BoyundurukKoşum hayvanlarına takılan boyunduruğu görmek bolluk ve berekete, Sabit bir işte çalışanlar için bunun devam edeceğine ; Yapılarda kullanılan boyunduruk (atkı) insana destek veren kişi ya da dünyalığa; Bir kimsenin yahut bölgenin borunduruk (tahakküm) alltına girdığını görmek geçici sıkıntıya delalet eder.

Boyunduruk bir çesit bağdir. Boyundu-rukla bağlı olan yerinden ayrılamaz. Bu yüzden rüyasi sebat ile yorumlanır. Ebu Sati El-Vaize göre: boyunduruk görmek, rüya sahibinin hayır ve ser içinde bulunduğu işte sebati ile tabir olunur. Boyun-duruk eğer ipten yapılmış ise, din emrinde sebata delalet eder. eğer kursundan yapılmış ise, rüya sahibi kuvvetsiz, önemsiz bir işte sebat eder. eğer pirinçten ise, fena bir işte sebatina delildir. eğer gümüsten ise sebati evliliktedir. eğer altından yapılmış ise, elinden çıkan malın geri gelmesini beklediğine işarettir. eğer odundan ise, kin üzerinde sabit demektir. eğer iplikten veya bez-den ise, sabit ve daim olmayan bir işte sebata yorumlanır. Danyal aleyhisselama göre: bir kimse bir ayaginda bukagi (bağ) görse, gitmek istediği bir yolculuğa çikamaz. eğer bukagi iki aya-ginda da bulunuyorsa yükseleceğine işarettir. Ayaginda iki, üç,dört bukagi olduğunu gören, o kadar çocuğa sahip olur. Diğer bir adamla birlikte bukagiya vurulmus olduğunu gören, büyük bir günaha girer. Ayaklarında kiremitten yapılmış bir bağ, yani bukagi gören, topraktan faydalanir, yahut evlenir. Bukagi bakirdan ise Yahudilerden fayda görür. Gümüsten ise, zengin bir kadınla evle-nir, altından ise, yolculuğa veya hastalığa delalet eder. Kirmanî ye göre: Kendisini bukagili gören, dininde sebat eder. eğer hasta veya tutkulu ise, o halde kalmasi uzar. eğer yolcu veya gitmek üzere ise geri kalır. eğer ayagindaki bukagi gümüş-ten ise bir kadınla evlenip onun esiri olur. eğer altından ise elin-den bir şeyi gider. eğer sarı pirinçten ise veya kursun ve buna ben-zer seylerden ise, ümit ettiginden ziyade hayır ve menfaat gö-rür. Caferi Sadika (RA) göre: Kayit ve bukagi görmek dört se-kilde tabir olunur: Küfür, ayrılık, hasislik ve günahtan kaçinma. Yorumda, rüya sahibinin hali dikkate alınır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir