BilezikAltın bilezik badın için süs ve sevince, erkek için gam ve kedere, Bekarın bilezik takması eşe, Gümüş bilezik erkek ve kadın için din ve takvaya, Bilezik bulmak mirasa delalet eder.

Rüyada bilezik takmak, sevdığınızın size çok sadık olduğuna işarettir.

Erken bir evlilik yapacağınızın habercisidir. Altın bilezik bir miras veya yüklü bir paraya kavuşacağınıza, bilezik çıkarmak arkadaşlarınızla aranızda çıkacak bir soruna, hediye etmek yakınlık kurduğunuz bir kadınla aranızda problemler çıkacağına, gümüş bilezik daha çok para katacağınıza işarettir. Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir.

Erken bir evlilik gerçekleştireceğinizin habercisidir.

Rüyada eğer bilezik takan kişi bekarsa, söz, evlilik, nişan vb. İşarettir. Evli kadın takarsa gelir, evli erkek takarsa da istediği işin olacağına işaret eder. Ama erkeğin taktığı bilezik altın ise kirli işler, haram para olarak yorumlanır.

Rüyada bilezik görmek kadın için evlenme, er-kek için keder ve sıkıntı ile yorumlanır. Kirmanîye göre; rüyasında büyük bir adamın kendisine bir bilezik verdiğini görenin, ya kendi veya kardesi bir evlat sahibi olur. Kollarında iki altın bilezik olduğunu gören, sıkıntı ve darlik çeker. Ebu Sait el-Vaize göre; Rüyada kollarında altın bilezik oldu-gunu görmek, mirasa konacağına ve bir rivayete göre ibadetinin devam edeceğine delalet eder. Kollarına altın bilezik taktığını ve bunların büyük geldığını gören, keder ve sıkıntıya düşer. Bir riva-yete göre yalancı adamlarla karşılaşır. Kollarında gümüsten bile-zik gören, zahmetle kazanir. Halid el-Isfahana göre; ellerinde gümüsten bir çift bilezik gören sıkıntı çeker. Fakat bu sıkıntı altın bilezige göre daha hafif-tir. Burma bilezik görmek düz bilezikten daha fenadır, içi boş olan dolu olandan hayırlıdır. Hangi madenden olursa olsun bilezik ka-dinlar için koca, erkekler için de kadın ile tabir olunur. Caferi Sadika göre; rüyada bilezik görmek, bes şekilde yo-rumlanir: Bas olmak, hikmet, hile, keder, evlat ve kardes. Bazı tabircilere göre; rüyada bilezik görmek kedere ve üzüntüye yorumlanır. Rüyada koluna bir bilezik taktığını görmek, bir ha-ber alıp üzüleceğine; kolundaki bilezigi çıkarip atmak bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyada koluna altın bilezik takmak, kıymetli bir esyasinin çalınacağına; gümüş bilezik takmak ücret aliyorsa ücretinin veya maaşınin kesileceğine; koluna cam bilezik takiyorsa iş yerinin değişeceğine; bakir bilezik takiyorsa işinden ayrılacağına işarettir. Bir bilezik takinmis görmek, sevgilinizin hiçbir zaman sizi terk etmek istemeyeceğine işarettir. başka birini bilezik takmis gör-mek, hoş olmayan bir konuda yardıminizi isteyecekler anlamina gelir. Bir bilezik kaybetmek, hiçbir zaman olmayacak bir şey için boş yere üzülmekte olduğunuzu gösterir. Bilezik bulmak size mi-ras yoluyla biraz para veya bir miktar arazi kalacağına işarettir. Bir bilezigi sahibine geri verdiğinizı görmek, yakında basinızdan hoş bir macera geçeceğine delildir. Bir başka rivayete göre de: Bir erkeğin, rüyada elinde bir bilezik bulunduğunu görmesi, onun elinin darlığına işaret eder. eğer elinde altın veya gümüsten birtakim bileziklerin bulunduğunu görse, o kimsenin salih bir adam olduğuna hayır ve hasenata çalışan ve onlara öncelik yaptığına işaret eder. eğer düşmanlari varsa Allah-u Teala kendisine imdat ve yardım eder. Rüyada evinde altın bilezik olduğunu gören kimsenin eli yüce, kendisi nimetler sahibi bir kimse olur. Bir devlet başkani rüyada halkının ellerinde bilezikler görse, o devlet başkanin halkı hakkında yumuşaklik gösterir ve onların arasında adaletli icraatta bulunur. Halki da kazanç ve geçimlerinde berekete nail olur ve devlet başkanının otoritesi ve gücü devam eder. Rüyada devlet başkanının eline bilezik takilmasi söhretle beraber devlet başkanının eliyle meydana gelecek uluslararasi basanya işaret eder. Bilezik, erkek çocuğa veya rüya sahibinin akrabalanm ziyaret etmesine işaret eder. Bilezik, hizmetçiye de işaret eder. kadınlari için bilezik, sahip olacaklari nimet ve sevinçtir. Bir kimse rüyada gümüsten bir bilezik görse o kimsenin malı artar. Bilezik, erkeklerden rüyada onu takinan kimse için üzüntü ve keder, kadın için ise bezektir. Çünkü bilezik kadınlara mahsus zinet eshasidir. eğer bilezik ölüler üzerinde görülse o ölülerin cennette olduklarına işaret eder. Bazı tabirciler altın bilezik onu rüyada takinan için mirastir, dediler. Bilezik, bekar kimse için hanimdir. Bilezik, çocukla da tabir edilir. Bazı tabirciler rüyada gümüş bilezik takmak, takinan kimse için din ve takvadir. Çünkü gümüş bilezik Cennet ehlinin bezeklerindendir, dediler. Bilezikler eğer altın veya gümüsten olursa, izzet sahibi kimselere yaklasmaya mal ve güzellige işaret eder. eğer bilezikler kemik veya fildişinden olursa bu rüya insanların rezillerine işaret eder. Bazen de erkek için bilezik takinma mülke veya Hakktan sapmaya ve yalana işaret eder. Bilezikler üzüntü, keder, tasa, usanç, musibet ve belaya düsmüs olan kimseye teselli verecek sözler söylemeye işaret eder.

Erken bir evlilik gerçekleştireceğinizin habercisidir.

Rüyada bilezik görmek; hayırlı işlere ve erkek çocuğa, ölüde bilezik görmek; ölenin ruhunun huzur içinde olduğuna bileziği kolda görmek; merak ve sıkıntıya, bileziği kolundan çıkarmak; dostlarınızla aranızın açılacağına, bileziği kırmak; hastalığa tutulmaya ve fakirlik çekmeye işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir