BostanBakınız; Sebze Bahçesi, Kavun ve Karpuz Tarlası.

Kadın demektir. Birinin boştanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda boştanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir boştan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize işarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz bir boştan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.

Kadın demektir. Birinin boştanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda boştanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir boştan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize işarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz bir boştan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.

Yemyeşil bir boştan kişinin isteklerinin olacağına, muradına ereceği anlamına gelir.

Rüyada boştan (sebze-meyve bahçesi) görmek bereketle yorumlanır. Rüyasında bir boştani kazarak ektiğini gör-mek, kazanmak için bir ise para yatirdiğına, boştanin yesererek mahsul verdiğini görmek, o işten fazlasıyla para kazandiğına delalet eder. Bir rivayete göre boştan, evlilik hayatina da işarettir. Bostana tohum atmak, bir çocuğu olacağına; boştani bellemek ev-lilige delildir. Danyal aleyhisselama göre: rüyada boştan görmek kadın ile ta bir olunur. Rüyada boştani suladığını gören esiyle ilişkide bulunur. başka birine ait bir boştani suladığını gören zina suçu iş-ler. Bir kişinin rüya sahibinin boştanini suladığını görmek, esiyle bir başkasının cinsi ilişkide bulunduklarına işarettir. Bostaninda güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek, iyi huylu bir evlada; fe-na kokulu bir şey görmek ise, aşı bir evlada; boştaninda bir erik ağacı bulunduğunu görmek, ilim ve terbiye ögrenecek bir evlada delalet eder. Ibn-i Şirine göre: kendisinin bir boştani olup, bir çok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparip yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür. Güz mevsiminde bir boştana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören, kedere ve geçim darlığına düşer. Bir boştana girdığını ve orada güzel agaçlar, akar sular, güzel kadınlar olduğunu gören se-hit olarak ölür. Kendi malı olan boştanda üzerine meyveler düstüğünü gören, bir büyük kimse ile dövüserek ona üstün gelir. Bir boş-tanda yüksek bir yerde bir yere dayandığıni gören, evladindan ve ailesinden hayır görür. Kirmanîye göre: rüyada boştan görmek, mal ve mülk sahibi bir kimseye delalet eder. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve agaçlari ile süslü bir boştanda olduğunu, sel gelip bütün agaçlari söküp götürdüğünü görmek, o yerdeki bir devlet büyüğünün ölümüne delalet eder. Bir boştana girip orada bir aslan görmek o yer hükümet başkanının düşmana karşı üstünlüğüne, bir boştanda yangin çıkarak bütün her şeyin yandığını görmek, o yer hakiminin kalp sektesinden öleceğine, boştanda kurtlar ve avcilar görmek, o yerde adaletin olmadiğına; boştanda koyunlar görmek, mal elde edilmeyeceğine; boştanda öküz ve merkepler görmek, devlet bas-kaninin büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına, at görmek, bü-yük kimselere işarettir. Cafer Sadika (RA) göre: rüyada boştan görmek yedi şekilde tabir olunur. Es, evlat, geçim, mal, zenginlik, sevinç, hizmetçi. Rüyada boştan; ev sahibi, tedbirli bir eş, sevilen kadınla tabir olu-nur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada boştan görmek, rüya sahibinin nisanlanmasina veya evlenmesi-ne, ve arzularının gerçeklesmesine işarettir. eğer rüya sahibi evli ise, o zaman hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüyada boştan suladigim gören kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, malı durumunun düzelece-ğine işarettir. Bostanim kurumus görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yapraklan dökülmüs ve sararmis bir boştana girdığını gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Meyve ve hasilat zamani boştana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, eş ve evladlara işaret eder. Bostana girdiği zaman hasilatin son zamanlari ve yaprak dökümü zamani ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını bosamaya, evlatlarınin kaybol masina işaret eder. Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. eğer boştana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olma-diğına işaret eder. eğer boştanda hükmü icra edilen birisi ise veya boştana sahipse, izzet ve otorite sahibi olur. eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur. Bazen boştan, eş, çocuk, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesipe işaret eder.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir