AtMakam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir ise ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyahata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkişine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir.

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama ölü at zarara ve yakın zamanda ölüme; bağlı at mevkiinin değişmemesine; at satmak kavgaya; at dövmek hapse girileceğine,suda at dedikoduya işarettir.

Bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Sağlıklı bir ata bindığınızı gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır.

Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

Rüyada at görmek murattir. Tabirciler atin rengine göre rüyalari yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldir. Kirmaniye göre: doru renkli ata bindığını görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindığını görmek de zengin bir kadınla evlenmege işarettir. Al at dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında al ata bindığını gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindığını gören hasta olur. eğer bindigi disi tay ise hastalıkli ve hazin tabiatli bir kadınla evlenir. Kir at hayır ve berekettir. eğer bindigi disi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kır renginde bir at görmek söhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kır renginde ata bindığını gören halk arasında hayırla ün yapar. Demiri kır ve alni akitmali bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, Büyük bir kimsenin işlerine karisacağına, demiri kır bir ati olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder. Ebu Sait El-Vaize göre: demiri kır at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha asaği tabir olunur. Çünkü kiymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsizdir. Demiri kır ata binmis olduğunu gören her işinde zorluga uğrar. Bir başka rivayete göre de: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarinin artmasına, rızkınin çogalmasina beyazimsi gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden kosmaya koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindığını gören kimse, düşmanlarıni maglup eder. Siyah ata bindığını gören kimsenin şeref ve itiban, mevkişi yükselir. Kir ata bindığını gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Huysuz ve azgin ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasina ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giristigi işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından isirıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüs bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir. Attan düstüğünü gören kimse, para kaybina uğrar ya da sağligi bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatinda geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hizla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Disi at ise, şerefli bir kadındir. Bir kisraga bindığını veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yaninda at olduğunu gören kimsenin rızkınin geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindığını görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindığını gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindığını görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmus bir hayvana bindığını gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kisraga bindığını görse, hanimefendi, zengin ve asilli bir kadınla evlenir. Asil olan asilsiza nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Kir at, düşmana galip gelmektir. Yele ve kuyrugu kizil ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyrugu siyah ve diğer yerleri kizil bir ata bindığını görse, bazen raki içer. Çünkü vasfi yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir. Bir kimse başkasının atina binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkur at meshur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Kışrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak disi attan indığını ve gemini çıkardigim gören kimse, hanimini boşar. Tekrar binmek niyetiyle bir işi için atindan indığını ve atinin eğerinin de yaninda olduğunu gören kimse ise hanımının hayizli olusu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder. eğer başka bir kisraga binmek üzere mezkur attan indığını gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder. Yahut ikinci atin kıymeti nispetince bir cariye alır. eğer kisraktan indigi zaman nefret ederek arkasini dönüp yürüse yahut indigi zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.Halis kizil kisrak, dindar, neşeli ve söhretli bir kadına delalet eder. Alaca kisrak, güzellik ve mal ile meshur bir kadındir. Her tarafi, yelesi ve kuyrugu kizil olan kisrak, neşeli, sevinçli bir kadındir. Beyazligi siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındir. Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kisraga bindığını görse, ahlaksiz bir kadınla evlenir. Yahut sebati olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazligi siyahlığına galip at, velayet? delalet eder. Beyazligi siyahlığından fazla olan ata bindığını gören, dindar bir kadınla evlenir.Hayvanların siyahi izzet ve şereftir. Kendisi sarı, yelesi ve kuyrugu kizil olani, matem veya gelin için toplanmış birtakim kadınlara delalet eder. Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Bir kimse birtakim atlara malik olduğunu veya onları otlattiğini görse, arkadaşlari arasında makbul olur. Rüyada görülen at, bahadir, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. At, ortaktir. Bir kimse kendi yaninda veya evinde bir atin telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder. Alni beyaz ve dört ayağı sekil bir ata bindığını ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavas, yavas yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklasamaz. eğer .bindigi at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanati şiddetli ve; kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindigi atin yelesi, kuyrugu ve sair yeri kizil olursa, o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olurKati ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek, istendigi zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder. Atin altınin ve kuyrugunun beyazligi, saltanatin şereflisidir.Atin izansizi ve hareketinin azligi, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasina delalet eder. Atin kuyrugunun killarınin çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasinin çokluğuna delalet eder. Atin kuyrugunun kesildığını gören kimse, ölür ve kendisinden sonra geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur. Atin kuyrugu kökünden kesilmis olursa evlat ve akrabaları kendisinden önce ölür. Sultan olan bir kimse, atinin kendisiyle çekistiğini görse, tebaasindan birisinin sultana karşı çıkması ve isyan etmesine delalet eder; eğer rüyayı gören tüccar ise, ortagi ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atin siçramasi, bir hususta meyletmeye, bir tarafi tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulasmaga delalet eder. Bir ati sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur

Bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir