Baş (Kafa)Danyal Aleyhisselam’a göre, baş büyük adam demektir. Elinde bir baş görmek, büyük bir kimsenin elinden tutacağına delildir.

Başından ayrıldığını gören, büyük olarak tanıdığı kimseyi kaybeder.

Boynunun vurulduğunu görmek, servetinin gideceğini anlatır.

Kesik başının cesedine tekrar iade edildiğini görmek, kaybolan servetine veya isine yeniden kavuşacagini anlatir.

Bir kesik baş ile konuşmak, hayra delalet eder.

Önünden giden kesik bir basin arkasindan koşan, servetin arkasindan kosuyor demektir. Eğer kaçan basa yetişirse servete kavuşur. Asıl başından başka diğer bir başa daha sahip olduğunu görmek; uzun ömür, işlerinde isabet, tanınmış bir kimse ile tanışmak ve ondan yardım görmekle tefsir olunur.

Ebu Sait-Vaiz’e göre; rüyada başının büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetinin artmasına; basinin küçüldüğünü görmek, bunun aksine delalet eder. Başının büyüdüğünü gören bekar ise evlenir; fakir ise zengin olur, basinin camdan olduğunu görmek, ölümünün yaklastiğına; altın veya gümüş olduğunu görmek, ailesi yü-zünden malının artacağına; kursun veya kalaydan olduğunu gör-mek, bir derde uğrayacağına; toprak veya çamurdan olduğunu görmek de memnu olan hareketlerden birisini işleyeceğine delalet, eder. Rüyasında bas yemek, fikir bakimindan yükseleceğine delalet eder. Bu bas muhtesem ve isikli bir sofrada yenirse, söhretinin hududu yok demektir. Karanlik ve izbe bir yerde yenirse, fikir haya-tinin sönük geçeceğine işaret sayılır.Kirmaniye göre; rüyada bas görmek devlet büyüğüne işaret-tir. Elinde kesik bir bas olduğunu görmek, bir büyük adamın elin-den tutacağına ve ona hayır ve menfaat kapılarıni açacağına dela-let eder. Bogazi kesilmedigi halde basinin vücudundan ayrıldığını gören büyüklerinden veya anne ve babasından ayrılır. Boynu kesilerek basinin vücudundan ayrıldığını gören, eğer zengin ise daha zenginlesir; fakirse zengin olur; memur veya işçi ise ayligi ve ka-zancı artar, borçlu ise borcunu öder, sıkıntıda ise bundan kurtulur ve feraha çıkar. Bir insanın kendi başını gölgesinde veya aynada görmesi çok mal ile tabir edilir. Bir ölü başını veya kemiklerinden bir kısmını görmek, bir büyüğünden yardım görmege işarettir. Kendi basindan başka bir başı daha olduğunu görmek bes şekilde tabir olunur: Uzun bir ömür, işlerinde kolaylık, iyi bir sonuç, bir sirkete katılma, büyüklere yakın olma. Başının yarıldığını veya yaralandığını veya kırıldığını görmek de üç şekilde yorumlanır. Çocuk , mirasta bir olay, üstünlük. Başının insandan gayrı bir ya-ratigin başı olduğunu görmek, hayır ve menfaatle yorumlanır. Rü-yada basin büyümesi şeref ve yükselise, küçülmesi ise bunun aksi-ne işarettir. Başını bir Kuşun başına benzer bir şekilde görmek, rüya sahibinin bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. Rüyada genellikle her hangi bir hayvanın başını elinde tuttugunu görmek, eğer o bas ye-nilecek bir hayvanın başı ise, helal kazanilan bir mala; yenmez ta-kimdan bir bas ise haramdan kazanilan bir mala işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen bas, insanın bir işin basma geçmesini ve sermaye elde etmesidir. Bir kimsenin rüyada basinin bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasınin saninin artmasına işaret eder. Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçüklüğü de noksanlığına işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmana galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekar ise evlenir ve murad ettiği şeye nah olur. Bir kimse başını açık olarak görse Allaha aşı olur. Bir kimsenin bisin asaği sarkitip, bükülmüs görmesi o kimsenin hata ve günahim itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine işaret eder. Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerişinde yahut devlet başkanının yaninda başını asaği egmis görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmak tevbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise ticaretinin artacağına işarettir. Basim tersine dönmüs olarak gören kimse, yolculuğa çikma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çıkmasına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak görecegi, yolcu ve başkasının dahi bir müddet sonra şehrine döneceğine işaret eder. Bas, sermayeye, kesik başlar da mala işaret eder. Bir kimse rüyada kendi elinde bir adam başı olduğunu görse, kıymeti nisbetince, değeri yüksek bir şeye nail olur. Bas ve boynunda insanın yara çiban ve ağrı olduğunu görmesi umum olarak bütün insanlar hakkında hastalığı işaret eder. Basim dört ayakli hayvanlardan birisinin başı gibi oldugun görse, dert ve zahmet sıkıntıya düşer. Basanin, fil, arslan, kaplan veya kurt basma döndüğünü görse, o kimse iş yapma hususunda halinden daha yüksek şey alıp, onunla menfaatlanir ve düşmanına galip gelir. Basim, hoş koku sürünmüs veya yaglanmis görse, çalışma ve gayretinin güzelliğine işaret eder. Elinde birtakim kesilmis basların olduğunu görmesi, halkın ona boyun egip itaat etmesine işaret eder. Bir kimse vurulmaksizin basinin kendisinden aynlip, bir yere düstüğünü ve o yerden basim yüklenip götürdüğünü görse, başkanligi elinden gider. Başının kesildigim, hemen onu alıp yerine koyduğunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görse, o kimse Allah ugrunda gazada öldürülür. Başınınkendisinden ayrıldığını ve onu alıp, muhafaza ettiği gören kimse, eline diyet miktari mal geçer. eğer hasta ise iyileşir. Süngü, mizrak veya degnek üzerinde görülen bas, sani yüce bir başkana işaret eder. Bir kimsenin basinin güzel olması yahutta görünüsü çirkin olmamak sarti ile olduğu miktardan büyük olması, izzet, yükseklik ve işaret eder. Bazen de basin büyüklüğü çok ilme, hikmete veya akla işaret eder. Basin küçülmesi rütbenin gitmesine, malın azlığına ve cehalete işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir çok basinin olduğunu görse, nesil, faydali, ilim, emlak veya evlad ve akraba veya mal ile riziklamr. Yahut onun ailesi çok, yükü agir, kazancı az olur. Rüyada basim kaybettiğini gören kimse, basin işaret ettiği kimseye kaybeder. Yahut çok üzüntü ve kederden dolayı dalgin bir halde yürür. Kendi eliyle basim kestiğini gören kimse kötü tedbiri ile kendini öldürür, abdestini yahut secdesini tam yapmaz veya annesi, babası hakkında nihayet eder. Başının kendinden aynidığını gören kimsenin geçimi ve hayatim devam ettirdigi sermayesi elinden gider. Boynunun vurularak basinin aynidığını gören kimse, eğer üzüntü ve kederde ise üzüntü ve keder gider, borçlu ise borcunu öder. Bazen de büyük mala erişir. eğer boynunu vuran kimseyi tanirsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur. Bir kimse başı ile konuştuğunu görse, ona hayır isabet eder. Bir kimse rüyada bir devlet başkani veya bir vali tarfindan boynunun vurul duğunu göre, Allah-u Teala ona üzüntü ve kederden kurtulus bahseder. Ilerinde ona yardım eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasitasıyla ya da harp meydaninda yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu görse, annesi ve babası hayatta olan ya da çocuğu olan kimse hakkında bu rüya kötüdür. eğer bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmiş bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür. Evladi olan kimsenin başını elinde girmesi iyidir. eğer basinin elinde olduğunu ve onun başka bir basinin da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini Kuşatmis bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunan fakat çirkin sayilari bir şeyi islah etmesine işaret eder. Başının koç başı gibi olduğunu görse, adalet ve insafli davranmasina, basinin köpek başı olduğunu görse, zulmetmesine ve emri altındakilere kötü muamelede bulunmasına işaret eder. Bir kimse rüyada basinin esek basma döndüğünü görse, hadisi serifte bil dirdiğine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başını rükü ve secdeden kaldinyordur. Bir kimse rüyada koyun veya sığır bunlardan başka hayvanların başlarından pismis olan seylerden satın aldığını görse aldığı bu bas da semiz olsa o kimse bir hocadan istifade eder. eğer zayifsa faydasiz bir hocaya, ege çirkin ve korkulur ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya işaret eder. Bir kimse çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görse, buna nisbet edillen bir başkani kaybeder. eğer bu başlar pismis veya kebap edilmiş ise o kimse başkan tarafından bir mal ile menfaatlanir. Yahut buna nisbet edilen bir adamın sermayesini yer. Koyun başı çoksa bir sermayedir. Beyni, malı yemeye, gözleri de altına isa, ret eder. Bir kimse koyun basim yediğini görse, izzet ve mala nail olur. Bir kimse rüyada kendi basim büyük bir tasa vurduğunu görse, o kimse yat, si namazim kilmaksizin uyur. Bir kimse rüyada basinin arslan basma döndüğünü görse mülke nail olur. eğer köpek, esek veya at basma döndüğünü görse, sıkıntı ve mesakkate düşer.
Normalden büyük görülen baş ziyade şerefe, küçük baş naksanlığa, Birden fazla başı olduğunu gören bekarsa evlenmeye, değilse düşmana galip gelmeye, Açık görülen baş günah ve masiyete, Başın kesilmesi emekli olmaya, maddi bağımsızlığa, Baş aşağı asılmak sserzenişlerle dolu ömre, Topluluk içinde başını öne eğmek bir günah işlemeye, Elinde bir ya da daha çok kesik adam başı olduğunu görmek reisliğe, Kendi başının kesildığını ve onu yerden alıp götürdüğünü görmek reisliğin elinden alınmasına, Başın arslanbaşına dönmesi mülke; eşek, at. köpek vs. başına döndüğünü görmek meşakkate; kuş başına döndüğünü görmek fazla yolculuğa; koyun başı şekline dönüşmesi itaatkar biri olmaya ya da miktari belirli mala; güçlü hayvanlardan birinin başına dönüştüğünü görmek durumunun güçlenmesine, zayıf olanlarınkine dönüşmesi işlerin gerilemesine, Baştaki yara hastalığa, ona sürülen koku ve yağ işin ve gayretin güzelliğine, Kendi başını eline almak borçlu ile anlaşmaya, kesilen başını tekrar yerine koymak şehadete, Baş bazen Baş bazen yöneticiye, alime, ana ve babaya delalet eder. Başın kel olması zahmetle kazanılan ve kendisinde hayır olmayan mala, kel kadın başı görmek kıtlık seneye, Başın sargılı görülmesi nezle olmaya yahut şerden ırak durmaya delalet eder.

Rüyada görülen vücuttan ayrılmış gibi duran, canlı baş, önemli bir kişinin akla hayale gelmeyen bir hareketi yüzünden herşeyin karışacağına işarettir. Rüyada birisinin başını uçurmak, kişinin birisine yardım edecek demektir. Kendi başı uçurulan kişi de önemli bir kişiden yardım görür.

Birisinin yardımıyla parasal sıkıntılarınızı gidereceğinize yorumlanır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir