek mal ve mansib istihsali için cehid ve gayrete, hububat ziraati riza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sa-hibinin hali dikkate alınır. Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdır, samani da helal mal-dir. Yerde ne olduklari belli olmayan birçok otlar görmek dinde de-vam ile tabir olunur. Bir kavle göre, ekin rüyasi, yahut saplari üzerinde biçilmemis otlar insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rızk talebinde yolculuk etmeye işarettir. Bazıları de-mişlerdir ki: Bir tarlayi ekilmis ve ekini kemale ermis gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyasi halkın amaline delalet eder. Bazılarına göre: Vaktinde, kendi malı olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrına yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayrı seyleri ekmek, halka hayır ve faydasi olan seylerde cehdt ve iyilik etmekle tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklığına delalet eder. Bir yerde ekin veya bir çesit ot görmek veya ondan yemek, ha-yir ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere ta-simak, rızk bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir. Bazıları de-mişler ki: Bir tarlayi ekilmis ve çıkan ürünü de olgunlasmis gör-mek, hayra delalet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işledigi sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmis ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasina ektigi ekini olgunlasmis gören, dün-ya ve ahiret hayrına, yani helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmis yer görmek, şeriata aykiri bir iş yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pisirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pisirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delalet eder. Bir şey ektiğini ve fakat yesermedığını görmek üç şekilde tabir olunur: Kötü adet, güç iş, sonuç alinmayacak şey. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Buğday, mesakkatle meydana gelen şerefli bir maldir. Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluga ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur. Buğday ektiğini gören kimse, Allahin (C. C.), rizasi olan bir iş işler. Yesil basak, ucuzluk ve bolluk senesidir. Kök ve kalem üzerindeki kuru basak, basakların sayısı nisbeünce kurak ve kıtlık senelerdir. Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen basaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, işaret eder. Ziraatçisini ve biçeni tanıdığı halde dökülen ekin basaklarından topladığını gören kimse, ziraat sahibinden hayra nail olur. Bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çıkar. Biçilen ekin basaklari sarı iseler ihtiyarların, yeşil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder. Rüyada, kuru Buğday yemekte hayır yoktur. Kurumus Buğday basaği haram maldir. Rüyada yatak üzerinde görülen Buğday hanımın gebeliğine işaret eder. Bazıları da, bir şey ektiğini gören kimsenin hanımı hamile olur, dediler. Kuru veya pismis Buğday yediğini gören kimseye istenmeyen ve nahos bir şey isabet eder. Yesil basakli Buğday yediğini gören, salih ve ibadet eden bir kimsedir.

Rüyada buğday görmek; çok tanınmış bir insan olacağınıza işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir