BesmeleBesmeleyi Kuran harfleri ile, güzel ve noksansız olarak yazdığını görmek rızık, sanat, ilim ve her türlü hayırlı ise delalet eder. Besmelerin yazıldığı yerden silinmesi, yazılı kağıdın uçup gitmesi ya da imhası ecelin yaklaşmasıyla, Besmeleyi caiz ve uyygun olmayan şeyle yazmak inanç zayıflığına, Onu asıl harfleriyle değil de diğer dillerin harfleriyle yazmak o ülkenin parasına ya-hut yabancılarla arkadaşlık etmeye, Besmelede görülen şekil ve ifade noksanlığı din ve dünyalıktaki noksanlığa, Besmeledeki kelimelerinin yerlerini değişmiş olarak görmek inanç ve akidedeki değişmeye, Güzel bir hat yazısı ile besmeleyi bir evde görmek mutluluğa, güzel akideye ve hayırlı eşe, Besmeleyi tamamen okumak malda artışa ve ziyade berekete, arzu edilen hayırlara ermeye, Besmeleyi euzü ile birlikte söylemek korkudan emin olmaya, Sıkça besmele çekmek beş vakit namaza, Bir ise besmele ile başlamak, eğer iş meşru ve hayırlı ise bereket ve semeresine, haram ve gayrımeşru ise besmele ile başlamak hakla batılı karıştırmaya ve günah işlemeye delalet eder.

Rüyasında besmele çektiğini gören kimse bütün sıkıntılarından kurtulur, ferah ve aydınlık günlerin başlangıcına işarettir. Besmele çeken kimse korunur.

Rüyada besmeleyi güzel bir yazi ile yazilmis görmek, ilme, hidayete ve besmelenin bereketi ile rızka işaret eder. Bazen besmele yazili levhayi görmek, toruna veya vaktiyle eline geçiremedlgi bir şeyi yeniden ele geçireceğine ve evlenmek için gayret gösterip neticede başaracağına işaret eder. Besmele, sapıkça düsünceden sonra hidayete de işaret eder. Rüyada güzel bir yazi ile besmele yazmak, rızka, ilim ve meslekte hissedar olmaya, ölü kimsenin bunu yazdığını görmesi ise Allahin rahmetinde olduğuna işaret eder. Bazen besmeleyi yazmak ziraatta kazanç ve berekettir. Besmeleyi yazdiktan sonra imha ettigim veya Kuşlardan birisinin besmeleyi yazildigi yerden kapıp kaçirmasini görmesi rızkınin tükenip, ömrünün bitmesi ile tabir edilir. Kendi mezhebine göre namazda besmele okumaya mecbur olmayan birisi rüyasında besmeleyi namazda okuduğunu göse, ihtiyaci olmaksızın bir borcun altına girer, bazen de bu rüyayı görmek, annesinden yüz çevirip, babasına, veya babasından yüz çevirip anasina dönmesine, yahut sünneti farza, nafileyi sünnete, bidati müstehaba tercih etmesine işaret eder. Besmele, rüyada ne ile yazilmis ise onunla tabir edilir. eğer altınla yazilmis ise rızka, taat ve ibadetle toplanmaga ve inançlarınin düzgünlüğüne işaret eder. Bazen de iyi şekilde anilmasina ve güzel ibadete işaret eder. Besmeleyi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi, Itikadınin bozukluguna işaret eder. Besmeleyi kagida yazdığını görmesi, güzel ve sevapli bir iş işleyeceğine, deri üzerine yazmasi ise bir miras talebinde bulunacağına, kırmızı, san ve beyaz bir kumaş üzerine yazmasi ferahlığa, sevince, nail olmaya, yeşil bir bez üzerine yazilmasi ise rüyayı görenin Allah indinde sehid olacağına işaret eder. Besmeleyi bu sayilari şeyler veya bunlardan başka bir şey üzerine nurla veya altınla yazmak, müjde ve saadete işaret eder. Rüyada besmelenin sekil ve noktalarim görmek, eğer besmele hanıma işaret ederse, onun sekil ve noktasi da kadının malina, eşya sına, doğurmasına ve namusluluguna işaret eder. eğer besmele mala işaret ederse o şekilde ve noktalar da malın faydali zekatina işaret eder. eğer besmele namaz ise nokta ve sekil de namazin sünnetleridir. eğer besmele bir şehir ise nokta ve sekil de şehrin halkına, ulema ve esrafindan ileri gelenlerine, sanat ehline, ticaret ve sermaye sahiplerine işaret eder. Besmelenin üstün, esire ve ötüresi de göz önünde bulundurulur. Besmelenin üst herekesi, rütbeye alt herekesi işten çıkartilmasina, ötr herekesi, ise yücelige, ölüme, yahut yapmakta olduğu işin bittiğine işaret eder. Vasil alameti, silaya, cezm alameti, işlerinde sebatli olmaya, sedde alameti ise, işlerinde çetinlik ve mesakkate işaret eder. Bu alametlerden başka besmelede görülen diğer alametler rüyayı görenin ilim ve dünyasina nisbet olunur. Irab alametlerinden birisinin noksan olduğunu gören kimsenin rüyasi yine din ve dünyasi ile tabir edilir. Besmelenin kelimelerinin yer degistirdığını görmek mesru olan bir şeyi mahallinden başka bir yerde kullanmaya işaret eder. başkasının yazdigi besmeleyi imha ettiğini gören kimse ahdini bozar, yahut kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunur. Bu rüyayı gören hasta yada isyankar ise tevbe ederek Allaha yönelir ve hastalığı da iyi olur. Bazen bu rüyayı gören evlenir ve salih zürriyeti veya ticaret için biriktirdigi maldan kazancı olur. Bir kimse rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görse, Allah-u Teala o kimsenin mallinin bereketim artirir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir