BazularBazular insanın kudret ve kuvvetini temsil ederler. Rüyada bazu görmek, iki kardes veya iki ogul ile tabir edi-lir. Rüyada bazu görmek, devlete, yükseklige ve güzellige işarettir. Bazılarına göre bazu, sanatta ustalik ile de yorumlanır. Çünkü sanat insanın dünyada riskinin tedarik etmesi için vasıtasıdır. Rüyada elinde bazubent olduğunu görmek, kendisini fakirlikten kurtaracak bir sanat ve ticaret sahibi olacağına delalet eder. Bazusu olmadığını görmek unutkanlıkla tabir edilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir